Tổ chức ra mắt Chi hội Luật gia Trường Đại học Thái Bình Dương

8:00
Hội trường Tầng 1 - 79 Mai Thị Dõng, Nha Trang, Khánh Hòa

Welcome Delegates From Towards Transpacency

9:00 - 11:00 02.06.2020
HT Tầng 1 - 79 Mai Thị Dõng, Nha Trang

Tư vấn tuyển sinh trực tuyến 2020

9:00 - 11:00 31.05.2020
Hội trường tầng 1 - 79 Mai Thị Dõng

Chuyên đề “KHÁM PHÁ BẢN THÂN”

9:00-11:00 21.05.2020
- Phòng Hội thảo, Tầng 1

Cuộc thi It for Future (IT vì tương lai)

30.08.2020
Đại học Thái Bình Dương - 79 Mai Thị Dõng, Nha Trang, Khánh Hòa