Đại học Thái Bình Dương thông báo nhận hồ sơ dự tuyển học bổng tuyển sinh đại học chính quy, đợt 2 năm 2020

Ngày 20/07/2020, Trường Đại học Thái Bình Dương thông báo nhận hồ sơ dự tuyển học bổng đợt 2 dành cho thí sinh xét tuyển đại học chính quy, đợt 2 năm 2020. Học bổng tuyển sinh đợt 2 có tổng cộng 296 suất với tổng giá trị trên 13 tỷ đồng.

Học bổng Phát triển tài năng đợt 02 gồm 197 suất, trong đó 13 suất có giá trị 100% học phí toàn khóa học, 14 suất có giá trị  75% học phí toàn khóa học và 170 suất có giá trị 50% học phí toàn khóa học.

Học bổng Vượt khó có tổng cộng 99 suất, trong đó 04 suất có giá trị 100% học phí toàn khóa học, 05 suất có giá trị 75% học phí toàn khóa học và 90 suất có giá trị 50% học phí toàn khóa học.

Và nhiều suất Học bổng Doanh nghiệp có giá trị tối đa 100% học phí toàn khóa học

Sinh viên Đại học Thái Bình Dương (ảnh: Ngọc Hiệp)

Thí sinh lưu ý, số lượng học bổng đợt 2 có thể thay đổi tùy thuộc vào số lượng đăng ký nhập học của thí sinh được xét cấp học bổng đợt 1.

Thời gian, cách nộp và hồ sơ dự tuyển học bổng:

Nhận hồ sơ từ ngày 20/07/2020 đến 19/08/2020 (ngày công bố kết quả học bổng dự kiến 24/08/2020)

Nộp trực tuyến tại đường dẫn https://tbd.edu.vn/hoc-bong-tbd-2020/

Tải đơn đăng ký theo form và điền thông tin rồi nộp trực tiếp/qua đường bưu điện về địa chỉ:

Dự tuyển Học bổng 2020 – Trường Đại học Thái Bình Dương

79 Mai Thị Dõng, xã Vĩnh Ngọc, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Điện thoại: 02583 727 147

Xem thêm thông báo.

Phòng TS-TT