Hội diễn văn nghệ và tổng kết Hội thao truyền thống TBD lần thứ 12

  • Thời gian
  • 18:00 19.11.2020
  • Địa điểm
  • Hội trường tầng 4 - 79 Mai Thị Dõng, Nha Trang
  • Diễn giả
  • Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên trường
  • Đối tượng tham dự
  • Mời Cán bộ, Giảng viên, Sinh viên tham gia chương trình
  • Tham dự
  • Đăng ký