Tuyển dụng

Tuyển nhân viên Y tế

 • Cấp bậc: Nhân viên
 • Lương: Thỏa thuận
 • Ngày hết hạn: 28/02/2023

Tuyển Junior Front-end developer

 • Cấp bậc: Chuyên viên
 • Lương: Thỏa thuận
 • Ngày hết hạn: 28/02/2023

Tuyển Full Stack Java developer

 • Cấp bậc: Chuyên viên
 • Lương: Thỏa thuận
 • Ngày hết hạn: 28/02/2023

Tuyển Nhân viên tư vấn tuyển sinh

 • Cấp bậc: Nhân viên tư vấn
 • Lương: Theo quy định
 • Ngày hết hạn: 28/02/2023

Tuyển Chuyên viên Tư vấn tuyển sinh

 • Cấp bậc: Chuyên viên
 • Lương: Thỏa thuận
 • Ngày hết hạn: 28/02/2023

Tuyển Trưởng Bộ môn Kế toán

 • Cấp bậc: Trưởng bộ môn
 • Lương: Thỏa thuận
 • Ngày hết hạn: 28/02/2023

Tuyển giảng viên Bộ môn Kế toán

 • Cấp bậc: Giảng viên
 • Lương: Thỏa thuận
 • Ngày hết hạn: 28/02/2023

Tuyển Giảng viên tiếng Anh

 • Cấp bậc: Giảng viên
 • Lương: Thỏa thuận
 • Ngày hết hạn: 28/02/2023

Tuyển Trưởng Bộ môn Quản trị kinh doanh

 • Cấp bậc: Trưởng Bộ môn
 • Lương: Theo thỏa thuận
 • Ngày hết hạn: 28/02/2023

Tuyển giảng viên Bộ môn Luật

 • Cấp bậc: Giảng viên
 • Lương: Theo quy định
 • Ngày hết hạn: 28/02/2023

Tuyển dụng Trưởng Bộ môn Luật

 • Cấp bậc: Trưởng Bộ Môn
 • Lương: Theo quy định
 • Ngày hết hạn: 28/02/2023