Sổ tay sinh viên

Mở tài khoản

Nhà trường cung cấp đồng thời hai nền tảng học tập: trực tiếp (offline) và trực tuyến (online). Sinh viên cần “mở tài khoản” để khai thác cả hai nền tảng bổ trợ cho nhau này.
 

Email sinh viên

Email của sinh viên Trường Đại học Thái Bình Dương được cấp sau khi sinh viên hoàn thành thủ tục nhập học. Đây là kênh trao đổi chính thức giữa nhà trường và sinh viên trong suốt quá trình học tập.

 
Cổng thông tin đào tạo

Cổng thông tin đào tạo dựa trên nền tảng web có địa chỉ daotao.tbd.edu.vn, là kênh giao tiếp chính thức giữa nhà trường và sinh viên đối với các thủ tục và thông tin liên quan đến: 

Xem hướng dẫn sử dụng Cổng thông tin đào tạo tại đây.
 
Các công cụ hỗ trợ học tập

Hệ thống quản lý học tập (Learning Management System - LMS)

Nhà trường đang sử dụng hệ thống LMS trên nền tảng Google Classroom (hoặc Moodle), là nền tảng hỗ trợ học tập, giảng dạy chính thức, cung cấp:

Xem hướng dẫn sử dụng GC tại đây.

 

Các công cụ hội nghị trực tuyến (Video Conferencing Tools - VCT)

Video Conferencing Tools là các công cụ thực hiện cuộc gọi video cho lớp học trực tuyến đồng bộ. Hiện nay, tùy vào đặc thù môn học, giảng viên lựa chọn một số công cụ phù hợp như sau:
 

 

 

Cũng giống như nhiều ứng dụng khác (zalo, facebook…), dùng nhiều sẽ quen. Tuy nhiên, để biết các thao tác tối thiểu phục vụ học tập hiệu quả, sinh viên cần tham khảo các hướng dẫn tại đây.
 
Thẻ sinh viên

Thẻ sinh viên Trường Đại học Thái Bình Dương không chỉ là một căn cước dùng để ra vào các không gian vật lý như trường, lớp, phòng thi, mà còn là thẻ tích hợp của ngân hàng HD Bank và được ưu đãi khi sử dụng các tiện ích dịch vụ khác dành cho sinh viên bên trong và ngoài TBD.

Thời gian có thẻ: dưới 30 ngày làm việc (tính từ ngày SV hoàn thiện hồ sơ mở Thẻ)