Tuyển dụng

Tuyển vị trí Chuyên viên Truyền thông Thương hiệu

 • Cấp bậc: Chuyên viên
 • Lương: Thỏa thuận
 • Ngày hết hạn: 30/10/2021

Tuyển dụng Trưởng Bộ môn Tiếng Anh

 • Cấp bậc: Trưởng Bộ môn
 • Lương: Theo Quy định
 • Ngày hết hạn: 30/10/2021

ĐH TBD tuyển dụng giảng viên tiếng Trung

 • Cấp bậc: Giảng viên
 • Lương: Theo quy định
 • Ngày hết hạn: 30/10/2021

Tuyển vị trí Trưởng Bộ môn Quản trị kinh doanh

 • Cấp bậc: Trưởng Bộ môn
 • Lương: Theo thỏa thuận
 • Ngày hết hạn: 30/10/2021

Tuyển giảng viên Bộ môn Luật

 • Cấp bậc: Giảng viên
 • Lương: Theo quy định
 • Ngày hết hạn: 30/10/2021

Tuyển dụng Trưởng Bộ môn Luật

 • Cấp bậc: Trưởng Bộ Môn
 • Lương: Theo Quy định
 • Ngày hết hạn: 30/10/2021