Khoá học “Nâng cao chất lượng giảng dạy Tiếng Anh – IETQ 2024”

  • Thời gian
  • 08:30 - 17:00 19.01.2024
  • Địa điểm
  • Trường Đại học Thái Bình Dương - 79 Mai Thị Dõng, Vĩnh Ngọc, Nha Trang, Khánh Hoà
  • Diễn giả
  • Đối tượng tham dự

Khoá học “Nâng cao chất lượng giảng dạy Tiếng Anh tại các Trường Trung học và các cơ sở giáo dục đại học tại các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Ninh Thuận và Đắk Lắk” (Improving the Quality of Teaching English as a Second Language (ESL) at High Schools and Higher Education Institutions in Khanh Hoa, Phu Yen, Ninh Thuan and Dak Lak Provinces) được phối hợp tổ chức bởi Viện Đào tạo Quốc tế – Trường Đại học Thái Bình Dương và Tổng Lãnh sứ quán Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh.

——–
Đối tượng: Giáo viên Tiếng Anh của các trường THPT và Cao đẳng, Đại học tại các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Ninh Thuận và Đắk Lắk
Thời lượng: 2,5 ngày (Từ 9:00 ngày 19/01 đến 11:30 ngày 21/01/2024)
Địa điểm tổ chức: Trường Đại học Thái Bình Dương (79 Mai Thị Dõng, Nha Trang)
———
NỘI DUNG KHÓA HỌC
Được thiết kế gồm 02 nội dung chính là phát âm và đánh giá, khoá học sẽ trang bị cho học viên: Các chiến lược và kỹ thuật giảng dạy phát âm hiệu quả cho người học tiếng Anh; cách thiết kế các bài đánh giá hợp lý và đáng tin cậy phù hợp với mục tiêu học tập; hỗ trợ học viên phân tích, giải thích kết quả đánh giá một cách hiệu quả để xác định điểm mạnh và điểm cần cải thiện người học tiếng Anh.