(Vietnamese follows English)

Editorial and peer-review board

 1. Associate Professor Vo Si Tuan, PhD. (Former Director of Institute of
  Oceanography)
 2. Associate Professor Doan Thi My Hanh, PhD. (Van Hien University)
 3. Vu Viet Hang, PhD. (Open University – HCMC)
 4. Vo Sang Xuan Lan, PhD. (Thai Binh Duong University – Nha Trang)
 5. Associate Professor Do Ba Khang, PhD. (Thai Binh Duong University – Nha Trang)
 6. Le Anh Thu, PhD. (Thai Binh Duong University – Nha Trang)
 7. Do Hue Huong, PhD. (Thai Binh Duong University – Nha Trang)
 8. Nguyen Ba Hung, PhD. (Thai Binh Duong University – Nha Trang)
 9. Associate Professor Do Thi Thanh Vinh, PhD. (Nha Trang University)
 10. Associate Professor Do Chi Cong, PhD. (Nha Trang University)
 11. Le Thi My Binh, PhD. (Univerisyty of Khanh Hoa)
 12. Ngo Thanh Loan, PhD. (University of Social Sciences and Humanities-HCMC)
 13. Nguyen Van Anh, PhD (Da Lat University)
 14. Doan Anh Tu, PhD. (Univerisyty of Khanh Hoa)
 15. Nguyen Huu Thai Thinh, MA (Univerisyty of Khanh Hoa)
 16. Tran Cam Thi, PhD. (Ba Ria – Vung Tau University)
 17. Le Thai Son, PhD. (Sai Gon Technology University)

————– (Vietnamese) —————

Ban biên tập và bình duyệt

 1. PGS.TS. Võ Sĩ Tuấn (nguyên Viện trưởng Viện Hải Dương học Nha Trang)
 2. PGS.TS. Đoàn Thị Mỹ Hạnh (Trường ĐH Văn Hiến)
 3. TS. Vũ Việt Hằng (Trường ĐH Mở-TP HCM)
 4. TS. Võ Sáng Xuân Lan (Trường ĐH TBD)
 5. PGS.TS. Đỗ Bá Khang (Trường ĐH TBD)
 6. TS. Lê Anh Thư (Trường ĐH TBD)
 7. TS. Đỗ Huệ Hương (Trường ĐH TBD)
 8. TS. Nguyễn Bá Hùng (Trường ĐH TBD)
 9. PGS. TS. Đỗ Thị Thanh Vinh (Trường ĐH Nha Trang)
 10. PGS.TS. Lê Chí Công (Trường ĐH Nha Trang)
 11. TS. Lê Thị Mỹ Bình (Trường ĐH Khánh Hòa)
 12. TS. Ngô Thanh Loan (Trường ĐH KHXH&NV-TP HCM)
 13. TS. Nguyễn Văn Anh (Trưởng Khoa Du lịch, Trường ĐH Đà Lạt)
 14. TS. Đoàn Anh Tú (Trường Đại học Khánh Hòa)
 15. NCS.ThS. Nguyễn Hữu Thái Thịnh (Trường ĐH Khánh Hòa)
 16. TS. Trần Cẩm Thi (Trường ĐH Bà Rịa – Vũng Tàu)
 17. TS. Lê Thái Sơn (Đại học Công Nghệ Sài Gòn)