Sổ tay sinh viên

Học trong lớp

Đến lớp đúng giờ

Trong tuần, các lớp học phần đại học chính quy chủ yếu được bố trí từ thứ Hai đến thứ Bảy. Trong ngày, chủ yếu bố trí hai ca sáng và chiều, cụ thể(*) như sau:

Tiết 1
07h30 - 08h20
Tiết 2
08h20 - 09h10
Tiết 3
09h10 - 10h00
Giải lao 10h00 - 10h15
Tiết 4
10h15 - 11h05
Tiết 5
11h05 - 11h55
Tiết 6
11h55 - 12h45
Giải lao 12h45 - 13h30
Tiết 7
13h30 - 14h20
Tiết 8
14h20 - 15h10
Tiết 9
15h10 - 16h00
Giải lao 16h00 - 16h15
Tiết 10
16h15 - 17h05
Tiết 11
17h05 - 17h55
Tiết 12
17h55 - 18h45
Tiết 13
18h45 - 19h35


 

 

Hiểu rõ đề cương môn học

Đề cương môn học được công bố trước khi bắt đầu môn học trên LMS (xem thêm tại mục Các công cụ hỗ trợ học tập). Đề cương môn học có thể được giảng viên giải thích rõ hơn trong buổi học đầu tiên của học phần. Đề cương môn học không chỉ là một phần bắt buộc của giáo dục đại học, ở Trường Đại học Thái Bình Dương, đề cương môn học còn là một cách thức thể hiện sự chuẩn bị công phu của giảng viên đối với môn học, thể hiện sự cam kết của nhà trường đối với sinh viên.

Tìm hiểu kỹ lưỡng đề cương môn học vừa là quyền lợi, vừa là nghĩa vụ của mỗi sinh viên. Đề cương thể hiện nội dung của môn học để sinh viên luôn biết trước mình sẽ được học gì. Các tiêu chí và cách thức đánh giá sẽ giúp sinh viên biết phải chuẩn bị như thế nào để đạt điểm cao trong các bài kiểm tra. Các chuẩn đầu ra của một môn học có thể giúp bạn thấy rõ năng lực mình sẽ tăng trưởng đến đâu nếu như học tốt môn này.

Hàng tuần, sinh viên phải truy cập lại đề cương để để biết bài đọc, bài tập của tuần học tiếp theo. Nắm được thời điểm, nội dung, hình thức đánh giá các thành phần, các tài liệu tham khảo mà môn học cần hướng đến.

 

Khảo sát trải nghiệm môn học

Khảo sát trải nghiệm môn học (Course Experience Survey, CES) là một kênh thông tin quan trọng để nhà trưởng ‘hiểu sinh viên’ và ‘hiểu môn học’ hơn, thông qua cách thức mà các bạn trải nghiệm môn học. Các ý kiến của bạn thường được thu thập một đến hai lần đối với mỗi lớp môn học.

Lần đầu tiên CES được thu thập vào buổi thứ 3 của lớp môn học (tuỳ theo từng học kỳ mà việc lấy khảo sát lần đầu này có thể được thực hiện hay không). Mục tiêu là để giảng viên có cơ sở cải tiến cách thức vận hành lớp học ngay trong các buổi học tiếp theo của lớp.

Lần thứ hai CES được thu thập vào buổi thứ 11 của lớp môn học. Mục tiêu là để nhà trường thấu hiểu và tổ chức môn học này tốt hơn trong các lần sau.

Như vậy, các bạn có thể thấy nhà trường và giảng viên nghiêm túc như thế nào trong việc tìm hiểu sinh viên và cải tiến chất lượng thông qua ‘Khảo sát trải nghiệm môn học’. Do đó, sự nghiêm túc và khách quan của bạn trong khi đánh giá CES là một yêu cầu tối quan trọng. Tham khảo mẫu CES tại đây.

 
 

Hoạt động ở nhà của môn học (Independent Work)

Việc học ở bậc đại học không chỉ gói gọn trong giờ lên lớp. Theo đó, hoạt động ở nhà là một phần quan trọng được thiết kế trong phần lớn các môn học. Trong từng môn học, hoạt động này thường được bố trí xuyên suốt qua các tuần học. ‘Independent work’ (học độc lập, hay tự học) đóng góp rất quan trọng vào kết quả học tập của sinh viên, cả về khía cạnh điểm số lẫn năng lực tích lũy. Nội dung của hoạt động ở nhà thường được thể hiện qua đề cương môn học, qua hệ thống học tập LMS, và được diễn giải cụ thể trong quá trình học tập trên lớp.

Để học tập tốt ở Trường Đại học Thái Bình Dương, sinh viên cần bố trí thời gian và nỗ lực thích đáng cho hoạt động được giao về nhà. Sinh viên cũng cần trang bị kỹ năng tự học, đặc biệt là kỹ năng đọc. Để biết cách củng cố thêm các kỹ năng này, liên hệ Trung tâm HTKNSV để được tham vấn, đọc thêm sách ở Thư viện.

Trải nghiệm mở rộng của môn học (Co-curricular Activities)

Nếu như ‘Independent work’ là một nhiệm vụ xuyên suốt, thì ‘co-curricular activities’ thường được phân bổ chen vào trong một số môn học nhất định, ví dụ như một buổi giao lưu với chuyên gia tại lớp, đi kiến tập tại doanh nghiệp, dự khán một phiên tòa, thực địa một di sản. Dù là một trải nghiệm mở, nhưng ‘co-curricular activities’ đảm bảo sự liên kết trực tiếp với môn học, thường được tổ chức vào đúng buổi học của môn học đó trong lịch tuần; do đó, nó là một phần của môn học và có đóng góp vào thành phần đánh giá quá trình. Tùy theo dạng trải nghiệm, hoạt động này sẽ được bố trí trong hoặc ngoài lớp học.

Để học hỏi được nhiều từ các hoạt động trải nghiệm mở rộng, sinh viên cũng cần có một số kỹ năng như kỹ năng đặt câu hỏi, kỹ năng quan sát, kỹ năng phát hiện vấn đề, v.v. cùng với một thái độ nghiêm túc và hiếu tri. Để biết cách củng cố thêm các kỹ năng này, sinh viên liên hệ Trung tâm HTKNSV để được tham vấn, đọc thêm sách ở Thư viện.