“Tuần sinh hoạt công dân cho sinh viên chính quy” năm học 2020-2021

 • Thời gian
 • 8:30 - 16:30 28.01.2021
 • Địa điểm
 • Phòng A501 - ĐH Thái Bình Dương
 • Diễn giả
 • Trung tâm Kết nối và Hỗ trợ sinh viên
 • Đối tượng tham dự
 • Ban giám hiệu, các trưởng/phó Khoa, phòng, ban, sinh viên

Thực hiện kế hoạch Công tác năm học 2020-2021, Trung tâm kết nối và hỗ trợ sinh viên ĐH Thái Bình Dương tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân cho sinh viên chính quy” năm học 2020-2021.

1. Phổ biến các quy chế, quy định về đào tạo, công tác sinh viên, chế độ, chính sách; khen thưởng, kỷ luật, BHYT đang áp dụng và các dự thảo sắp ban hành giúp sinh viên (SV) hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đào tạo và rèn luyện đối với SV.

2. Chương trình cụ thể:

 • Phổ biến cho SV về BHYT.
 • Phổ biến quy chế, quy định đang thực hiện dành cho SV.
 • Thông tin về dự thảo Công tác SV, quy chế đánh giá Điểm rèn luyện, chính sách học bổng cho SV áp dụng từ năm học 2020-2021.
 • Phổ biến các chương trình dành cho SV.
 • Các Khoa, Phòng ban giải đáp thắc mắc cho SV.
 • Đoàn Thanh niên giải đáp các thắc mắc về Đoàn, Hội, CLB của SV.
 • Tiếp nhận và tổng hợp, ý kiến SV.

Căn cứ Thời khóa biểu của SV, Lịch sinh hoạt tuần công dân cho SV sẽ được tổ chức thành 2 buổi :
– Sáng: từ 8h30 – 10h30
– Chiều: từ 14h30 – 16h30