Chương trình tiếp đón Tân sinh viên năm học 2020 – 2021

  • Thời gian
  • 8:00-10:00 26.10.2020
  • Địa điểm
  • Hội trường Tầng 4 - 79 Mai Thị Dõng, Nha Trang
  • Diễn giả
  • Ban Giám hiệu và các đơn vị Khoa, Phòng, Ban
  • Đối tượng tham dự
  • Tân sinh viên năm 2020
  • Tham dự
  • Đăng ký

CHƯƠNG TRÌNH TIẾP ĐÓN TÂN SINH VIÊN NĂM HỌC 2020 – 2021

1. Đón tiếp Đại biểu
2. Văn nghệ Chào mừng
3. Tuyên bố lý do – Giới thiệu Đại biểu
4. Phát biểu chào mừng Tân sinh viên
5. Phát biểu chúc mừng của Đại diện Khách mời
6. Phát biểu của Chủ tịch Hội đồng Trường
7. Cam kết Chất lượng đào tạo
8. Đại diện Doanh nghiệp phát biểu
9. Công bố quyết định khen thưởng cho Tân sinh viên đạt điểm cao
các ngành – Trao thưởng
10. Đại diện Tân sinh viên phát biểu
11. Trao học bổng Tân sinh viên, Học bổng Vì Công Lý
12. Nghi thức “Tri thức trao tay”
13. Bế mạc

Rất hân hạn được đón tiếp.