Tuyển dụng

Tuyển dụng nhân viên Trung tâm Hàn Quốc học

 • Cấp bậc: Nhân viên
 • Lương: Theo quy định
 • Ngày hết hạn: 30/07/2021

ĐH TBD tuyển dụng giảng viên tiếng Trung

 • Cấp bậc: Giảng viên
 • Lương: Theo quy định
 • Ngày hết hạn: 30/07/2021

Tuyển dụng Trưởng Bộ môn Luật

 • Cấp bậc: Trưởng Bộ Môn
 • Lương: Theo Quy định
 • Ngày hết hạn: 30/07/2021

Tuyển dụng nhân viên tư vấn 1

 • Cấp bậc: Nhân viên tư vấn 1
 • Lương: Theo quy định
 • Ngày hết hạn: 15/07/2021

Tuyển dụng nhân viên quay và dựng phim quảng cáo

 • Cấp bậc: Nhân viên
 • Lương: Theo quy định
 • Ngày hết hạn: 30/07/2021

Tuyển dụng Giảng viên Trung tâm Giáo dục tổng quát và Đổi mới sáng tạo

 • Cấp bậc: Giảng viên
 • Lương: Theo quy định
 • Ngày hết hạn: 30/7/2021