Workshop “Du lịch có trách nhiệm: Các tác động văn hóa và xã hội”

  • Thời gian
  • 09h30 - 11h30 13.10.2020
  • Địa điểm
  • Phòng 401 - 79 Mai Thị Dõng, Nha Trang
  • Diễn giả
  • Ông Nguyễn Phi Hồng Nguyên, Phó Chủ tịch Hội Lữ hành tỉnh Khánh Hòa, Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Dịch vụ & Du lịch Việt Promotion; TS. Võ Sáng Xuân Lan, Trưởng Khoa Ngôn ngữ, Du lịch và Văn hóa.
  • Đối tượng tham dự
  • Sinh viên năm nhất học phần: "Các vấn đề xã hội".
  • Tham dự
  • Đăng ký

Bạn thường nghe nói về Du lịch có trách nhiệm?! Phát triển du lịch có trách nhiệm cần tuân thủ những nguyên tắc trách nhiệm về kinh tế, xã hội và môi trường như thế nào? là những nội dung chính xoay quanh chủ đề Workshop: “Du lịch có trách nhiệm: Các tác động văn hóa và xã hội” do Khoa Ngôn ngữ, Du lịch và Văn hóaTrung tâm QHDN&CĐ phối hợp tổ chức dành cho sinh viên năm nhất học phần: “Các vấn đề xã hội”.
Workshop có sự tham dự của hai diễn giả:
* Ông Nguyễn Phi Hồng Nguyên- Phó Chủ tịch Hội Lữ hành tỉnh Khánh Hoà, Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Dịch vụ & Du lịch Việt Promotion;
* TS. Võ Sáng Xuân Lan – Trưởng Khoa Ngôn ngữ, Du lịch và Văn hóa Đại học Thái Bình Dương