Sổ tay sinh viên

Các thủ tục khác

Chuyển lớp môn học 

Một môn học có thể được tổ chức thành nhiều lớp môn học trong học kỳ. Khi đó, sinh viên có thể chuyển lớp môn học đã đăng ký. Việc chuyển đổi sẽ được giải quyết nếu không dẫn đến vi phạm các điều kiện mở lớp của lớp chuyển đi và lớp chuyển đến. Nộp đơn trực tiếp tại TT.KNHTSV. Đăng ký hướng dẫn tại đây, tải biểu mẫu tại đây.

Chuyển ngành học 

 

Chuyển ngành học là một quyết định quan trọng. Do đó, Trung tâm KNHTSV sẽ tham gia vào quá trình này để lắng nghe và tham vấn cho sinh viên khi cần thiết. Sinh viên chủ động liên hệ Trung tâm để thực hiện thủ tục. Đăng ký hướng dẫn tại đây, tải biểu mẫu tại đây.

Nghỉ học tạm thời 

 

Sinh viên được xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả đã học trong các trường hợp được quy định tại quy chế đào tạo trình độ đại học.

Đăng ký hướng dẫn tại đây, tải biểu mẫu tại đây.

Chuyển điểm môn học

 

Chuyển điểm môn học được thực hiện đối với các môn học thuộc một chương trình khác mà sinh viên đã học hoặc đang học; được thể hiện trong bảng điểm bậc trung cấp, cao đẳng, đại học, hoặc các tài liệu hợp pháp khác do Trường Đại học Thái Bình Dương cấp, hoặc do một cơ sở đào tạo khác cấp (đối với sinh viên chuyển trường).

Việc chuyển điểm môn học được thực hiện theo Quy chế xét miễn và công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức, kỹ năng đã tích lũy của người học được miễn trừ trong đào tạo trình độ đại học tại Trường Đại học Thái Bình Dương. Đăng ký hướng dẫn tại đây, tải biểu mẫu tại đây.

 

Khi gặp vấn đề chưa biết hỏi ai

 

Thông thường, khi cần hỗ trợ một việc cụ thể, sinh viên liên hệ trực tiếp đến các phòng ban có chức năng liên quan, xem thêm ở mục Cùng khám phá đường đi lối lại ở TBD.

Khi gặp vấn đề chưa biết hỏi ai, sinh viên có thể tìm đến Trung tâm Kết nối và hỗ trợ sinh viên. Trung tâm KNHTSV là nơi cung cấp cho sinh viên các biểu mẫu, giải đáp và hỗ trợ khó khăn trong học tập, hỗ trợ các kỹ năng mềm cũng như tư vấn tâm lý, sức khỏe khi bạn có nhu cầu; hoặc đơn giản là bạn có câu hỏi/thắc mắc nhưng không biết hỏi ai, thì Trung tâm là nơi sẵn sàng tư vấn và giải đáp cho bạn. Liên hệ với Trung tâm KNHTSV tại: