Ngành Kinh doanh quốc tế

Mã ngành:
7340120
Thời gian học:
3,5 năm
Số tín chỉ:
130

Ngành học này dự kiến sẽ mở trong năm 2023

Điểm mạnh chương trình

Nghề hot thời toàn cầu hóa

Kinh doanh quốc tế là một lĩnh vực năng động, cung cấp các kiến thức nền tảng về đầu tư quốc tế, logistics và vận tải, thanh toán, marketing, hoạch định chiến lược kinh doanh quốc tế,…

Người học được đào tạo các kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ liên quan như: quy định, luật kinh doanh quốc tế, khác biệt văn hoá, hội nhập kinh tế,… cùng các kỹ năng mềm cần thiết để có thể vận hành, tác nghiệp thuần thục trong các công ty đa quốc gia.

Nhiều cơ hội thực tập và việc làm tại doanh nghiệp lớn, trong tập đoàn kinh doanh quốc tế đa ngành.

Lộ trình học

Học kỳ 1

 • Hạnh phúc trong học tập
 • Kiến thức và kỹ năng khai phóng
 • Môi trường kinh doanh quốc tế (3tc)
 • Công nghệ thông tin thời đại số (3tc)
 • Ngoại ngữ 1 (3tc)

Học kỳ 2

 • Quản lý doanh nghiệp hiện đại (Quản trị học) (3tc)
 • Ngoại ngữ 2 (3tc)
 • Kiến thức và kỹ năng khai phóng (2tc)

Học kỳ 3

 • Kiến thức và kỹ năng khai phóng (2tc)
 • Ngoại ngữ 3 (3tc)
 • Marketing căn bản (3tc)
 • Dẫn luận pháp luật và quyền con người (2tc)
 • Ngoại ngữ 4 (3tc)
 • Thực tập nhận thức (2tc)
 
Môn bắt buộc
 
Môn tự chọn

Học kỳ 1

 • Kiến thức và kỹ năng khai phóng (3tc)
 • Ngoại ngữ 5 (3tc)
 • Các nguyên lý của kinh tế học (3tc)
 • Chuyên đề 1 (1tc)
 • Giáo dục quốc phòng – an ninh (3 tuần) (6tc)
 • Quản trị kinh doanh quốc tế (3tc)
 • Thống kê kinh doanh (3tc)

Học kỳ 2

 • Kiến thức và kỹ năng khai phóng (3tc)
 • Ngoại ngữ 6 (3tc)

Học kỳ 3

 • Giáo dục thể chất (3tc)
 • Nguyên lý kế toán (3tc)
 • Quản trị marketing quốc tế (3tc)
 • Triết học Mác – Lênin (3tc)
 • Quản trị nguồn nhân lực quốc tế (3tc)
 • Thương mại điện tử (2tc)
 
Môn bắt buộc

Học kỳ 1

 • Kinh tế chính trị Mác – Lênin (2tc)
 • Tài chính quốc tế (3tc)
 • Quản trị đa văn hóa (3tc)
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học (2tc)
 • Quản trị chuỗi cung ứng (3tc)
 • Quản trị bán hàng (2tc)

Học kỳ 2

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh (2tc)
 • Quản trị kênh phân phối (3tc)
 • Đề án cơ sở (2tc)

Học kỳ 3

 • Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (2tc)
 • Quản trị xuất nhập khẩu (3tc)
 • Đầu tư quốc tế (3tc)
 • Đề án chuyên ngành (2tc)
 • Vận tải và bảo hiểm (2tc)
 • Quản trị sự thay đổi (3tc)
 • Chuyên đề 2 (1tc)
 
Môn bắt buộc
 
Môn tự chọn
 
Môn không tích lũy

Học kỳ 1

 • Thanh toán quốc tế (3tc)
 • Chiến lược kinh doanh toàn cầu (3tc)
 • Giao tiếp liên văn hóa (3tc)
 • Thực tập tốt nghiệp/ Khóa luận tốt nghiệp (6tc)

Học kỳ 2

 • Thực tập tốt nghiệp/ Khóa luận tốt nghiệp (tiếp tục)

 

 
Môn bắt buộc
 
Môn tự chọn
 
Môn tốt nghiệp
Cấu trúc chương trìnhSố TC
Giáo dục tổng quátThể chất và quốc phòng9
Kiến thức và kỹ năng khai phóng15
Ngoại ngữ18
Lý luận Chính trị11
Giáo dục chuyên nghiệpCơ sở24
Cốt lõi26
Chuyên ngành21
Tốt nghiệp6
Tổng số tín chỉ130

Cách học

Chương trình đào ngành kinh doanh quốc tế cung cấp các kiến thức nền tảng về kinh doanh như: Những nguyên tắc cơ bản về Kinh tế, kiến thức tài chính – kế toán, thống kê, quản trị… Các kiến thức chuyên sâu như: chuỗi cung ứng và Logistic toàn cầu, chiến lược kinh doanh quốc tế, đầu tư quốc tế và phát triển kinh tế, luật và tài chính quốc tế, v.v.

Từ đó, sinh viên phát triển được các kỹ năng và năng lực cần thiết để đảm nhận các vị trí công việc trong kĩnh vực kinh doanh và thương mại quốc tế.

Năng lực đạt được

Kỹ năng chuyên môn:

 • Vững kiến thức kinh doanh, kinh doanh quốc tế
 • Nhạy bén giải quyết các vấn đề kinh doanh trên quan điểm toàn cầu, có đạo đức và tuân thủ luật pháp

Kỹ năng hội nhập (Kỹ năng mềm):

 • Kỹ năng làm việc độc lập, tư duy sáng tạo
 • Làm được việc trong môi trường quốc tế
 • Khả năng tự học, tự nghiên cứu

Cơ hội nghề nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc ở các vị trí sau:

 • Chuyên viên kinh doanh, xuất nhập khẩu
 • Chuyên viên tổng hợp, báo cáo, phân tích dữ liệu, số liệu xuất nhập khẩu
 • Chuyên viên phụ trách dự án, nhãn hàng các dự án quốc tế
 • Chuyên viên văn phòng Bộ/Sở Công thương;
 • Bộ/Sở Kế hoạch và Đầu tư

Học bổng - Học phí

Học phí Trường ĐH Thái Bình Dương năm 2023 là 740.000 đồng/tín chỉ.

Học phí sẽ tính theo số tín chỉ sinh viên đăng ký và đóng theo từng học kỳ, có ba học kỳ trong một năm học. Tổng số tín chỉ các ngành tại TBD là 130 (hệ cử nhân), 161 (hệ kỹ sư).

Nhập học sớm khoá 2023, thí sinh sẽ được giảm 50% học phí Học kỳ I.

Trường cũng có nhiều chính sách hỗ trợ khác nhau cho sinh viên như: tặng học bổng của doanh nghiệp, giới thiệu việc làm đa dạng, v.v. để sinh viên có thêm thu nhập trang trải sinh hoạt.

Chi tiết chính sách hỗ trợ tài chính, học bổng vui lòng xem tại đây.

Tuyển sinh - Nhập học

Ngành Kinh doanh quốc tế xét tuyển theo 04 phương thức:

1. KẾT QUẢ HỌC BẠ THPT với điểm trung bình (ĐTB) từ 6.0 trở lên theo các hình thức:
■ ĐTB 5 học kì (cả năm lớp 10, lớp 11 và học kì 1 lớp 12); hoặc
■ ĐTB theo tổ hợp 3 môn của học kì 1 lớp 12; hoặc
■ ĐTB theo tổ hợp 3 môn của cả năm lớp 12; hoặc
■ ĐTB cả 3 năm THPT (lớp 10, lớp 11 và lớp 12)


2. KẾT QUẢ THI THPT 2023
■ Theo tổ hợp môn xét tuyển, dự kiến từ 15 điểm trở lên


3. ĐIỂM XÉT TỐT NGHIỆP THPT 2023
■ Dự kiến từ 5.5 điểm trở lên


4. KẾT QUẢ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐH QUỐC GIA TP.HCM
■ Dự kiến từ 550 điểm trở lên

Chi tiết về xét tuyển xem tại đây.

Thí sinh có thể nộp hồ sơ trực tuyến tại đây.