Cử nhân Công nghệ thông tin

IT for the Future
Mã ngành:
7480201
Thời gian học:
4 năm
Số tín chỉ:
130

Điểm mạnh chương trình

Ngành Công nghệ Thông tin (CNTT) đồng hành và truyền cảm hứng cho các bạn đam mê công nghệ để tạo giá trị khác biệt về tư duy số. Môi trường học năng động, phương pháp giảng dạy hiện đại, giảng viên nhiệt tình, giúp sinh viên phát triển tư duy, theo đuổi đam mê nghề nghiệp.

Học đúng cái doanh nghiệp cần: chương trình đào tạo bám sát và đáp ứng yêu cầu thực tế, có định hướng nghề nghiệp rộng, linh động, cung cấp các trải nghiệm và khả năng thích ứng với các thay đổi trong kỷ nguyên số và kiến tạo tương lai.

Sinh viên được trải nghiệm thực tế với 75% số môn học có làm dự án (project – based); được làm dự án thật tại IT SpaceADAI Lab mô phỏng môi trường doanh nghiệp; được làm việc bán thời gian tại các công ty trước khi tốt nghiệp.

Dễ kiếm việc làm sau khi ra trường: Trên 97% kỹ sư Công nghệ thông tin (CNTT) của Trường Đại học Thái Bình Dương có việc làm ngay sau khi ra trường. Nhu cầu nhân lực ngành CNTT cao, đặc biệt trong kỷ nguyên số, Việt Nam cần 800.000 nhân sự IT (2025).

Lộ trình học

Học kỳ 1

 • Công nghệ thông tin thời đại số (3tc)
 • Tiếng Anh 1 (3tc)
 • Ngôn ngữ lập trình và kỹ thuật lập trình căn bản (3tc)
 • Kiến thức và kỹ năng khai phóng 1 (3tc)

Học kỳ 2

 • Tiếng Anh 2 (3tc)
 • Tiếng Anh 3 (3tc)
 • Bài tập lập trình 1

Học kỳ 3

 • Tiếng Anh 4 (3tc)
 • Dẫn luận vào pháp luật và quyền con người (2tc)
 • Cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu (3tc)
 • Kiến trúc máy tính và hệ điều hành (3tc)
 • Kiến thức và kỹ năng khai phóng 2 (2tc)
 • Kiến thức và kỹ năng khai phóng 3 (2tc)
 • Bài tập lập trình 2

 
Môn bắt buộc
 
Môn tự chọn
 
Môn không tích lũy

Học kỳ 1

 • Tiếng Anh 5 (3tc)
 • Tiếng Anh 6 (3tc)
 • Triết học Mác-Lênin (3tc)
 • Đại số và toán rời rạc (3tc)
 • Lập trình hướng đối tượng (3tc)

Học kỳ 2

 • Mạng máy tính (3tc)
 • Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (3tc)

Học kỳ 3

 • Kinh tế chính trị Mác-Lênin (2tc)
 • Phân tích thiết kế hướng đối tượng (3tc)
 • Software Engineering (2tc)
 • Công nghệ web (3tc)
 • Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động (2tc)
 • Kiến thức và kỹ năng khai phóng 4 (3tc)

 

 
Môn bắt buộc
 
Môn tự chọn

Học kỳ 1

 • Chủ nghĩa xã hội khoa học (2tc)
 • Đồ án cơ sở (3tc)
 • Thực tập nhận thức (2tc)
 • Chuyên ngành 1 (3tc)
 • Emerging Technologies 1 (1tc)

Học kỳ 2

 • Giáo dục thể chất (3tc)
 • Giáo dục quốc phòng – an ninh (6tc)

Học kỳ 3

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh (2tc)
 • Ngôn ngữ lập trình nâng cao (2tc)
 • Trí tuệ nhân tạo (3tc)
 • Toán cho học máy và trí tuệ nhân tạo (3tc)
 • Chuyên ngành 2 (3tc)
 • Liên ngành 1 (3tc)

 

 
Môn bắt buộc
 
Môn tự chọn
 
Môn không tích lũy

Học kỳ 1

 • Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (2tc)
 • Công nghệ IoT và ứng dụng (3tc)
 • Đồ án chuyên ngành (3tc)
 • Chuyên ngành 3 (3tc)
 • Liên ngành 2 (3tc)

Học kỳ 2

 • Emerging Technologies 2 (2tc)
 • Chuyên ngành 4 (3tc)

Học kỳ 3

 • Thực tập tốt nghiệp/ Khóa luận tốt nghiệp (6tc)

 
Môn bắt buộc
 
Môn tự chọn
 
Môn tốt nghiệp
Cấu trúc chương trìnhSố TC
Giáo dục tổng quátThể chất và quốc phòng9
Kiến thức và kỹ năng khai phóng15
Ngoại ngữ18
Lý luận Chính trị11
Giáo dục chuyên nghiệpCơ sở24
Cốt lõi29
Chuyên ngành12
Lựa chọn liên ngành6
Tốt nghiệp6
Tổng số tín chỉ130

Chuyên ngành

Sinh viên có thể chọn một trong số các chuyên ngành sau:

Cung cấp kiến thức, kỹ năng chuyên sâu về quy trình, công cụ và công nghệ trong lĩnh vực phát triển phần mềm, giúp sinh viên trang bị năng lực để tham gia vào các dự án phát triển phần mềm và tự học để phát triển chuyên môn.

NĂNG LỰC ĐẠT ĐƯỢC
Kỹ năng chuyên môn:

 • Lập trình trên nhiều nền tảng như: web, mobile
 • Lập trình .Net, Python, Java
 • Kiểm định chất lượng phần mềm
 • Quản lý dự án phần mềm
 • Năng lực chuyển đổi số
 • Nền tảng về công nghệ: Trí tuệ nhân tạo, Phân tích dữ liệu, IoT, Điện toán đám mây.

Kỹ năng hội nhập (Kỹ năng mềm):

 • Tiếng Anh, ngoại ngữ 2
 • Kỹ năng giao tiếp
 • Ý thức chuyên nghiệp
 • Trải nghiệm môi trường doanh nghiệp
 • Khả năng thích nghi
 • Có khả năng học tập suốt đời.

TRIỂN VỌNG NGHỀ NGHIỆP

 • Kỹ sư phầm mềm
 • Chuyên viên kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm
 • Quản lý dự án phần mềm
 • Chuyên viên đào tạo, huấn luyện CNTT
 • Các vị trí quản lý như Quản lý dự án CNTT, trưởng phòng IT
 • Khởi nghiệp với các dự án CNTT.

Cung cấp kiến thức, kỹ năng liên quan trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo giúp sinh viên có thể tham gia các dự án trí tuệ nhân tạo ứng dụng, hoặc tiếp tục học chuyên sâu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu.

NĂNG LỰC ĐẠT ĐƯỢC
Kỹ năng chuyên môn:

 • Lập trình trên nhiều nền tảng như: web, mobile
 • Lập trình .Net, Python, Java
 • Học máy
 • Phân tích, khai phá dữ liệu
 • Lập trình ứng dụng trí tuệ nhân tạo
 • Năng lực chuyển đổi số
 • Nền tảng về công nghệ: IoT, Điện toán đám mây.

Kỹ năng hội nhập (Kỹ năng mềm):

 • Tiếng Anh, ngoại ngữ 2
 • Kỹ năng giao tiếp
 • Ý thức chuyên nghiệp
 • Trải nghiệm môi trường doanh nghiệp
 • Khả năng thích nghi
 • Có khả năng học tập suốt đời.

TRIỂN VỌNG NGHỀ NGHIỆP

 • Kỹ sư AI
 • Chuyên viên phân tích dữ liệu
 • Kỹ sư phần mềm, kỹ sư dữ liệu
 • Chuyên viên đào tạo, huấn luyện CNTT
 • Các vị trí quản lý như Quản lý dự án CNTT, trưởng phòng IT
 • Khởi nghiệp với các dự án CNTT.

Cung cấp kiến thức, kỹ năng về phân tích, thiết kế, triển khai và khai thác hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp – ERP, hệ thống thông tin quản lý. Sinh viên có thể làm việc trong lĩnh vực hệ thống thông tin quản lý.

NĂNG LỰC ĐẠT ĐƯỢC
Kỹ năng chuyên môn:

 • Lập trình trên nhiều nền tảng như: web, mobile
 • Lập trình .Net, Python, Java
 • Triển khai hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP)
 • Phân tích, khai thác cơ sở dữ liệu
 • Phân tích thiết kế hệ thống thông tin
 • Năng lực chuyển đổi số
 • Nền tảng về công nghệ: Trí tuệ nhân tạo, Phân tích dữ liệu, IoT, Điện toán đám mây.

Kỹ năng hội nhập (Kỹ năng mềm):

 • Tiếng Anh, ngoại ngữ 2
 • Kỹ năng giao tiếp
 • Ý thức chuyên nghiệp
 • Trải nghiệm môi trường doanh nghiệp
 • Khả năng thích nghi
 • Có khả năng học tập suốt đời.

 

TRIỂN VỌNG NGHỀ NGHIỆP

 • Chuyên viên phân tích nghiệp vụ
 • Chuyên viên triển khai ERP
 • Kỹ sư phần mềm, kỹ sư dữ liệu
 • Chuyên viên đào tạo, huấn luyện CNTT
 • Các vị trí quản lý như Quản lý dự án CNTT, trưởng phòng IT
 • Khởi nghiệp với các dự án CNTT.

Cung cấp kiến thức, kỹ năng về phân tích thiết kế hệ thống mạng, quản trị hệ thống mạng, đảm bảo an toàn thông tin và bảo mật. Giúp sinh viên tham gia công tác triển khai, vận hành hệ thống mạng của tổ chức, doanh nghiệp, và có khả năng tự học để phát triển chuyên môn nghề nghiệp.

NĂNG LỰC ĐẠT ĐƯỢC
Kỹ năng chuyên môn:

 • Lập trình trên nhiều nền tảng như: web, mobile
 • Lập trình .Net, Python, Java
 • Quản trị và đảm bảo an toàn hệ thống mạng, thông tin
 • Phân tích, thiết kế hệ thống mạng
 • Bảo mật
 • Năng lực chuyển đổi số
 • Nền tảng về công nghệ: Trí tuệ nhân tạo, Phân tích dữ liệu, IoT, Điện toán đám mây.

Kỹ năng hội nhập (Kỹ năng mềm):

 • Tiếng Anh, ngoại ngữ 2
 • Kỹ năng giao tiếp
 • Ý thức chuyên nghiệp
 • Trải nghiệm môi trường doanh nghiệp
 • Khả năng thích nghi
 • Có khả năng học tập suốt đời.

 

TRIỂN VỌNG NGHỀ NGHIỆP

 • Chuyên viên IT
 • Chuyên viên an toàn thông tin
 • Kỹ sư phần mềm
 • Chuyên viên đào tạo, huấn luyện CNTT
 • Các vị trí quản lý như Quản lý dự án CNTT, trưởng phòng IT
 • Khởi nghiệp với các dự án CNTT.

Cách học

Chương trình học kết hợp lý thuyết và thực hành, bao gồm hai đồ án, hai kỳ thực tập, một khóa luận tốt nghiệp. Thông qua đó sinh viên tiếp cận các công nghệ mới, quy trình làm việc tại doanh nghiệp, tích lũy kỹ năng và kinh nghiệm xử lý tình huống thực tế.

Để có cơ hội nghề nghiệp rộng hơn, Khoa CNTT định hướng bạn chọn ngành phụ như Tài chính – Ngân hàng, Quản trị kinh doanh và trang bị ngoại ngữ thứ hai nhằm đáp ứng yêu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp ở nhiều lĩnh vực khác.

Đội ngũ giảng viên khoa CNTT giàu kinh nghiệm thực tiễn, chuyên môn cao, đều trải qua công việc thực tế tại doanh nghiệp. IT Space – TBD là nơi thực hành, trải nghiệm, nuôi dưỡng các dự án khởi nghiệp của sinh viên và giảng viên TBD.

Đồng thời, sinh viên CNTT thường xuyên làm dự án tại ADAI Lab – phòng Lab về khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo ứng dụng.

Việc làm

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc ở các vị trí sau đây:

 • Kỹ sư phát triển phần mềm
 • Nhân viên IT trong các cơ quan, doanh nghiệp
 • Chuyên viên kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm
 • Chuyên viên nghiên cứu phát triển các giải pháp AI, IoT
 • Chuyên viên đảm bảo an toàn thông tin
 • Chuyên viên đào tạo, huấn luyện CNTT
 • Các vị trí quản lý như Quản lý dự án CNTT, trưởng phòng IT
 • Khởi nghiệp với các dự án CNTT.

Học bổng - Học phí

Học phí của Trường ĐH Thái Bình Dương (TBD) năm 2022 là 640.000 đồng/tín chỉ.

Học phí sẽ tính theo số tín chỉ sinh viên đăng ký và đóng theo từng học kỳ, có ba học kỳ trong một năm học. Tổng số tín chỉ các ngành tại TBD là 130, học trong 3,5 – 4 năm. TBD cam kết học phí ổn định trong toàn khoá học.

Năm 2022, TBD dành 400 suất học bổng (HB) với tổng giá trị trên 14 tỷ đồng cho 03 chương trình HB, gồm: HB Phát triển tài năng (giá trị 100%-75%-50% học phí toàn khóa học), HB Khuyến học (giá trị 100%-75%-50% học phí toàn khóa học), HB Vượt khó Covid-19 (giá trị 25% học phí toàn khóa học). Trường cam kết cấp HB Vượt khó Covid-19 cho 100% thí sinh nhập học năm 2022.

Trường cũng có nhiều chính sách hỗ trợ khác nhau cho sinh viên như giảm học phí, học bổng của doanh nghiệp, giới thiệu việc làm đa dạng … để sinh viên có thêm thu nhập trang trải sinh hoạt.

Trong năm học 2022-2023, tùy vào tình hình diễn biến dịch bệnh, Nhà trường dự kiến tiếp tục có chính sách hỗ trợ tài chính phù hợp và thiết thực cho tân sinh viên và sinh viên, và sẽ được cập nhật tại trang Hỗ trợ tài chính và Học bổng.

Tuyển sinh - Nhập học

Ngành Công nghệ thông tin xét tuyển theo 5 phương thức:

 • Xét tuyển Học bạ THPT (kết quả 05 học kỳ; hoặc cả 3 năm THPT; hoặc năm lớp 12; hoặc học kỳ 1 lớp 12 theo tổ hợp; hoặc cả năm lớp 12 theo tổ hợp)
 • Xét tuyển theo Kết quả thi THPT 2022
 • Xét tuyển kết hợp học bạ và năng lực
 • Xét kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM
 • Xét điểm tốt nghiệp THPT.

Chi tiết về xét tuyển xem tại đây.

Thí sinh có thể nộp hồ sơ trực tuyến tại đây.