Sổ tay sinh viên

Thiết kế việc học

 

Quy chế đào tạo

Quy chế đào tạo là một văn bản pháp lý quan trọng chi phối toàn bộ quá trình dạy và học ở bậc đại học, liên quan đến các vấn đề sau:

  • Đánh giá kết quả học tập
  • Xử lý kết quả học tập
  • Công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp
  • Nghỉ học tạm thời và thôi học
  • Chuyển ngành
  • Học cùng lúc hai chương trình
  • Xử lý vi phạm đối với sinh viên

Quy chế đào tạo áp dụng cho Khóa 2021 là Quy chế ban hành theo Quyết định số …. /QĐ-TBD ngày 30/07/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình Dương, xem tại đây.

 

Năm học và học kỳ

Một năm học ở TBD được bố trí từ đầu tháng Chín đến cuối tháng Tám của năm tiếp theo. Lịch trình tổng thể của mỗi năm học được gọi là “Academic Calendar”, thường được công bố trước khi bắt đầu năm học 02 tháng. Theo dõi các Academic Calendar tại đây.

Mỗi năm học được phân thành 03 học kỳ (02 học kỳ 20 tuần và 01 học kỳ 8 tuần)

Môn học và tín chỉ

Môn học ở bậc đại học còn được gọi là học phần. Khối lượng của môn học được đo lường bằng số tiết học hoặc số tín chỉ. Có thể hiểu khái quát rằng 01 tiết học bằng 50 phút học tập trên lớp; và 01 tín chỉ thì bằng 15 tiết học tập trên lớp cộng với một số giờ tự học tại nhà.

Một môn học thường được thiết kế với khối lượng từ 02 đến 04 tín chỉ, hay từ 30 đến 60 tiết, và được bố trí trọn vẹn trong 01 học kỳ. Khi đạt một môn học ở bậc đại học thì được gọi là ‘tích lũy môn học’, còn khi rớt một môn học thì bạn cần học lại môn học đó ở một học kỳ khác sau đó. Những quy định chi tiết liên quan đến việc tích lũy môn học được thể hiện trong quy chế đào tạo trình độ đại học.

Chương trình đào tạo và thiết kế chương trình học

Mỗi ngành học sẽ có một chương trình đào tạo riêng biệt, khác biệt cơ bản với các chương trình đào tạo của các ngành khác. Thậm chí trong cùng một ngành học, giữa các khóa tuyển sinh khác nhau cũng có thể có một vài khác biệt về chương trình đào tạo. Xem chương trình đào tạo của các ngành tại đây.

Khi khám phá chương trình đào tạo này, các bạn sẽ thấy nội dung của mỗi chương trình đào tạo được cấu thành từ nhiều môn học. Bên cạnh những môn học bắt buộc, còn có nhiều môn học tự chọn, hoặc các nhóm môn học tự chọn. Bên cạnh những môn học thuộc ngành học chính, còn có những nhóm môn học thuộc ngành phụ để lựa chọn.

Do đó, trong cùng một chương trình đào tạo, không phải mọi sinh viên đều học theo 01 danh mục các môn học cố định giống nhau. Thay vào đó, các bạn có thể lựa chọn môn học, hoặc nhóm môn học, cũng như tự chọn ngành phụ, để tự thiết kế ‘01 chương trình học riêng biệt’ cho chính mình, phù hợp với năng lực, sở thích và định hướng nghề nghiệp của bản thân.

Lộ trình mẫu và xây dựng lộ trình học

Với mỗi chương trình học tự thiết kế của mình, sinh viên cũng có thể xây dựng một lộ trình học tập cá nhân, tức là lựa chọn học bao nhiêu môn học trong mỗi học kỳ, gồm những môn gì, miễn là thỏa mãn các điều kiện được ghi rõ trong chương trình đào tạo.

Theo đó, với sự linh hoạt này, sinh viên sẽ có được sự chủ động nhất định trong một số hoàn cảnh cần thiết. Ví dụ trong một học kỳ mà sinh viên cần phụ giúp nhiều việc cho gia đình, không thể dành đủ thời gian cho việc học, thì bạn có thể lựa chọn học ít môn học hơn so với ‘lộ trình mẫu’. Lộ trình mẫu là một kế hoạch học tập chuẩn được thiết kế sẵn và thể hiện trong chương trình đào tạo.

Tuy nhiên, nếu không thực sự cần thiết phải thay đổi, sinh viên nên học theo lộ trình mẫu. Bởi vì, trong lộ trình mẫu, thứ tự trước sau của các môn học đã được bố trí một cách khoa học để sinh viên tiếp thu tri thức dễ dàng hơn, số lượng môn học trong mỗi học kỳ đã được phân bổ một cách hợp lý để sinh viên có một nhịp độ học tập cân bằng nhất. Khi đi khác lộ trình mẫu, sinh viên có thế có ít sự lựa chọn môn học hơn do sự thay đổi chương trình đào tạo giữa các khóa, sinh viên có thế phải đóng nhiều tiền học phí hơn do sự gia tăng mức học phí của các khóa sau Khóa 2021.