Đại học Thái Bình Dương thông báo cấp học bổng cho thí sinh trúng tuyển đại học hệ chính quy, đợt 1 năm 2020

Ngày 20/07, Hội đồng tuyển sinh Đại học Thái Bình Dương thông báo cấp học bổng (Học bổng Phát triển tài năng và Học bổng Vượt khó) cho các thí sinh trúng tuyển đại học hệ chính quy, đợt 1 năm 2020.

Đợt 1 có 04 thí sinh trúng tuyển học bổng, trong đó, có 02 thí sinh được cấp Học bổng Phát triển tài năng 100% học phí toàn khóa học có giá trị 83,2 triệu đồng (gồm Lê Văn Quyền quê Hà Tĩnh và Trần Trâm Anh quê Khánh Hòa), 01 thí sinh đạt Học bổng Phát triển tài năng 75% với tổng giá trị 62,4 triệu đồng (Nguyễn Mỹ Anh quê Hà Nội); một thí sinh đạt Học bổng Vượt khó 100% có tổng trị giá 83,2 triệu đồng (Phạm Thị Hoàng Minh quê Khánh Hòa).

Đại học Thái Bình Dương khen tặng sinh viên đạt học bổng trong lễ khai giảng năm học 2019-2020

Các thí sinh đã trúng tuyển phải hoàn tất thủ tục nhập học đúng thời hạn theo quy định từ ngày 05/08/2020 đến 07/08/2020;

Kết quả cấp học bổng sẽ bị hủy nếu thí sinh không nhập học hoặc bảo lưu kết quả tuyển sinh;

Học bổng không có giá trị chuyển đổi thành tiền mặt hay chuyển nhượng cho người khác, chỉ được nhận một loại học bổng duy nhất trong cùng một thời điểm;

Trong thời gian học tại trường, sinh viên tạm ngừng học ở học kỳ nào, năm học nào thì sẽ bị hủy học bổng của học kỳ, năm học đó;

Sinh viên nhận học bổng Phát triển Tài năng/ Học bổng Vượt khó nếu chuyển trường phải có trách nhiệm bồi hoàn toàn bộ số tiền học bổng đã nhận.

Phòng TS-TT