Sổ tay sinh viên

Vào mùa thi

Đánh giá môn học

Phần lớn các môn học được đánh giá thông qua nhiều lần đánh giá quá trình và một lần đánh giá cuối môn học; trong đó, trọng số của đánh giá cuối môn học chiếm 50%. Để đa dạng trải nghiệm cho sinh viên, nhà trường chú trọng hơn trong việc đánh giá học tập thông qua các sản phẩm học tập và sáng tạo tại nhà (so với việc làm bài kiểm tra trên lớp).

Nếu đánh giá cuối môn học được tổ chức theo hình thức thi (tự luận, trắc nghiệm, vấn đáp…) thì thường được bố trí thi tập trung vào tuần thứ 16 của học kỳ. Những quy định chi tiết liên quan đến việc đánh giá môn học, tính điểm môn học, và kết quả học tập được thể hiện trong quy chế đào tạo trình độ đại họcquy định đánh giá kết quả học tập.

 

Tuân thủ quy chế thi 

Quy định về trách nhiệm của sinh viên khi dự thi.

 1. Trang phục gọn gàng, lịch sự, có mặt tại phòng thi trước giờ thi ít nhất 15 phút để làm thủ tục vào phòng thi. Nếu chậm quá 15 phút sau khi đã phát đề thi thì không được dự thi học phần đó (đối với thi viết).
 2. Ngồi đúng vị trí có số báo danh của mình, phải thực hiện theo đúng hướng dẫn của cán bộ coi thi trong suốt quá trình thi.
 3. Xuất trình Thẻ sinh viên hoặc Giấy chứng minh nhân dân khi vào phòng thi.
 4. Không được sử dụng điện thoại trong suốt quá trình thi.
 5. Không thực hiện các hành vi thuộc các tình huống bị xử lý tại mục Hướng dẫn xử lý sinh viên vi phạm quy chế thi-kiểm tra và quy định công tác học sinh, sinh viên.
 6. Chỉ được ra ngoài sau khi hết 2/3 thời gian làm bài (đối với thi viết). Trong trường hợp cần thiết, chỉ được ra khỏi phòng khi được phép của cán bộ coi thi (CBCT) và phải chịu sự giám sát của cán bộ giám sát.
 7. Kết thúc ca thi, sinh viên phải ký và ghi số tờ giấy thi vào danh sách dự thi trước khi rời phòng thi. Không làm được bài cũng phải nộp bài thi.

 

Các hình thức xử lý kỷ luật sinh viên vi phạm quy định thi.

 1. Khiển trách: trừ 25% điểm
  Áp dụng đối với những sinh viên phạm lỗi một lần một trong các lỗi sau đây:
  • Nhìn bài của bạn, trao đổi, thảo luận với bạn.
  • Không thực hiện theo hướng dẫn, nhắc nhở của cán bộ coi thi; làm mất trật tự phòng thi hoặc có thái độ vô lễ với cán bộ coi thi, nhân viên tổ chức thi.
  Hình thức xử lý khiển trách tại phòng thi do cán bộ coi thi lập biên bản.
 2. Cảnh cáo: trừ 50% điểm
  Áp dụng đối với các sinh viên vi phạm một trong các lỗi sau đây:
  • Đã bị xử lý khiển trách một lần trong giờ thi môn đó nhưng vẫn tiếp tục vi phạm Quy chế thi.
  • Trao đổi bài làm hoặc giấy nháp cho bạn (xử lý cả sinh viên trao đổi và nhận trao đổi).
  • Chép bài của người khác hoặc cho người khác chép bài trong phòng thi.
  • Viết, vẽ những nội dung không liên quan vào bài thi.
  Hình thức xử lý cảnh cáo tại phòng thi do cán bộ coi thi lập biên bản.
 3. Đình chỉ thi


 Tham khảo quy định chi tiết tại đây.

 

Phúc khảo điểm thi

Sinh viên được quyền đề nghị phúc khảo điểm thi kết thúc học phần trong thời hạn 07 ngày kể từ khi công bố điểm theo quy trình chi tiết và mẫu đơn tại đây.

Liên hệ nộp đơn: Trung tâm KNHTSV
 

Tra cứu kết quả học tập

Kết quả học tập, hay điểm môn học, được thông báo một cách riêng tư thông qua tài khoản của sinh viên trên ‘Cổng thông tin đào tạo’. Nhà trường quan niệm điểm của sinh viên thuộc về thông tin cá nhân, nên chủ trương hành xử một cách bảo mật.

Như vậy, nếu thiếu căn cứ, nhà trường không cung cấp điểm số của bạn cho bất kỳ ai khác, kể cả phụ huynh của sinh viên, trừ phi bản thân sinh viên đề nghị cung cấp (*). Nếu thấy cần thiết, bạn có thể giải thích cho người thân về nguyên tắc này. Tương tự, sinh viên cũng cần lấy ‘việc không tò mò về điểm số của người khác’ làm quy tắc ứng xử của mình.

 

Tránh đạo văn

Đạo văn là việc sử dụng câu văn, đoạn văn, bài viết, số liệu, hình ảnh, thông tin và ý tưởng… của người khác vào sản phẩm của mình mà không có trích dẫn nguồn phù hợp.

Làm thế nào để tránh đạo văn?
Các bạn có thể tham khảo video hoặc liên hệ với Thư viện để được tập huấn kỹ năng này:

Email: thuvien@tbd.edu.vn
Fanpage: Thư viện Đại học Thái Bình Dương

Đạo văn được xem là hành vi vi phạm đạo đức nghiêm trọng. Nhà Trường đã ban hành quy định xử lý nghiêm khắc và ngăn chặn hành vi này. Xem thêm quy định tại đây.