Nguyễn Đức Thành

Nguyễn Đức Thành

PGS.TS Nguyễn Đức Thành hiện giảng dạy tại Khoa Kinh tế và Quản trị, Trường Đại học Thái Bình Dương. Ông nguyên là Viện trưởng Sáng lập Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR), Đại học Quốc gia Hà Nội (2008-2020); nguyên thành viên nhóm tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016; và hiện là Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chiến lược (VESS) tại Hà Nội.

Ông còn là tác giả của nhiều công trình nghiên cứu về kinh tế học, tham gia tích cực vào các cuộc thảo luận và hoạch định chính sách kinh tế Việt Nam, là chủ biên của chuỗi Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam, một ấn phẩm quan trọng và gây nhiều ảnh hưởng trong lĩnh vực kinh tế Việt Nam hiện đại.

Học giả của tổ chức Eisenhower Fellowship (Mỹ) từ năm 2015, là thành viên Hiệp hội Kinh tế Đông Á (EAEA), đồng thời là tư vấn cho nhiều chương trình nghiên cứu chính sách kinh tế, ngân hàng thương mại, doanh nghiệp, quỹ đầu tư và kênh truyền thông ở Việt Nam.

Ông nhận bằng Tiến sỹ Kinh tế Phát triển tại Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc gia Nhật Bản (GRIPS) vào năm 2008.

PGS.TS Nguyễn Đức Thành luôn đảm nhận trách nhiệm cao với công việc của mình, nhằm đáp ứng đầy đủ yêu cầu đào tạo chất lượng cao cho các thế hệ sinh viên tại Trường Đại học Thái Bình Dương.