Khoá học “Nâng cao chất lượng giảng dạy Tiếng Anh tại các trường Trung học tỉnh Khánh Hoà và Đắk Lắk”

  • Thời gian
  • 14:00 - 11:30 03.05.2024
  • Địa điểm
  • Trường Đại học Thái Bình Dương - 79 Mai Thị Dõng, Vĩnh Ngọc, Nha Trang, Khánh Hoà
  • Diễn giả
  • Đối tượng tham dự
  • Giáo viên tiếng Anh của các trường THPT tại Khánh Hòa và Đắk Lắk

Tiếp nối thành công của mùa 1, Trường Đại học Thái Bình Dương tiếp tục tổ chức mùa 2 của Khoá học “Nâng cao chất lượng giảng dạy Tiếng Anh” dành cho giáo viên tiếng Anh của các trường tại tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk.

——–
Thời lượng: 2 ngày (Từ 14:00 ngày 03/5 đến 11:30 ngày 05/52024)
Địa điểm tổ chức: Trường Đại học Thái Bình Dương (79 Mai Thị Dõng, Nha Trang)
———
NỘI DUNG KHÓA HỌC
Được thiết kế gồm 02 nội dung chính là phát âm và đánh giá, khoá học sẽ trang bị cho học viên: Các chiến lược và kỹ thuật giảng dạy phát âm hiệu quả cho người học tiếng Anh; cách thiết kế các bài đánh giá hợp lý và đáng tin cậy phù hợp với mục tiêu học tập; hỗ trợ học viên phân tích, giải thích kết quả đánh giá một cách hiệu quả để xác định điểm mạnh và điểm cần cải thiện người học tiếng Anh.