Cuộc thi It for Future (IT vì tương lai)

  • Thời gian
  • 30.08.2020
  • Địa điểm
  • Đại học Thái Bình Dương - 79 Mai Thị Dõng, Nha Trang, Khánh Hòa
  • Diễn giả
  • Đối tượng tham dự
  • Học Sinh THPT Sinh viên
  • Tham dự
  • Đăng ký

“IT VÌ TƯƠNG LAI” nhằm:tìm kiếm, hỗ trợ và phát triển các học sinh yêu thích lập trình và có những ý tưởng sáng tạo.
Tạo sân chơi, tạo động lực nghiên cứu sáng tạo cho sinh viên và giáo viên Thái Bình Dương, khi cùng tham gia, hướng dẫn các dự án, các dự án khởi nghiệp.
Giải thưởng
– 01 Giải “Thái Bình Dương”: 25.000.000 vnđ
– 01 Giải Sáng tạo: 5.000.000 vnđ
– 01 Giải Tiềm năng: 5.000.000 vnđ.