Ngành Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành:
7340201
Thời gian học:
3,5 năm
Số tín chỉ:
130

Điểm mạnh chương trình

Quy trình nghiệp vụ nền tảng và hiện đại
Đào tạo các kiến thức, kỹ năng, quy trình, nghiệp vụ nền tảng và hiện đại thuộc lĩnh vực tài chính ngân hàng. Chương trình tích hợp các nội dung  giảng dạy liên quan đến công nghệ tài chính ngân hàng số, tăng cường tính cạnh tranh cho người học trong nghề nghiệp và bối cảnh cạnh tranh toàn cầu.

Bên cạnh đó, chương trình cũng chuẩn bị cho người học kiến thức nâng cao về kinh tế, tài chính, ngân hàng cũng như chuẩn bị cho nghiên cứu sau đại học.

Lộ trình học

Học kỳ 1

 • Hạnh phúc trong học tập
 • Kiến thức và kỹ năng khai phóng
 • Tài chính, tiền tệ và tín dụng (3tc)
 • Kiến thức và kỹ năng khai phóng (3tc)
 • Ngoại ngữ 1 (3tc)

Học kỳ 2

 • Kiến thức và kỹ năng khai phóng (2tc)
 • Ngoại ngữ 2 (3tc)

Học kỳ 3

 • Công nghệ thông tin thời đại số (3tc)
 • Ngoại ngữ 3 (3tc)
 • Các nguyên lý của kinh tế học (3tc)
 • Kiến thức và kỹ năng khai phóng (2tc)
 • Ngoại ngữ 4 (3tc)
 • Quản lý doanh nghiệp hiện đại (Quản trị học) (3tc)

 

 
Môn bắt buộc
 
Môn tự chọn

Học kỳ 1

 • Kiến thức và kỹ năng khai phóng (3tc)
 • Ngoại ngữ 5 (3tc)
 • Nguyên lý kế toán (3tc)
 • Thực tập nhận thức (3tc)
 • Giáo dục quốc phòng – an ninh (3 tuần) (6tc)
 • Thị trường tài chính (3tc)

Học kỳ 2

 • Dẫn luận pháp luật và quyền con người (2tc)
 • Ngoại ngữ 6 (3tc)
 • Chuyên đề 1 (1tc)

Học kỳ 3

 • Giáo dục thể chất (3tc)
 • Ngân hàng thương mại (3tc)
 • Thống kê kinh doanh (3tc)
 • Triết học Mác – Lênin (3tc)
 • Tài chính doanh nghiệp (3tc)
 • Chuyên đề 2 (1tc)
 • Đề án cơ sở (2tc)

 

 
Môn bắt buộc
 
Môn tự chọn

Học kỳ 1

 • Kinh tế chính trị Mác – Lênin (2tc)
 • Thanh toán quốc tế (3tc)
 • Tiếng Anh chuyên ngành TCNH (3tc)
 • Tài chính cá nhân (3tc)
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học (2tc)
 • Quản trị dự án (3tc)
 • Đề án chuyên ngành (2tc)

Học kỳ 2

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh (2tc)
 • Tín dụng ngân hàng (3tc)

Học kỳ 3

 • Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (2tc)
 • Phân tích báo cáo tài chính (3tc)
 • Tài chính doanh nghiệp nâng cao (3tc)
 • Kế toán tài chính (3tc)
 • Tiền số và công nghệ Blockchain; Kỹ năng kinh doanh tín dụng và tiền tệ (3tc)
 • Công nghệ tài chính căn bản; Open banking và ngân hàng số (3tc)

 

 
Môn bắt buộc
 
Môn tự chọn
 
Môn không tích lũy

Học kỳ 1

 • Quản lý danh mục đầu tư; Quản trị rủi ro ngân hàng (3tc)
 • Phân tích cơ bản và kỹ thuật trong đầu tư tài chính; Học máy và dữ liệu lớn cho ngân hàng và các tổ chức tín dụng (3tc)
 • Quản trị rủi ro tài chính; Phân tích dữ liệu kinh doanh (3tc)
 • Khóa luận tốt nghiệp; Thực tập tốt nghiệp (6tc)

Học kỳ 2

 • Khóa luận tốt nghiệp (tiếp tục)
 • Thực tập tốt nghiệp (tiếp tục)

 

 
Môn bắt buộc
 
Môn tự chọn
 
Môn tốt nghiệp
Cấu trúc chương trìnhSố TC
Giáo dục tổng quátThể chất và quốc phòng9
Kiến thức và kỹ năng khai phóng15
Ngoại ngữ18
Lý luận Chính trị11
Giáo dục chuyên nghiệpCơ sở24
Cốt lõi32
Chuyên ngành15
Tốt nghiệp6
Tổng số tín chỉ130

Chuyên ngành

Ngân hàng là môi trường làm việc năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp và thích ứng nhanh với chuyển đổi số nhằm đáp ứng nhu cầu về dịch vụ tài chính cho khách hàng. Chương trình sẽ trang bị cho bạn nền tảng vững chắc về kế toán, tài chính, nghiệp vụ ngân hàng, kỹ năng kinh doanh và công nghệ thông tin trong lĩnh vực ngân hàng để có thể tham gia vào đội ngũ nhân lực của lĩnh vực ngân hàng số.

ĐIỂM MẠNH CHUYÊN NGÀNH

 • Chuyên sâu vào kiến thức và kỹ năng làm việc
 • Thực tập cùng mạng lưới ngân hàng đối tác
 • Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp cao.

NĂNG LỰC ĐẠT ĐƯỢC
Kỹ năng chuyên môn:

 • Lập, trình bày và phân tích báo cáo tài chính
 • Kinh doanh tiền tệ (tín dụng)
 • Thẩm định tài sản.

Kỹ năng hội nhập (Kỹ năng mềm):

 • Làm được việc trong môi trường nói tiếng Anh
 • Kỹ năng bán hàng trực tiếp và trực tuyến
 • Vững kỹ năng văn phòng và mạng xã hội.

TRIỂN VỌNG NGHỀ NGHIỆP

 • Chuyên gia quản trị và định giá tài sản tài chính
 • Chuyên gia phân tích và thiết lập các chương trình quản trị rủi ro
 • Chuyên gia kinh doanh ngoại hối.

Sự phát triển đột phá trong công nghệ tài chính đã làm thay đổi cách thức giao dịch và thanh toán cũng như tạo ra các loại tiền điện tử (hay tiền kỹ thuật số) làm gia tăng nhu cầu nhân lực rất lớn để bắt kịp xu hướng kinh doanh. Chương trình sẽ trang bị cho bạn nền tảng vững chắc về kế toán, tài chính, kinh doanh và đặc biệt công nghệ blockchain, tiền điện tử, phân tích dữ liệu để có thể tham gia vào đội ngũ nhân lực của lĩnh vực công nghệ tài chính.

ĐIỂM MẠNH CHUYÊN NGÀNH

 • Ứng dụng công nghệ trong tài chính – ngân hàng: blockchain, tiền số, phân tích dữ liệu và trí tuệ nhân tạo
 • Nhiều cơ hội việc làm trong khối ngành công nghệ, phân tích, mô hình hóa của các ngân hàng, công ty tài chính, chứng khoán
 • Học tập và thực hành tại trung tâm công nghệ thông tin của trường (IT Space).

NĂNG LỰC ĐẠT ĐƯỢC
Kỹ năng chuyên môn:

 • Lập, trình bày và phân tích báo cáo tài chính
 • Lập trình các ứng dụng về tài chính
 • Trình bày các dự án về công nghệ trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng.

Kỹ năng hội nhập (Kỹ năng mềm):

 • Làm được việc trong môi trường nói tiếng Anh
 • Vững kỹ năng tư vấn tiền số
 • Giỏi kỹ năng văn phòng và mạng xã hội.

TRIỂN VỌNG NGHỀ NGHIỆP

 • Chuyên gia phân tích tài chính, hoạch định tài chính
 • Chuyên gia phân tích và thiết lập các chương trình quản trị rủi ro
 • Thiết lập các mô hình tài chính
 • Quản lý bộ phận, giám đốc chi nhánh, giám đốc tài chính, giám đốc điều hành.

Cách học

Chương trình học kết hợp lý thuyết và thực hành, bao gồm hai đồ án, hai kỳ thực tập và một khóa luận tốt nghiệp để cập nhật nghiệp vụ và kiến thức mới nhất, quy trình làm việc tại doanh nghiệp, tích lũy kỹ năng và kinh nghiệm xử lý tình huống thực tế.

Để mở rộng cơ hội nghề nghiệp, ngành Tài chính Ngân hàng định hướng cho bạn chọn thêm các ngành phụ:

 • Tài chính + Kế toán: Sẽ làm việc trong lĩnh vực kế toán.
 • Tài chính + Quản trị kinh doanh: Phù hợp các bạn thích làm việc ở mảng tín dụng, công ty tài chính.
 • Tài chính + Luật: Dành cho các bạn yêu thích tuân thủ, có thể làm công việc pháp chế trong ngân hàng hoặc các công ty, tập đoàn tài chính.

Cơ hội nghề nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc ở các vị trí sau đây:

 •  Chuyên viên ngân hàng thương mại và ngân hàng đầu tư
 • Chuyên gia quản trị, định giá tài chính, hoạch định tài chính và tư vấn tài chính
 • Chuyên gia phân tích và thiết lập chương trình quản trị rủi ro
 • Chuyên gia kinh doanh ngoại hối, tín dụng và đầu tư
 • Quản lý bộ phận, giám đốc chi nhánh, giám đốc tài chính, giám đốc điều hành.

Học bổng - Học phí

Học phí Trường ĐH Thái Bình Dương năm 2023 là 740.000 đồng/tín chỉ.

Học phí sẽ tính theo số tín chỉ sinh viên đăng ký và đóng theo từng học kỳ, có ba học kỳ trong một năm học. Tổng số tín chỉ các ngành tại TBD là 130 (hệ cử nhân), 161 (hệ kỹ sư).

Nhập học sớm khoá 2023, thí sinh sẽ được giảm 50% học phí Học kỳ I.

Trường cũng có nhiều chính sách hỗ trợ khác nhau cho sinh viên như: tặng học bổng của doanh nghiệp, giới thiệu việc làm đa dạng, v.v. để sinh viên có thêm thu nhập trang trải sinh hoạt.

Chi tiết chính sách hỗ trợ tài chính, học bổng vui lòng xem tại đây.

Tuyển sinh - Nhập học

Ngành Tài chính – Ngân hàng xét tuyển theo 04 phương thức:

1. KẾT QUẢ HỌC BẠ THPT với điểm trung bình (ĐTB) từ 6.0 trở lên theo các hình thức:
■ ĐTB 5 học kì (cả năm lớp 10, lớp 11 và học kì 1 lớp 12); hoặc
■ ĐTB theo tổ hợp 3 môn của học kì 1 lớp 12; hoặc
■ ĐTB theo tổ hợp 3 môn của cả năm lớp 12; hoặc
■ ĐTB cả 3 năm THPT (lớp 10, lớp 11 và lớp 12)


2. KẾT QUẢ THI THPT 2023
■ Theo tổ hợp môn xét tuyển, dự kiến từ 15 điểm trở lên


3. ĐIỂM XÉT TỐT NGHIỆP THPT 2023
■ Dự kiến từ 5.5 điểm trở lên


4. KẾT QUẢ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐH QUỐC GIA TP.HCM
■ Dự kiến từ 550 điểm trở lên

Chi tiết về xét tuyển xem tại đây.

Thí sinh có thể nộp hồ sơ trực tuyến tại đây.