Văn Bằng 2

Đại học Thái Bình Dương đào tạo hệ liên thông, văn bằng 2 các ngành: Kế toán, Quản trị kinh doanh, Ngôn ngữ Anh, Luật.

Điều kiện dự thi đào tạo liên thông

a) Người dự thi đào tạo liên thông phải có một trong các văn bằng sau:

·        Bằng tốt nghiệp TCCN, cao đẳng của các trường đã báo cáo tự đánh giá và triển khai kiểm định chất lượng theo tiến độ của Bộ Giáo dục và đào tạo quy định;

·        Bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, cao đẳng nghề của các trường đã có báo cáo tự đánh giá và triển khai kiểm định chất lượng theo tiến độ của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội quy định;

·        Bằng tốt nghiệp các trường nước ngoài, trường nước ngoài hoạt động hợp pháp ở Việt Nam thì văn bằng phải được công nhận theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo hoặc Bộ thương binh lao động và xã hội.

b) Người tốt nghiệp trung cấp nghề, cao đẳng nghề nhưng chưa có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục trung học phổ thông theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo.

Điều kiện tuyển sinh đào tạo VB2

a) Miễn thi chỉ tổ chức xét tuyển (miễn thi đầu vào)đối với các trường hợp sau:

 

Người có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy đăng ký vào học ngành đào tạo mới (bằng 2) tại ĐH TBD có cùng nhóm ngành mà mình đã tốt nghiệp đại học.

b) Thi đầu vào đối với các đối tượng sau:

·        Người có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy đăng ký vào học ngành đào tạo mới (bằng 2) tại ĐH TBD khác với nhóm ngành mà mình đã tốt nghiệp đại học.

 

Dựa vào kết quả học tập trên bảng điểm kèm theo, Hiệu trưởng ra quyết định bảo lưu kết quả đã học và các học phần phải học đối với từng sinh viên.

Tải và điền phiếu Đăng ký tuyển sinh Liên thông - Văn Bằng 2

Ghi chú: Vui lòng in khổ A4 một mặt.