Tọa đàm hướng nghiệp “Vững bước tương lai với đam mê công nghệ”

  • Thời gian
  • 9:30-10:30 17.07.2020
  • Địa điểm
  • Phòng hội thảo 101 - 79 Mai Thị Dõng, Nha Trang
  • Diễn giả
  • TS Ngô Tấn Vũ Khanh - Tổng giám đốc Kaspersky Lab Vietnam, Lao, Cambodia, Myanma
  • Đối tượng tham dự
  • Tham dự
  • Đăng ký