Tuyển dụng

Tuyển dụng Junior Front-end developer

 • Cấp bậc: Nhân viên
 • Lương: Thoả thuận
 • Ngày hết hạn: 15/6/2024

Tuyển dụng giảng viên cơ hữu ngành Ngôn ngữ Anh

 • Cấp bậc: Giảng viên
 • Lương: Thoả thuận
 • Ngày hết hạn: 14/6/2024

Tuyển dụng Chuyên viên tư vấn tuyển sinh

 • Cấp bậc: Chuyên viên
 • Lương: Thoả thuận
 • Ngày hết hạn: 29/04/2024

Thông báo tuyển dụng giảng viên Luật

 • Cấp bậc: Giảng viên
 • Lương: Thoả thuận
 • Ngày hết hạn: 30/04/2024

Nhân viên tư vấn tuyển sinh

 • Cấp bậc: Nhân viên
 • Lương: Thoả thuận
 • Ngày hết hạn: 15/04/2024

Tuyển dụng Chuyên viên thiết kế

 • Cấp bậc: Chuyên viên
 • Lương: Thoả thuận
 • Ngày hết hạn: 31/01/2024