Tọa đàm “Phát triển Du lịch hậu Covid – 19”

9:00 - 10:00 15.08.2020
Phòng Hội thảo 101 - 79 Mai Thị Dõng

Tọa đàm “Nghề Luật sư trong bối cảnh hội nhập kinh tế Quốc tế”

9:00 - 11:30 10.08.2020
Hội thảo 101 - 79 Mai Thị Dõng

Xây dựng hình ảnh cá nhân và định hướng nghề nghiệp

10:00 13.08.2020
Phòng Hội thảo 101 - 79 Mai Thị Dõng

Tọa đàm “Mô hình mới – Cách làm mới” Ngành Luật Đại học Thái Bình Dương

9:00-10:00 02.08.2020
Hội trường Tầng 1 - 79 Mai Thị Dõng

Tọa đàm “Khối ngành Kinh tế trong xu thế mới”

9:00-10:00 26.07.2020
Phòng Hội thảo 101 - 79 Mai Thị Dõng

Tọa đàm hướng nghiệp “Vững bước tương lai với đam mê công nghệ”

9:30-10:30 17.07.2020
Phòng hội thảo 101 - 79 Mai Thị Dõng, Nha Trang

Khóa học: “Service Learning – Từ ý niệm đến thực hành”

7:30-17:30 07.07.2020
Phòng Hội thảo 101 - 79 Mai Thị Dõng

TBD CAMPUS TOUR 2020 – 1 GIỜ LÀM SINH VIÊN

10:30-15:30 05.07.2020
Trường Đại học Thái Bình Dương - 79 Mai Thị Dõng, Nha Trang