TBD Open Talk: “Những vấn đề học thuật về chủ quyền lãnh thổ quốc gia”

  • Thời gian
  • 14:00 - 17:00 17.07.2021
  • Địa điểm
  • Trường Đại học Thái Bình Dương - Online qua Zoom
  • Diễn giả
  • Diễn giả PGS-TS Hà Minh Hồng
  • Đối tượng tham dự
  • Ngày 17/07/2021, Trung tâm Giáo dục tổng quát và Đổi mới sáng tạo, trường Đại học Thái Bình Dương tổ chức chương trình TBD Open Talk với chủ đề: “Những vấn đề học thuật về chủ quyền lãnh thổ quốc gia: Minh họa qua trường hợp Việt Nam, Lào và Campuchia".

Ngày 17/07/2021, Trung tâm Giáo dục tổng quát và Đổi mới sáng tạo trường Đại học Thái Bình Dương tổ chức chương trình TBD Open Talk chủ đề: “Những vấn đề học thuật về chủ quyền lãnh thổ quốc gia: Minh họa qua trường hợp Việt Nam, Lào và Campuchia“.

PGS-TS Hà Minh Hồng – Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử TP.HCM, nguyên Chủ nhiệm Khoa Lịch sử Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TP.HCM là diễn giả đặc biệt của chương trình này.

TBD Open talk

Đây là chương trình thuộc học phần “Quan hệ ngoại giao Việt Nam và các nước” do Trung tâm Giáo dục tổng quát và Đổi mới sáng tạo trường Đại học Thái Bình Dương giảng dạy cho sinh viên.

– Vài nét về diễn giả: PGS-TS Hà Minh Hồng:

TBD Open talk 2

Mời các bạn sinh viên ĐH Thái Bình Dương, giảng viên, cán bộ nhân viên nhà trường và các bạn quan tâm cùng tham gia chương trình TBD Open Talk thú vị này.