Ngành Quản trị Kinh doanh

Mã ngành:
7340101
Thời gian học:
3,5 năm
Số tín chỉ:
130

Điểm mạnh chương trình

Học để trở thành nhà quản trị doanh nghiệp

Người học Quản trị Kinh doanh (QTKD) được đào tạo để có thể làm việc chuyên nghiệp, trở thành các nhà quản trị tổ chức trong tương lai.

Sinh viên được kiểm nghiệm năng lực và trải nghiệm môi trường doanh nghiệp ngay từ trên giảng đường.

Chương trình học kết hợp lý thuyết và thực hành.

Mục tiêu đào tạo

Mục tiêu chung

– Với triết lý giáo dục khai phóng, chương trình đào tạo Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Thái Bình Dương đào tạo về các vấn đề kinh tế – xã hội và quản lý doanh nghiệp.
– Chương trình cung cấp cho sinh viên các kiến thức, kỹ năng nền tảng và nâng cao về quản lý nhân sự, tài chính – kế toán, Marketing, sản xuất, chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp.
– Sau khi hoàn tất chương trình, sinh viên có phẩm chất, đạo đức và thể lực tốt; có kiến thức và năng lực chuyên môn sâu, có các kỹ năng cần thiết giúp sinh viên làm việc tại các doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế xã hội, phát triển nghề nghiệp và bản thân trong bối cảnh hội nhập toàn cầu.


Mục tiêu cụ thể

Mục tiêu cụ thể

Mô tả

Kiến thức

PO1

Sinh viên được trang bị kiến thức văn hóa, xã hội, đạo đức, tư tưởng phục vụ cho phát triển bản thân và nghề nghiệp.

PO2

Sinh viên vận dụng được những kiến thức kinh tế và quản lý để giải quyết các vấn đề trong quá trình tham gia thực hiện và điều hành hoạt động của doanh nghiệp.

PO3

Sinh viên có khả năng phát triển các kiến thức chuyên sâu về kinh doanh tổng hợp; bất động sản, marketing số, truyền thông đa phương tiện.

Kỹ năng

PO4

Sinh viên có kỹ năng chuyên môn và kỹ năng bổ trợ cần thiết để đáp ứng yêu cầu vị trí nghề nghiệp trong bối cảnh hội nhập.

Mức độ tự chủ và trách nhiệm

PO5

Sinh viên tự chủ, có năng lực làm việc độc lập, làm việc nhóm và có khả năng xử lý xung đột, đảm bảo đạo đức trong kinh doanh.


Chuẩn đầu ra

PLO1: Ứng dụng kiến thức kinh tế học để nhận định tình hình kinh tế và thị trường;
PLO2: Thiết lập và thực hiện các hoạt động và dự án kinh doanh theo quy trình quản lý (hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát);
PLO3: Sử dụng các ứng dụng công nghệ để xử lý và phân tích số liệu nhằm hỗ trợ ra quyết định kinh doanh;
PLO4: Lập và phân tích báo cáo tài chính, danh mục đầu tư, báo cáo phân tích kinh doanh của các doanh nghiệp;
PLO5: Tổ chức hoạt động bán hàng, chăm sóc khách hàng;
PLO6: Theo chuyên ngành:

 • PLO6.1: Chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp: Lãnh đạo đội nhóm linh hoạt và nhạy bén trong bối cảnh kinh doanh toàn cầu.
 • PLO6.2: Chuyên ngành Digital Marketing: Tiếp thị sản phẩm/dịch vụ một cách độc đáo và hiệu quả trên nền tảng số.
 • PLO6.3: Chuyên ngành Kinh Doanh Bất Động Sản: Lập kế hoạch đầu tư; Xây dựng sản phẩm; Định giá và kinh doanh bất động sản.
 • PLO6.4: Chuyên ngành Quản Trị Khởi Nghiệp: Sáng tạo các mô hình kinh doanh, huy động nhân lực và vốn, và lập chiến lược khởi nghiệp hiệu quả.
 • PLO6.5: Chuyên ngành Truyền Thông – Đa Phương Tiện (chuyên ngành sâu): Xây dựng nội dung truyền thông sắc nét, hợp xu thế và tạo được tác động mong muốn; tự tin nói trước công chúng, truyền tải thông điệp hiệu quả bằng nhiều kênh.

Lộ trình học

Học kỳ 1

 • Hạnh phúc trong học tập
 • Kiến thức và kỹ năng khai phóng
 • Quản lý doanh nghiệp hiện đại (Quản trị học) (3tc)
 • Công nghệ thông tin thời đại số (3tc)
 • Ngoại ngữ 1 (3tc)

Học kỳ 2

 • Các nguyên lý của kinh tế học (3tc)
 • Ngoại ngữ 2 (3tc)
 • Kiến thức và kỹ năng khai phóng (2tc)

Học kỳ 3

 • Kiến thức và kỹ năng khai phóng (2tc)
 • Ngoại ngữ 3 (3tc)
 • Nguyên lý kế toán (3tc)
 • Dẫn luận pháp luật và quyền con người (2tc)
 • Ngoại ngữ 4 (3tc)
 • Thực tập nhận thức (2tc)
 
Môn bắt buộc
 
Môn tự chọn

Học kỳ 1

 • Kiến thức và kỹ năng khai phóng (3tc)
 • Ngoại ngữ 5 (3tc)
 • Marketing căn bản (3tc)
 • Chuyên đề 1 (1tc)
 • Giáo dục quốc phòng – an ninh (3 tuần) (6tc)
 • Thống kê kinh doanh (3tc)
 • Hành vi khách hàng (3tc)

Học kỳ 2

 • Kiến thức và kỹ năng khai phóng (3tc)
 • Ngoại ngữ 6 (3tc)

Học kỳ 3

 • Giáo dục thể chất (3tc)
 • Tài chính doanh nghiệp (3tc)
 • Quản trị bán hàng (3tc)
 • Triết học Mác – Lênin (3tc)
 • Chuyên đề 2 (1tc)
 • Quản trị dự án (3tc)
 
Môn bắt buộc

Học kỳ 1

 • Kinh tế chính trị Mác – Lênin (2tc)
 • Logistics và Quản trị chuỗi cung ứng (3tc)
 • Hệ thống thông tin quản lý (3tc)
 • Chuyên ngành gần/xa 1:
  (1),(2),(3),(4) Hành vi tổ chức
  (5) Truyền thông marketing (3tc)
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học (2tc)
 • Chuyên ngành gần/xa 2:
  (1),(2),(3),(4) Quản trị nhân sự
  (5) Quan hệ công chúng (3tc)
 • Đề án cơ sở (2tc)

Học kỳ 2

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh (2tc)
 • Chuyên ngành gần/xa 3:
  (1),(2),(3),(4) Quản trị văn phòng
  (5) Kỹ năng diễn thuyết và dẫn chương trình (3tc)
 • Chuyên ngành gần/xa 4:
  (1),(2),(3),(4) Quản trị khởi nghiệp
  (5) Thiết kế truyền thông đa phương tiện (3tc)

Học kỳ 3

 • Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (2tc)
 • Chuyên ngành gần/xa 4:
  (1),(2),(3),(4) Quản trị chiến lược
  (5) Kỹ năng viết và ứng dụng truyền thông (3tc)
 • Chuyên ngành gần/xa 4:
  (1),(2),(3),(4) Quản trị đa văn hóa
  (5) Hoạch định phương tiện truyền thông (3tc)
 • Chuyên ngành 1:
  (1) Quản trị tài chính
  (2) Sáng tạo và đổi mới mô hình kinh doanh
  (3) Pháp luật bất động sản
  (4) Nghiên cứu marketing
  (5) Thiết kế đồ họa (3tc)
 • Chuyên ngành 2:
  (1) Kinh doanh quốc tế
  (2) Tài chính cho doanh nghiệp
  (3) Thiết kế và phát triển sản phẩm bất động sản
  (4) Sáng tạo nội dung
  (5) Quản trị quảng cáo và khuyến mại (3tc)
 • Đề án chuyên ngành (2tc)
 
Môn bắt buộc
 
Môn tự chọn
 
Môn không tích lũy

Học kỳ 1

 • Chuyên ngành 3:
  (1) Chuyển đổi số trong kinh doanh
  (2) Phân tích và quản trị rủi ro khởi nghiệp
  (3) Phân tích và quản trị rủi ro bất động sản
  (4) Chiến lược Digital Marketing
  (5) Kỹ thuật ghi hình và dựng phim (3tc)
 • Chuyên ngành 4:
  (1) Quản trị thay đổi
  (2) Tư duy thiết kế và khởi nghiệp
  (3) Thẩm định giá bất động sản ứng dụng
  (4) Truyền thông Marketing tích hợp
  (5) Quản trị ấn phẩm và xuất bản (3tc)
 • Thực tập tốt nghiệp/
  Khóa luận tốt nghiệp (tiếp tục) (6tc)

Học kỳ 2

 • Thực tập tốt nghiệp/
  Khóa luận tốt nghiệp (tiếp tục)

 

 
Môn bắt buộc
 
Môn tự chọn
 
Môn tốt nghiệp
Cấu trúc chương trìnhSố TC
Giáo dục tổng quátThể chất và quốc phòng9
Kiến thức và kỹ năng khai phóng15
Ngoại ngữ18
Lý luận Chính trị11
Giáo dục chuyên nghiệpCơ sở24
Cốt lõi26
Chuyên ngành21
Tốt nghiệp6
Tổng số tín chỉ130

Chuyên ngành

Sinh viên có thể chọn một trong số các chuyên ngành sau:

Thích ứng với thời đại số để chọn việc thay vì xin việc.
Chuyên ngành thích hợp với những bạn đam mê kinh doanh. Kết hợp giữa học thuật và ứng dụng, hoàn thành tốt các công việc khi đi làm, quản lý dự án và tài chính.

NĂNG LỰC ĐẠT ĐƯỢC
Kỹ năng chuyên môn:

 • Bán hàng
 • Quản trị tài chính
 • Quản trị chuỗi cung ứng
 • Quản trị nhân lực
 • Quản trị dự án
 • Tư vấn kinh doanh.

Kỹ năng hội nhập (Kỹ năng mềm):

 • Giao tiếp bằng ngoại ngữ trong công việc
 • Tư duy sáng tạo
 • Tư duy phản biện
 • Khả năng thích ứng trong thời đại số và công nghệ
 • Lãnh đạo.

TRIỂN VỌNG NGHỀ NGHIỆP

 • Nhân viên bán hàng
 • Chuyên viên quản lý nhân sự
 • Chuyên viên quản trị dự án
 • Nhân viên kinh doanh quốc tế
 • Phân tích kinh doanh.

Kinh doanh thông minh trên nền tảng số.
Doanh nghiệp sẽ không còn tiếp cận khách hàng theo phương thức truyền thống. Thay vào đó, các kênh thông tin điện tử sẽ được sử dụng.
Tối ưu hoá công cụ kỹ thuật số để chiếm lĩnh thị trường mới, mở rộng dữ liệu khách hàng, làm dự án cùng chuyên gia giàu kinh nghiệm.

NĂNG LỰC ĐẠT ĐƯỢC
Kỹ năng chuyên môn:

 • Soạn thảo kịch bản bán hàng, tiếp thị hiệu quả trên
  nhiều nền tảng
 • Phân tích số liệu bán hàng
 • Phân tích số liệu tối ưu hoá quảng cáo
 • Tự động hoá tiếp thị.

Kỹ năng hội nhập (Kỹ năng mềm):

 • Giao tiếp bằng ngoại ngữ trong công việc
 • Làm việc nhóm
 • Giải quyết vấn đề
 • Giao tiếp hiệu quả
 • Khả năng thích ứng trong thời đại số và công nghệ
 • Sáng tạo
 • Xây dựng mối quan hệ.

TRIỂN VỌNG NGHỀ NGHIỆP

 • Nhân viên digital marketing
 • Nhân viên phát triển nội dung marketing
 • Nhân viên tối ưu hoá quảng cáo trực tuyến
 • Nhân viên phân tích kỹ thuật số
 • Nhân viên quản lý công cụ quảng cáo.

Thực hiện dự án kinh doanh ngay trên giảng đường.
Thúc đẩy cảm hứng khởi nghiệp, quy tụ đội nhóm cùng chí hướng và đam mê, khám phá phương pháp sáng tạo ý tưởng và mô hình kinh doanh mới, quản lý dự án khởi nghiệp, trui rèn ý chí và sức bật.

NĂNG LỰC ĐẠT ĐƯỢC
Kỹ năng chuyên môn:

 • Xây dựng chiến lược kinh doanh sáng tạo
 • Gọi vốn
 • Phân tích khách hàng, thị trường
 • Quản trị rủi ro.

Kỹ năng hội nhập (Kỹ năng mềm):

 • Giao tiếp bằng ngoại ngữ trong công việc
 • Tư duy phân tích
 • Tư duy phản biện
 • Xây dựng thương hiệu cá nhân
 • Khả năng thích ứng trong thời đại số và công nghệ
 • Lãnh đạo.

TRIỂN VỌNG NGHỀ NGHIỆP

 • Nhân viên các tổ chức ươm mầm, venture capital
 • Nhân viên tư vấn, khảo sát các dự án khởi nghiệp, M&A
 • Nhân viên quản trị rủi ro
 • Khởi nghiệp kinh doanh.

Thành đạt cùng khách hàng.
Xây dựng đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp, ứng dụng kỹ thuật định giá, phát triển sản phẩm bất động sản (BĐS), vận hành sàn giao dịch, đảm bảo an toàn pháp lý.

NĂNG LỰC ĐẠT ĐƯỢC
Kỹ năng chuyên môn:

 • Pháp luật kinh doanh BĐS
 • Tìm kiếm và xây dựng dự án BĐS
 • Xây dựng, phân tích bản đồ đầu tư, tập khách hàng
 • Xây dựng đội ngũ bán hàng
 • Quản trị rủi ro.

Kỹ năng hội nhập (Kỹ năng mềm):

 • Giao tiếp bằng ngoại ngữ trong công việc
 • Tư duy phân tích
 • Giao tiếp hiệu quả
 • Khả năng thích ứng trong thời đại số và công nghệ
 • Xây dựng mối quan hệ
 • Làm việc nhóm.

TRIỂN VỌNG NGHỀ NGHIỆP

 • Môi giới BĐS
 • Trưởng nhóm kinh doanh BĐS
 • Nhân viên phát triển dự án BĐS
 • Nhân viên tư vấn pháp lý BĐS
 • Nhân viên điều hành sàn kinh doanh BĐS
 • Chuyên viên thẩm định giá bất động sản
 • Nghiên cứu viên hoặc trợ lý nghiên cứu ở các tập đoàn địa ốc, sở ban ngành địa chính
 • Chuyên viên quản lý dự án
 • Chuyên viên quản lý tòa nhà.

Thời đại số đã làm thay đổi cách thức giao tiếp của công chúng, hầu hết đều tương tác thông qua các nền tảng internet. Trong không gian kỹ thuật số, chương trình sẽ giúp bạn khám phá sự thú vị của việc tạo ra các câu chuyện truyền thông cho nhiều bối cảnh khác nhau. Bên cạnh đó, bạn sẽ được trang bị các kỹ năng sáng tạo nội dung (viết, thuyết trình, đồ họa, dựng phim), và các công cụ truyền thông hiệu quả đến công chúng.

NĂNG LỰC ĐẠT ĐƯỢC
Kỹ năng chuyên môn:

 • Viết sâu
 • Xây dựng chiến lược truyền thông: nội bộ và bên ngoài
 • Soạn thảo và phân tích kịch bản truyền thông
 • Xây dựng kịch bản phim, ảnh, tin bài hiệu quả, hấp dẫn, thời sự.

Kỹ năng hội nhập (Kỹ năng mềm):

 • Giao tiếp bằng ngoại ngữ trong công việc
 • Làm việc nhóm
 • Giải quyết vấn đề
 • Giao tiếp hiệu quả
 • Khả năng thích ứng trong thời đại số và công nghệ
 • Thích ứng nhanh.

TRIỂN VỌNG NGHỀ NGHIỆP

 • Nhân viên phát triển nội dung truyền thông.
 • Nhân viên quản lý các mạng xã hội, trang, fanpage.
 • Chuyên viên quản trị truyền thông nội bộ.
 • Quản lý, biên tập, xây dựng các nội dung báo chí, ấn phẩm, bìa sách (tại các cơ quan báo chí, báo điện tử, nhà xuất bản).
 • Thiết kế đồ họa, mô phỏng, ứng dụng trong công nghiệp, du lịch, dịch vụ, BĐS, giáo dục,… (tại các công ty về thiết kế đồ họa).

Cách học

Chương trình học kết hợp lý thuyết và thực hành, bao gồm hai đề án, một kỳ thực tập, một khóa luận tốt nghiệp.

5 chuyên ngành của ngành Quản trị Kinh doanh QTKD Trường Đại học Thái Bình Dương quan tâm đặc biệt đến chuyển đổi số và tác động sâu rộng của nó đến nền kinh tế.

Sinh viên học theo chương trình mô phỏng nghiệp vụ kinh doanh và được các chuyên gia đến từ doanh nghiệp huấn luyện nghiệp vụ, kỹ năng. Thường xuyên thực hành trải nghiệm môn học thực tế tại các doanh nghiệp đối tác như tham gia trải nghiệm môn học “Quản trị bán hàng” tại Ford Nha Trang. Tại đây, bạn được các nhân viên bán hàng, trưởng phòng kinh doanh thuyết trình hướng dẫn kỹ năng và kinh nghiệm bán hàng.

Để mở rộng cơ hội nghề nghiệp, bạn được định hướng chọn thêm các ngành phụ như: Kế toán, Luật, Tài chính – Ngân hàng, Công nghệ thông tin.

Ngoài chuyên ngành QTKD tổng hợp, các chuyên ngành như Quản trị khởi nghiệp, Digital Marketing, Quản trị truyền thông đa phương tiện, và Kinh doanh BĐS giúp sinh viên có sự lựa chọn linh hoạt theo ngành và nhu cầu nhân lực của ngành. Đặc biệt, ngành QTKD tập trung vào các kỹ năng số nhằm đáp ứng nhu cầu ứng dụng chuyển đổi số vào các hoạt động kinh doanh.

Sinh viên sẽ phát triển năng lực toàn diện, linh hoạt trong định hướng nghề nghiệp với ưu thế chọn các chuyên ngành phù hợp nhu cầu nhân lực.

Cơ hội nghề nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc ở các vị trí sau đây:

 • Chuyên viên quản trị dự án
 • Nhân viên kinh doanh quốc tế
 • Nhân viên Digital Marketing
 • Nhân viên tư vấn, khảo sát dự án khởi nghiệp, M&A
 • Nhân viên quản trị rủi ro
 • Khởi nghiệp kinh doanh

Học bổng - Học phí

Học phí Trường ĐH Thái Bình Dương năm 2024 là 740.000 đồng/tín chỉ.

Học phí sẽ tính theo số tín chỉ sinh viên đăng ký và đóng theo từng học kỳ, có ba học kỳ trong một năm học. Tổng số tín chỉ các ngành tại TBD là 130 (hệ cử nhân), 161 (hệ kỹ sư).

Trường có nhiều học bổng và các chính sách hỗ trợ tài chính khác nhau cho sinh viên. Chi tiết vui lòng xem tại đây.

Tuyển sinh - Nhập học

Ngành QTKD xét tuyển theo 04 phương thức:

1. KẾT QUẢ HỌC BẠ THPT với điểm trung bình (ĐTB) từ 6.0 trở lên theo các hình thức:
ĐTB 5 học kì (cả năm lớp 10, lớp 11 và học kì 1 lớp 12); hoặc
ĐTB theo tổ hợp 3 môn của học kì 1 lớp 12; hoặc
ĐTB theo tổ hợp 3 môn của cả năm lớp 12; hoặc
ĐTB cả 3 năm THPT (lớp 10, lớp 11 và lớp 12)


2. KẾT QUẢ THI THPT 2023
Theo tổ hợp môn xét tuyển, dự kiến từ 15 điểm trở lên


3. ĐIỂM XÉT TỐT NGHIỆP THPT 2023
Dự kiến từ 5.5 điểm trở lên


4. KẾT QUẢ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐH QUỐC GIA TP.HCM
Dự kiến từ 550 điểm trở lên

Chi tiết về xét tuyển xem tại đây.

Thí sinh có thể nộp hồ sơ trực tuyến tại đây.