Workshop: Ứng dụng STEM trong quản lý học tập và phát triển dự án

  • Thời gian
  • 14:00 - 16:00 12.01.2021
  • Địa điểm
  • IT Space - ĐH Thái Bình Dương
  • Diễn giả
  • ThS. Trần Quang Sáu - Trưởng Đại diện, VPĐD Trường Đại học UCN, Đan Mạch tại Việt Nam.
  • Đối tượng tham dự
  • Sinh viên TBD
  • Tham dự
  • Đăng ký

Theo Wikipedia, STEM là chữ viết tắt bằng tiếng Anh dùng để chỉ các ngành học về Science (Khoa học), Technology (Công nghệ), Engineering (Kỹ thuật) và Mathematics (Toán).

STEM là chương trình giảng dạy dựa trên ý tưởng trang bị cho người học những kiến thức, kĩ năng liên quan đến khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học – theo cách tiếp cận liên môn và người học có thể áp dụng để giải quyết vấn đề trong cuộc sống hàng ngày. Thay vì dạy bốn môn học như các đối tượng tách biệt và rời rạc, STEM kết hợp chúng thành một mô hình học tập gắn kết dựa trên các ứng dụng thực tế.

STEM không hướng đến mục tiêu đào tạo để người học trở thành những nhà toán học, nhà khoa học, kỹ sư hay những kỹ thuật viên. STEM chủ yếu trang bị cho người học kiến thức, kỹ năng để làm việc và phát triển trong thế giới công nghệ hiện đại ngày nay.

Chương trình Ứng dụng STEM trong Quản lý học tập và Phát triển dự án sẽ diễn ra vào lúc 14:00, ngày 12/1 hoàn toàn miễn phí dành cho tất cả các bạn sinh viên và học sinh tại IT Space – Trường Đại học Thái Bình Dương (TBD).

Hãy đến tham gia và mang về cho mình cách ứng dụng STEM hiệu quả nhất!