Lễ tốt nghiệp đợt 2 – năm 2020

  • Thời gian
  • 8:00-10:00 14.11.2020
  • Địa điểm
  • Hội trường Tầng 5 - 79 Mai Thị Dõng
  • Diễn giả
  • Đối tượng tham dự
  • Tân khoa đợt 2 - năm 2020; cán bộ, giảng viên, sinh viên TBD.
  • Tham dự
  • Đăng ký

Từ 8:00 – 10:00 sáng ngày 14/11 tại cơ sở chính Mai Thị Dõng, Trường Đại học Thái Bình Dương sẽ tổ chức Lễ tốt nghiệp đợt 2 và trao bằng tốt nghiệp cho 200 sinh viên. Dịp này, Nhà trường sẽ khen thưởng 15 sinh viên giỏi toàn khóa và thủ khoa tốt nghiệp. Chúc mừng các Tân khoa.