(Vietnamese follows English)

PROGRAMME

Tải file PDF tại đây

CONFERENCE in 13-14/01/2022

“TOURISM AND THE COVID-19 PANDEMIC:
PERSPECTIVES AND APPROACHES”

Thursday, 13/01/2022, 08h00-12h30: Cultural Tour in Diên Khánh, (optional)

DateTimeContent
13/01/202213h00-14h00– Desk Registration of participants and guests
– Quick test for Covid-19
 14h00-14h30– Introducing the conference programme and guests.
– Opening of the conference: welcome speech of the BoD Link Google Meet: https://meet.google.com/vey-oiyp-gwu
Conference room: A201
 Session 1 14h30-16h00Moderator: Dr. Fanny Quertamp
Secretary: Ms. Trần Thị Phi Ánh

– Dr. Fanny Quertamp: “Towards more responsible tourism against plastic pollution” (14h30-15h10)
– Miquel Àngel: “Human Resources and Sustainability post covid: few tips ahead” (15h10-15h40)
– Dr. Emmanuelle Peyvel: “Covid’s threats and opportunities for tourism” (online, 15h40-16h10)
Link Google Meet: https://meet.google.com/vey-oiyp-gwu
Conference room: A201
 16h00-16h15Photo – Tea break
 Session 2 16h15-17h45Moderator: Ass.Prof. Đỗ Thị Thanh Vinh (online)
Secretary: Mr. Nguyễn Quốc Tiến

– Prof. Badaruddin Mohammed: “Tourism in the Post Covid-19: The Need for Paradigm Change” (online, 16h25-16h50)
– Dr. Trần Cẩm Thi: “Ứng phó của hướng dẫn viên du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh với đại dịch Covid-19” (online, 16h50-17h15)
– Nguyễn Minh Ca: “Tiềm năng, thực trạng và giải pháp phục hồi du lịch sinh thái ở thành phố Cần Thơ trong và hậu thời kỳ covid-19” (online, 17h15-17h45)
Link Google Meet: https://meet.google.com/vey-oiyp-gwu
Conference room: A201
14/01/2022 MorningSession 3
8h30-10h00
Moderator: Prof. Yann Roche (online)
Secretary: Ms. Nguyễn Thị Thu Hà

– Prof. Yann Roche: “Effects of Covid-19 on the Tourism Industry in the Province of Quebec, Canada” (online, 8h30-9h00)
– Ass.Prof. Đoàn Thị Mỹ Hạnh: “Tạo niềm tin cho du khách tại điểm đến Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam” (online, 9h00-9h25)
– Huỳnh Mai Bảo Thụy – S Solution: “Multi-dimentional perspective. Education at the age of Covid-19” (9h25-9h50)
– Mã Bích Tiên: “The cruise tourism impacts on the quality of life of community residents. A case study of Ho Chi Minh City, Vietnam” (online, 9h50-10h10)
Link Google Meet: https://meet.google.com/vey-oiyp-gwu
Conference room: A201
 10h10-10h20Giải lao
 Session 4 10h20-12h00Moderator: Ass. Prof. Đoàn Thị Mỹ Hạnh (online)
Secretary: Mr. Trần Đặng Phi Minh Quốc

– Presentation of Nha Trang Sheraton Hotel & Spa (10h25-10h55)
– Dr. Hà Thị Thùy Dương, Phạm Minh: “Ý định du lịch của người dân Việt Nam trong đại dịch Covid-19” (online, 10h55-11h25)
– Mr. Huỳnh Công Hiếu: “Experiential Tourism” (online, 11h25-11h45)
Link Google Meet: https://meet.google.com/vey-oiyp-gwu
Conference room: A201
 Session 5 10h20-11h35Moderator: Dr. Nguyễn Bá Hùng
Secretary: Mr. Nguyễn Quốc Tiến

– Lương Khải Ân, Ngô Văn Tăng Phước: “Quan hệ thương mại, dịch vụ trong lĩnh vực kinh tế du lịch trước đại dịch covid-19: góc nhìn từ pháp luật Việt Nam và các nước” (online, 10h25-10h50)
– Trương Thị Thu Lành, Tạ Văn Hòa: “Tác động của đại dịch Covid – 19 đến nguồn nhân lực hướng dẫn viên thị trường Trung Quốc” (online, 10h50-11h15)
– Mrs. Nguyễn Ngọc Hoàng Anh – Hana group (11h15-11h45)
Link Google Meet: https://meet.google.com/vte-ovvk-wsx
Conference room: IT space, B103
 12h00-13h30Lunch (Yến Sào Restaurant)
AfternoonSession 6 14h00-15h30Moderator: Dr. Le Anh Thu (online)
Secretary: Ms. Nguyễn Thị Thu Hà

– Huỳnh Chí Công, Bến Thành Tourist: “The effects of Covid-19 on the tourism company in Ho Chi Minh city” (online, 14h00-14h30)
– Dr. Lê Anh Thư: “Đại dịch Covid-19 và sự khác biệt trong cách tiếp cận Đông-Tây: nghiên cứu so sánh giữa Việt Nam và Pháp” (online, 14h30-15h00)
– Ms. Cao Thị Lê Trân: “Tourism clusters – Experience for Vietnam in the post-covid-19 period from France” (online, 15h00-15h30)
Link Google Meet: https://meet.google.com/vey-oiyp-gwu
Conference room: A201  
 Session 7 14h00-15h30Moderator: Dr. Trần Cẩm Thi (online)
Secretary: Mr. Trần Đặng Phi Minh Quốc

– Nguyễn Thị Phụng, Nguyễn Thị Hồng Nhung: “Tác động của Digital Marketing đến sự lựa chọn du lịch tại các tỉnh Duyên hải miền Trung Việt Nam là điểm đến an toàn trong thời kỳ hậu Covid-19” (online, 14h00-14h25)
– Phạm Thanh Sang: “Giải pháp về chính sách nhập cảnh góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp trong giai đoạn Đại dịch Covid-19” (online, 14h25-14h50)
– Trần Nguyên Thành, Nguyễn Minh Đức: “Du lịch cộng đồng trước và sau dịch Covid-19: góc nhìn từ sự tham gia của người dân tại Mộc Châu, Sơn La” (online, 14h50-15h15)
Link Google Meet: https://meet.google.com/vte-ovvk-wsx
Conference room: IT space, B103
 15h30-15h45Tea break
 Session 8 15h45-17hModerator: Dr. Võ Sáng Xuân Lan
Secretary: Ms. Trần Thị Phi Ánh

– Mr. Karel Werdler (PUM): “The impact of Covid-19 on Amsterdam as a tourism destination and options for resilience” (online, 15h45-16h20)
– Ass.Prof. Lưu Trọng Tuấn: “Family support and posttraumatic growth among tourism workers during the COVID-19 shutdown: The role of positive stress mindset” (online, 16h20-16h50)
Link Google Meet: https://meet.google.com/vey-oiyp-gwu
Conference room: A201
 17h00-17h10Closing of the conference
 18h00-20h30Gala Dinner at Nha Trang Sheraton Hotel & Spa

—————— (Vietnamese) ————————

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO

“DU LỊCH VÀ ĐẠI DỊCH COVID-19 TỪ CÁC GÓC NHÌN”

Tải file PDF tại đây

Ngày 13/01/2022: Tour văn hóa tại Diên Khánh (08h00-12h30) theo đăng ký.

NgàyThời gianNội dung
13/01/202213h00-14h00Đón khách, nhận đăng ký đại biểu
 14h00-14h30Giới thiệu chương trình hội thảo và khách mời
Khai mạc hội thảo: phát biểu của đại diện BGH
 Phiên 1 14h30-16h00Điều hành: TS. Fanny Quertamp
Thư ký: Ths. Trần Thị Phi Ánh

– TS. Emmanuelle Peyvel (14h30-15h15)
– Miquel Àngel: “Human Resources and Sustainability post covid: few tips ahead” (15h15-15h40)
– Ths. Cao Thị Lê Trân: “Mô hình cụm du lịch – Bài học từ Pháp và kinh nghiệm hậu covid-19 cho Việt Nam” (online, 15h40-16h00)
Link google meet: https://meet.google.com/vey-oiyp-gwu
 16h00-16h15Photo – Tea break
 Phiên 2 16h15-17h45Điều hành: PGS.TS. Đỗ Thị Thanh Vinh (online)
Thư ký: Ths. Nguyễn Quốc Tiến

– Prof. Badaruddin Mohammed: “Tourism in the Post Covid-19:  The Need for Paradigm Change” (online, 16h15-17h00)
– TS. Trần Cẩm Thi: “Ứng phó của hướng dẫn viên du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh với đại dịch Covid-19” (online, 17h00-17h20)
– Nguyễn Minh Ca: “Tiềm năng, thực trạng và giải pháp phục hồi du lịch sinh thái ở thành phố Cần Thơ trong và hậu thời kỳ covid-19” (online, 17h20-17h40)
Link google meet: https://meet.google.com/vey-oiyp-gwu
14/01/2022 Buổi sángPhiên 3 8h30-10h00Điều hành: Prof. Yann Roche (online)
Thư ký: Ths. Nguyễn Thị Thu Hà

– Prof. Yann Roche: “Effects of Covid-19 on the Tourism Industry in the Province of Quebec, Canada” (online, 8h30-9h00)
– PGS.TS. Đoàn Thị Mỹ Hạnh: “Tạo niềm tin cho du khách tại điểm đến Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam” (online, 9h00-9h25)
– Huỳnh Mai Bảo Thụy – S Solution: “Góc nhìn đa chiều. Giáo dục trong thời kỳ Covid-19” (9h25-9h50)
– Mã Bích Tiên: “The cruise tourism impacts on the quality of life of community residents. A case study of Ho Chi Minh City, Vietnam” (online, 9h50-10h10)
Link Google Meet: https://meet.google.com/vey-oiyp-gwu
 10h10-10h20Giải lao
 Phiên 4 10h20-12h00Điều hành: PGS.TS. Đoàn Thị Mỹ Hạnh (online)
Thư ký: Ths. Trần Đặng Phi Minh Quốc

– Tham luận của KS Sheraton Nha Trang (10h20-10h55)
– TS. Hà Thị Thùy Dương, Phạm Minh: “Ý định du lịch của người dân Việt Nam trong đại dịch Covid-19” (online, 10h50-11h20)
– Huỳnh Công Hiếu: “Du lịch theo hướng trải nghiệm – Một mô hình cho phục hồi du lịch tại Việt Nam” (online, 11h20-11h45)
Link Google Meet: https://meet.google.com/vey-oiyp-gwu
 Phiên 5 10h20-11h35Điều hành: TS. Nguyễn Bá Hùng
Thư ký: Ths. Nguyễn Quốc Tiến

– Lương Khải Ân, Ngô Văn Tăng Phước: “Quan hệ thương mại, dịch vụ trong lĩnh vực kinh tế du lịch trước đại dịch covid-19: góc nhìn từ pháp luật Việt Nam và các nước” (online, 10h20-10h45)
– Trương Thị Thu Lành, Tạ Văn Hòa: “Tác động của đại dịch Covid – 19 đến nguồn nhân lực hướng dẫn viên thị trường Trung Quốc” (10h45-11h10)
– TS. Emmanuelle Peyvel: “Covid’s threats and opportunities for tourism” (online, 11h10-11h55)
Link Google Meet: https://meet.google.com/vte-ovvk-wsx
 12h00-13h30Ăn trưa (Nhà hàng Yến Sào)
Buổi chiềuPhiên 6 14h00-15h30Điều hành: TS. Lê Anh Thư (online)
Thư ký: ThS. Nguyễn Thị Thu Hà

– Huỳnh Chí Công, Bến Thành Tourist: “Ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến doanh nghiệp lữ hành tại TP HCM” (online, 14h00-14h30)
– TS. Lê Anh Thư: “Đại dịch Covid-19 và sự khác biệt trong cách tiếp cận Đông-Tây: nghiên cứu so sánh giữa Việt Nam và Pháp” (online, 14h30-15h00)
– Nguyễn Ngọc Hoàng Anh – Hana group TS. Emmanuelle Peyvel: “Covid’s threats and opportunities for tourism” (online, 15h00-15h30)
Link Google Meet: https://meet.google.com/vey-oiyp-gwu
 Phiên 7 14h00-15h30Điều hành: TS. Trần Cẩm Thi (online)
Thư ký: ThS. Trần Đặng Phi Minh Quốc

– Nguyễn Thị Phụng, Nguyễn Thị Hồng Nhung: “Tác động của Digital Marketing đến sự lựa chọn du lịch tại các tỉnh Duyên hải miền Trung Việt Nam là điểm đến an toàn trong thời kỳ hậu Covid-19” (online, 14h00-14h25)
– Phạm Thanh Sang: “Giải pháp về chính sách nhập cảnh góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp trong giai đoạn Đại dịch Covid-19” (online, 14h25-14h50)
– Trần Nguyên Thành, Nguyễn Minh Đức: “Du lịch cộng đồng trước và sau dịch Covid-19: góc nhìn từ sự tham gia của người dân tại Mộc Châu, Sơn La” (online, 14h50-15h15)
Link Google Meet: https://meet.google.com/vte-ovvk-wsx 
 15h30-15h45Giải lao
 Phiên 8 15h45-17hĐiều hành: TS. Võ Sáng Xuân Lan
Thư ký: Ths. Trần Thị Phi Ánh

– Mr. Karel Werdler (PUM): “The impact of Covid-19 on Amsterdam as a tourism destination and options for resilience” (online, 15h45-16h20)
– PGS.TS. Lưu Trọng Tuấn: “Family support and posttraumatic growth among tourism workers during the COVID-19 shutdown: The role of positive stress mindset” (online, 16h20-16h50)
Link Google Meet: https://meet.google.com/vey-oiyp-gwu  
 17h00-17h10Bế mạc hội thảo
 18h00-20h30Gala Dinner tại khách sạn Sheraton Nha Trang