Học phí

Học phí được tính theo tín chỉ. Mức học phí năm 2020 là 640.000 đồng/tín chỉ. Khóa nhập học năm 2020 sinh viên sẽ học 130 tín chỉ. Học phí toàn bộ chương trình là 83.200.000 đồng. Nhà trường cam kết duy trì mức học phí cố định toàn khóa học. 

Sinh viên hoàn thành một chương trình đào tạo trong 3.5 năm hay 11 học kỳ (mỗi năm có 3 học kỳ, năm cuối 2 học kỳ). Học phí trung bình mỗi học kỳ là 7.564.000 đồng. Tuy nhiên học phí thực tế từng học kỳ sẽ khác nhau, tùy thuộc vào số tín chỉ sinh viên đăng ký trong học kỳ đó.

DSC00008
HỖ TRỢ TÀI CHÍNH

Do điều kiện ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Đại học Thái Bình Dương quyết định giảm 80% học phí cho năm học đầu tiên của khóa tuyển sinh năm 2020.