Tuyển dụng

Tuyển dụng Giảng viên Tiếng Trung

 • Cấp bậc: Giảng viên
 • Lương: Theo quy định
 • Ngày hết hạn: 15/5/2021

Tuyển dụng Phó trưởng Phòng Tuyển sinh & Truyền thông

 • Cấp bậc: Phó Trưởng phòng
 • Lương: Thỏa thuận
 • Ngày hết hạn: 30/04/2021

Tuyển dụng Trưởng Bộ môn Tiếng Anh

 • Cấp bậc: Trưởng Bộ môn
 • Lương: Theo Quy định
 • Ngày hết hạn: 30/3/2021

Tuyển dụng Trợ lý Ban Giám hiệu

 • Cấp bậc: Trợ lý
 • Lương: Theo Quy định
 • Ngày hết hạn: 30/3/2021

Tuyển dụng Nhân viên Đào tạo

 • Cấp bậc: Nhân viên Đào tạo 1
 • Lương: Thử việc 7 triệu đồng
 • Ngày hết hạn: 15/01/2021

Tuyển dụng Chuyên viên Kế toán Tổng hợp

 • Cấp bậc: Chuyên viên
 • Lương: Theo quy định
 • Ngày hết hạn: 30/11/2020

Nhân viên thiết kế Đồ họa – Graphic Designer

 • Cấp bậc:
 • Lương: Theo quy định
 • Ngày hết hạn: 30/11/2020

Tuyển dụng Nhân viên Tư vấn 1

 • Cấp bậc:
 • Lương: Theo quy định
 • Ngày hết hạn: 30/11/2020

Tuyển dụng Vị trí Phó Trưởng phòng Tuyển sinh và Truyền thông

 • Cấp bậc: Phó Phòng
 • Lương: Thỏa thuận
 • Ngày hết hạn: 30/11/2020

Tuyển dụng Trưởng Bộ môn Luật

 • Cấp bậc: Trưởng Bộ Môn
 • Lương: Theo Quy định
 • Ngày hết hạn: 15/10/2020

Tuyển dụng Thư ký Khoa Kinh tế và Luật

 • Cấp bậc: Thư ký
 • Lương: Thỏa thuận
 • Ngày hết hạn: 10/10/2020

Tuyển dụng Trưởng khoa (Kinh tế & Luật; Ngoại ngữ, Du lịch & Văn hóa)

 • Cấp bậc: Trưởng Khoa
 • Lương: Theo Quy định
 • Ngày hết hạn: 15/08/2020

Tuyển dụng Giám đốc Trung tâm ngoại ngữ & Tin học thực hành

 • Cấp bậc: Giám đốc
 • Lương: Thỏa thuận
 • Ngày hết hạn: 15/8/2020

Tuyển Nhân viên phát triển và quản trị Website

 • Cấp bậc: Theo quy định
 • Lương: Theo quy định
 • Ngày hết hạn: 15/05/2020