Cử nhân Đông Phương học

Học tập với giảng viên bản xứ
Mã ngành:
7310608
Thời gian học:
4 năm
Số tín chỉ:
130

Điểm mạnh chương trình

Thích hợp với các bạn đam mê nghiên cứu chuyên sâu về con người, lịch sử, địa lý, văn hóa, kinh tế, v.v. của các quốc gia phương Đông như: Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, v.v.

TBD là trường đại học đầu tiên tại khu vực Duyên hải miền Trung được Bộ Giáo dục cấp phép đào tạo ngành Đông Phương học.

Số liệu thống kê năm 2020-2021, tỷ lệ có việc làm sau tốt nghiệp lĩnh vực này rất cao, luôn giữ ở mức 75%.

Sinh viên ngành Đông Phương học lựa chọn một trong hai chuyên ngành là Tiếng Hàn quốc hoặc Tiếng Trung quốc ngay từ khi nhập học.

Chương trình giảng dạy tuỳ chỉnh, phù hợp với từng hoàn cảnh và cá tính của mỗi sinh viên, giúp sinh viên phát huy tối đa năng lực bản thân.

Chuyên ngành tiếng Hàn quốc

Chuyên ngành tiếng Trung quốc

Lộ trình học

Tiếng Trung

Học kỳ 1

 • Công nghệ thông tin thời đại số (3tc)
 • Tiếng Trung 1 (3tc)
 • Tiếng Trung 2 (3tc)
 • Kiến thức và kỹ năng khai phóng 1 (2tc)
 • Kiến thức và kỹ năng khai phóng 2 (2tc)

Học kỳ 2

 • Tiếng Trung 3 (3tc)
 • Kinh tế chính trị các nước Đông Á (3tc)

Học kỳ 3

 • Tiếng Trung 4 (3tc)
 • Tiếng Trung 5 (3tc)
 • Đề án 1 (3tc)
 • Dẫn luận vào pháp luật và quyền con người (2tc)
 • Kiến thức và kỹ năng khai phóng 3 (3tc)
 

Tiếng Hàn

Học kỳ 1

 • Công nghệ thông tin thời đại số (3tc)
 • Tiếng Hàn sơ cấp 1 (3tc)
 • Kiến thức và kỹ năng khai phóng 1 (2tc)
 • Kiến thức và kỹ năng khai phóng 2 (2tc)

Học kỳ 2

 • Tiếng Hàn sơ cấp 2 (3tc)
 • Kinh tế chính trị các nước Đông Á (3tc)

Học kỳ 3

 • Tiếng Hàn sơ cấp 3 (3tc)
 • Tiếng Hàn sơ cấp 4 (3tc)
 • Văn hóa đại chúng Hàn Quốc và Korean Wave (3tc)
 • Dẫn luận vào pháp luật và quyền con người (2tc)
 • Kiến thức và kỹ năng khai phóng 3 (3tc)

 
Môn bắt buộc
 
Môn tự chọn

Tiếng Trung

Học kỳ 1

 • Tiếng Trung 6 (3tc)
 • HSK3A (3tc)
 • Triết học Mác-Lênin (3tc)
 • Văn hóa, xã hội các nước Đông Á (3tc)
 • Kiến thức và kỹ năng khai phóng 4 (3tc)

Học kỳ 2

 • Thực tập nhận thức (2tc)
 • Chuyên đề: Từ chữ Hán đến chữ Nôm (1tc)

Học kỳ 3

 • HSK3B (3tc)
 • HSK3C (3tc)
 • Kinh tế chính trị Mác-Lênin (2tc)
 • Triết học và tôn giáo Đông – Tây (3tc)
 • Phương pháp phiên dịch (3tc)

Tiếng Hàn

Học kỳ 1

 • Tiếng Hàn trung cấp 1 (3tc)
 • Tiếng Hàn trung cấp 2 (3tc)
 • Lịch sử Hàn Quốc giản lược (3tc)
 • Triết học Mác-Lênin (3tc)
 • Văn hóa, xã hội các nước Đông Á (3tc)
 • Kiến thức và kỹ năng khai phóng 4 (3tc)

Học kỳ 2

 • Thực tập nhận thức (2tc)

Học kỳ 3

 • Tiếng Hàn trung cấp 3 (3tc)
 • Tìm hiểu văn hóa Hàn Quốc (3tc)
 • Kinh tế chính trị Mác-Lênin (2tc)
 • Triết học và tôn giáo Đông – Tây (3tc)
 • Tiếng Hàn Business (3tc)

 

 
Môn bắt buộc
 
Môn tự chọn

Tiếng Trung

Học kỳ 1

 • HSK4A (3tc)
 • HSK4B (3tc)
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học (2tc)
 • Ngữ pháp Hán ngữ hiện đại (3tc)
 • Luyện thi HSKK4 (3tc)

Học kỳ 2

 • Giáo dục thể chất (3tc)
 • Giáo dục quốc phòng – an ninh (6tc)

Học kỳ 3

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh (2tc)
 • HSK4C (3tc)
 • Luyện thi HSK4 (3tc)
 • Tiếng Trung khách sạn – nhà hàng (3tc)
 • Phương pháp giảng dạy tiếng Trung (3tc)

Tiếng Hàn

Học kỳ 1

 • Tiếng Hàn trung cấp 4 (3tc)
 • Tiếng Hàn cao cấp 1 (3tc)
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học (2tc)
 • Ngữ pháp tiếng Hàn cao cấp (3tc)
 • Tiếng Hàn Topik (3tc)

Học kỳ 2

 • Giáo dục thể chất (3tc)
 • Giáo dục quốc phòng – an ninh (6tc)

Học kỳ 3

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh (2tc)
 • Tiếng Hàn cao cấp 2 (3tc)
 • Thông dịch Hàn – Việt (3tc)
 • Biên dịch Việt – Hàn (3tc)
 • Tiếng Hàn khách sạn và du lịch (3tc)

 
Môn bắt buộc
 
Môn không tích lũy

Tiếng Trung

Học kỳ 1

 • Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (2tc)
 • Thực hành ngôn ngữ (2tc)
 • Văn hóa Trung Quốc 1 (3tc)
 • Đề án 2 (3tc)
 • Tiếng Trung hướng dẫn du lịch (3tc)
 • Liên ngành 1 (3tc)

Học kỳ 2

 • Văn hóa Trung Quốc 2 (3tc)
 • Liên ngành 2 (3tc)

Học kỳ 3

 • Thực tập tốt nghiệp/ Khóa luận tốt nghiệp (6tc)

 

Tiếng Hàn

Học kỳ 1

 • Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (2tc)
 • Tìm hiểu kinh tế Hàn Quốc (3tc)
 • Thực hành kỹ năng dạy tiếng Hàn (3tc)
 • Tiếng Hàn thương mại quốc tế (3tc)
 • Liên ngành 1 (3tc)

Học kỳ 2

 • Văn học Hàn Quốc giản lược (3tc)
 • Thực hành kỹ năng doanh nghiệp Hàn Quốc (3tc)
 • Liên ngành 2 (3tc)

Học kỳ 3

 • Thực tập tốt nghiệp/ Khóa luận tốt nghiệp (6tc)

 

 
Môn bắt buộc
 
Môn tự chọn
 
Môn tốt nghiệp

Tiếng Trung

Cấu trúc chương trìnhSố TC
Giáo dục tổng quátThể chất và quốc phòng9
Kiến thức và kỹ năng khai phóng15
Ngoại ngữ18
Lý luận Chính trị11
Giáo dục chuyên nghiệpCơ sở15
Cốt lõi27
Chuyên ngành23
Lựa chọn liên ngành6
Tốt nghiệp6
Tổng số tín chỉ130

 

Tiếng Hàn

Cấu trúc chương trìnhSố TC
Giáo dục tổng quátThể chất và quốc phòng9
Kiến thức và kỹ năng khai phóng15
Ngoại ngữ18
Lý luận Chính trị11
Giáo dục chuyên nghiệpCơ sở15
Cốt lõi24
Chuyên ngành26
Lựa chọn liên ngành6
Tốt nghiệp6
Tổng số tín chỉ130

Chuyên ngành

Sinh viên có thể chọn một trong số các chuyên ngành sau:

Học tập và trải nghiệm chương trình đào tạo tuỳ chỉnh, lấy năng lực và cảm xúc làm trọng tâm.

Ngay từ năm nhất, sinh viên học tập và thực hành ngôn ngữ với giảng viên đến từ Hàn Quốc, trải nghiệm văn hoá “xứ sở Kim Chi” thông qua “Ngày hội Văn hoá Hàn Quốc” (tổ chức vào ngày 15/5 và 9/10 hàng năm tại trường).

Quá trình học, sinh viên sẽ tham quan thực tế môi trường làm việc của các doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà và các tỉnh lân cận. Đặc biệt, nhiều cơ hội nhận học bổng từ doanh nghiệp Hàn Quốc.

ĐIỂM MẠNH CHUYÊN NGÀNH
Chuyên ngành Tiếng Hàn Quốc thực hiện cam kết 4H với sinh viên chuyên ngành:

 • Học tập với giảng viên bản xứ
 • Học bổng doanh nghiệp hàng năm
 • Hành việc tại doanh nghiệp Hàn Quốc có phụ cấp cao
 • Hỗ trợ việc làm sau tốt nghiệp.

NĂNG LỰC ĐẠT ĐƯỢC
Kỹ năng chuyên môn:

 • Năng lực tiếng Hàn (Topik) vượt trội cấp 4/6
 • Toàn diện 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc và viết
 • Hình thành khối kiến thức tổng quát về kinh tế, văn hoá, xã hội
 • Xây dựng khối kiến thức chuyên ngành về kinh tế, văn hoá, xã hội Hàn Quốc nói riêng.

Kỹ năng hội nhập (Kỹ năng mềm):

 • Thực hành kỹ năng tự học, làm việc nhóm
 • Nâng cao kỹ năng xử lý thông tin và thuyết trình
 • Phát triển kỹ năng ứng dụng và thực hành công nghệ thông tin giải quyết vấn đề
 • Hoàn thiện kỹ năng giao tiếp và quản lý cảm xúc.

TRIỂN VỌNG NGHỀ NGHIỆP

 • Tại các doanh nghiệp Hàn Quốc: Thư ký, quản lý trung gian, nhân viên văn phòng, trợ lý, thông dịch viên, hướng dẫn viên, tiếp viên hàng không
 • Tại các Viện nghiên cứu, trường đại học, trường cấp 2, 3, Trung tâm ngoại ngữ: Chuyên viên nghiên cứu, giảng viên, giáo viên, trợ giảng
 • Chuyên viên/nhân viên tại cơ quan ngoại giao, Nhà nước: Đại sứ quán, lãnh sự quán, sở ngoại vụ, sở văn hoá thông tin, phòng quản lý xuất nhập cảnh.

Lấy chuẩn đầu ra HSK4 làm nền tảng tối thiểu để phát triển ngôn ngữ ứng dụng trong nghiệp vụ phiên dịch, hướng dẫn, điều hành, quản trị nhà hàng – khách sạn, biên tập và lồng tiếng phim.

ĐIỂM MẠNH CHUYÊN NGÀNH

 • Chuẩn đầu ra tối thiểu HSK4
 • Trang bị học phần về ngôn ngữ ứng dụng như: tiếng Trung khách sạn nhà hàng, hướng dẫn du lịch, thuyết minh cảnh điểm
 • Bố trí các đề án chuyên sâu, giúp người học nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, tự làm chủ nghề nghiệp trong thời đại 4.0.

NĂNG LỰC ĐẠT ĐƯỢC
Kỹ năng chuyên môn:

 • Nắm vững kiến thức văn hóa Trung Quốc
 • Đạt chuẩn ngôn ngữ tiếng Trung quốc tế tương đương HSK4 trở lên
 • Áp dụng hiệu quả kiến thức khoa học xã hội – nhân văn phục vụ lĩnh vực: biên-phiên dịch, thương mại và du lịch, giảng dạy tiếng Trung và khả năng làm việc liên ngành.

Kỹ năng hội nhập (Kỹ năng mềm):

 • Kỹ năng làm việc nhóm
 • Khả năng thu thập, phân tích thông tin
 • Phát triển kỹ năng thuyết trình giải quyết tình huống, xử lý công việc hiệu quả.

TRIỂN VỌNG NGHỀ NGHIỆP

 • Hướng dẫn viên du lịch quốc tế
 • Phiên dịch viên
 • Nhân viên/quản lý khách sạn nhà hàng
 • Điều hành tour
 • Giáo viên dạy tiếng Trung Quốc
 • Dịch phim, truyện, tin tức.

Cách học

Chuyên ngành Tiếng Hàn Quốc, sinh viên sẽ học ngôn ngữ với người bản xứ ngay từ năm nhất, tiếp thu nền tảng văn hóa song phương Việt Nam – Hàn Quốc, xã hội học, lịch sử văn minh thế giới, v.v. giúp bạn hiểu thấu đáo cách thức giao tiếp, làm việc hiệu quả với con người và doanh nghiệp Hàn Quốc. Bạn sẽ trải nghiệm văn hoá “xứ sở Kim Chi” thông qua “Ngày hội Văn hoá Hàn Quốc” (tổ chức vào ngày 15/5 và 9/10 hàng năm tại trường) giữa các trường đại học ở Hàn Quốc và Trường Đại học Thái Bình Dương. 

Quá trình học, sinh viên sẽ tham quan thực tế môi trường làm việc của các doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà và các tỉnh lân cận. Bạn có cơ hội được nhận học bổng mỗi học kỳ từ các công ty lớn của Hàn Quốc như: Huyndai Vinashin, Ngân hàng Shinhan và Hyang Sang Scholarship (Tổ chức cộng đồng người Hàn tại Việt Nam).

Chuyên ngành Tiếng Trung Quốc, sinh viên học với đội ngũ sư phạm chuyên sâu về Hán ngữ; cơ hội thực tập và việc làm lương cao tại các công ty du lịch, công ty liên doanh Trung Quốc, Đài Loan, Mã Lai tại Việt Nam; cơ hội du học tại Trung Quốc, Đài Loan.

Lấy chuẩn đầu ra HSK4 làm nền tảng tối thiểu để phát triển ngôn ngữ ứng dụng trong nghiệp vụ phiên dịch, hướng dẫn, điều hành, quản trị nhà hàng – khách sạn, biên tập và lồng tiếng phim.

Việc làm

Tốt nghiệp ngành Đông phương học,

Với chuyên ngành Tiếng Hàn Quốc, bạn có thể làm:

 • Tại các doanh nghiệp Hàn Quốc: Thư ký, quản lý trung gian, nhân viên văn phòng, trợ lý, thông dịch viên, hướng dẫn viên, tiếp viên hàng không;
 • Tại các Viện nghiên cứu, trường đại học, trường cấp 2, 3, Trung tâm ngoại ngữ: Chuyên viên nghiên cứu, giảng viên, giáo viên, trợ giảng;
 • Chuyên viên/nhân viên tại cơ quan ngoại giao, Nhà nước: Đại sứ quán, lãnh sự quán, sở ngoại vụ, sở văn hoá thông tin, phòng quản lý xuất nhập cảnh.

Với chuyên ngành Tiếng Trung Quốc, bạn có thể làm:

 • Hướng dẫn viên du lịch quốc tế
 • Phiên dịch viên
 • Nhân viên/quản lý khách sạn nhà hàng
 • Điều hành tour
 • Giáo viên dạy tiếng Trung Quốc
 • Dịch phim, truyện, tin tức.

Học bổng - Học phí

Học phí của Trường ĐH Thái Bình Dương (TBD) năm 2022 là 640.000 đồng/tín chỉ.

Học phí sẽ tính theo số tín chỉ sinh viên đăng ký và đóng theo từng học kỳ, có ba học kỳ trong một năm học. Tổng số tín chỉ các ngành tại TBD là 130, học trong 3,5 – 4 năm. TBD cam kết học phí ổn định trong toàn khoá học.

Năm 2022, TBD dành 400 suất học bổng (HB) với tổng giá trị trên 14 tỷ đồng cho 03 chương trình HB, gồm: HB Phát triển tài năng (giá trị 100%-75%-50% học phí toàn khóa học), HB Khuyến học (giá trị 100%-75%-50% học phí toàn khóa học), HB Vượt khó Covid-19 (giá trị 25% học phí toàn khóa học). Đặc biệt, HB Vượt khó Covid-19 nhà trường dành cho tất cả thí sinh gặp khó khăn do Covid-19 gây ra. Trường cam kết cấp HB Vượt khó Covid-19 cho 100% thí sinh nhập học năm 2022.

Trường cũng có nhiều chính sách hỗ trợ khác nhau cho sinh viên như giảm học phí, học bổng của doanh nghiệp, giới thiệu việc làm đa dạng … để sinh viên có thêm thu nhập trang trải sinh hoạt.

Trong năm học 2022-2023, tùy vào tình hình diễn biến dịch bệnh, Nhà trường dự kiến tiếp tục có chính sách hỗ trợ tài chính phù hợp và thiết thực cho tân sinh viên và sinh viên, và sẽ được cập nhật tại trang Hỗ trợ Tài chính và Học bổng.

Tuyển sinh - Nhập học

 Ngành Đông Phương học xét tuyển theo 5 phương thức:

 • Xét tuyển Học bạ THPT (kết quả 05 học kỳ; hoặc cả 3 năm THPT; hoặc năm lớp 12; hoặc học kỳ 1 lớp 12 theo tổ hợp; hoặc cả năm lớp 12 theo tổ hợp)
 • Xét tuyển theo Kết quả thi THPT 2022
 • Xét tuyển kết hợp học bạ và năng lực
 • Xét kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM
 • Xét điểm tốt nghiệp THPT.

Chi tiết về xét tuyển xem tại đây.

Thí sinh có thể nộp hồ sơ trực tuyến tại đây.