Tuần nhập môn Đại học Thái Bình Dương

  • Thời gian
  • 8:00 - 17:00 16.09.2021
  • Địa điểm
  • Trường Đại học Thái Bình Dương - Online qua Google Meet
  • Diễn giả
  • Giảng viên ĐH TBD
  • Đối tượng tham dự
  • Sinh viên ĐH TBD

Tuần nhập môn đại học do trường ĐH Thái Bình Dương (TBD) tổ chức nhằm bổ trợ 02 nhóm kỹ năng cho tất cả sinh viên: kỹ năng học tập và kỹ năng thích nghi (sống) trong môi trường đại học.

Thời gian đăng ký từ 10/09 – 13/09: https://forms.gle/MDUGefKYgFqBvPmU8
– Thời gian học và thực hành từ ngày 16/09 – 30/09.
Đây là tuần bổ trợ các kỹ năng giúp sinh viên chuẩn bị tốt hơn cho thời gian đại học. Với hình thức học tập nhóm nhỏ, giảng viên tương tác với sinh viên viên, sinh viên hỗ trợ trực tiếp sinh viên để trang bị kiến thức và kỹ năng lõi cho sinh viên, giúp người học thích nghi nhanh chóng với môi trường đại học và năng lực học tập suốt đời. Các giảng viên sẽ hướng dẫn theo nhóm nhỏ 10 – 15 sinh viên/nhóm để các bạn có cơ hội thực hành. Các kỹ năng được chia thành 2 nhóm:
  • Nhóm kỹ năng học tập (nhóm A)
  • Kỹ năng sống trong môi trường đại học (Nhóm B).
Các bạn lưu ý chọn tối thiểu 3/5 kỹ năng ở nhóm A và 2/6 kỹ năng ở nhóm B, khuyến khích chọn nhiều hơn để có thêm kỹ năng chuẩn bị tốt cho thời gian học đại học.
Danh sách nhóm kỹ năng:
A. Nhóm kỹ năng học tập:
1 Kỹ năng đặt câu hỏi TS. Phó Thị Mỹ Hạnh 21 & 28/9/ 2021
9:30 – 11:10
2 Làm sao để đọc nhanh và ghi chép đúng TS. Võ Sáng Xuân Lan 16, 23, 30/9/ 2021
8:00 – 10:30
3 Sử dụng thông tin và cách thức trích dẫn Ths. Vũ Thị Lê 17, 22, 24, 29/9/2021
14:00 – 16:00
4 Sáng tạo cùng máy tính TS. Nguyễn Trùng Lập 15, 22, 29/9/2021
14:00 – 16:00
5 Kỹ năng viết ở bậc đại học Ths. Nguyễn Trần Bảo Trinh 15, 22, 29/9/2021
9:30 – 11:10
B. Nhóm kỹ năng sống trong môi trường đại học:
1 Quản lý công việc hiệu quả Ths. Nguyễn Hữu Quy 21, 28, 30/9/2021
8:00 – 11:00
2 Giao tiếp phi bạo lực Ths. Võ Đình Văn + Mr. Lư Trọng Hiếu 20, 24, 27, 30/9/2021
14:00 – 16:00
3 Chăm sóc sức khoẻ chủ động Ths. Đinh Thị Hải Yến 16, 17, 23, 24/9/2021
8:00 – 10:00
4 Quản lý tài chính cá nhân Ts. Đinh Thị Thu Hà 17, 20, 27/9/2021
8:00 – 10:00
5 Làm việc nhóm hiệu quả và lành mạnh Ths. Đinh Thị Thuý Nga 16, 22 & 29/9/2021
9:00 – 10:30
6 Con số lừa chúng ta như thế nào? TS. Nguyễn Bá Hùng 16, 23, 30/9/2021
14:00 – 16:00

Các bạn hãy sớm đăng ký theo form và theo dõi lịch học từ Trung tâm Kết nối và Hỗ trợ sinh viên, các giảng viên ĐH TBD cung cấp nhé!

Các thắc mắc về “Tuần nhập môn đại học”, sinh viên liên hệ với Trung tâm Kết nối và Hỗ trợ sinh viên
Điện thoại: 0258.3727.183
Email: trungtam.knhtsv@tbd.edu.vn
Fanpage: facebook.com/ketnoisvTBD