Tuyển dụng

Tuyển nhân viên Phát triển nội dung truyền thông

 • Cấp bậc: Nhân viên
 • Lương: Thỏa thuận
 • Ngày hết hạn: 31/5/2022

Tuyển giảng viên tiếng Anh

 • Cấp bậc: Giảng viên
 • Lương: Thỏa thuận
 • Ngày hết hạn: 31/5/2022

Giảng viên bộ môn Quản trị Kinh doanh

 • Cấp bậc: Giảng viên
 • Lương: Theo quy định
 • Ngày hết hạn: 31/5/2022

Tuyển giảng viên tiếng Trung

 • Cấp bậc: Giảng viên
 • Lương: Theo quy định
 • Ngày hết hạn: 31/5/2022

Tuyển vị trí Trưởng Bộ môn Quản trị kinh doanh

 • Cấp bậc: Trưởng Bộ môn
 • Lương: Theo thỏa thuận
 • Ngày hết hạn: 31/5/2022

Tuyển giảng viên Bộ môn Luật

 • Cấp bậc: Giảng viên
 • Lương: Theo quy định
 • Ngày hết hạn: 31/5/2022

Tuyển dụng Trưởng Bộ môn Luật

 • Cấp bậc: Trưởng Bộ Môn
 • Lương: Theo Quy định
 • Ngày hết hạn: 31/5/2022