Giảng viên Hàn Quốc cộng tác với ngành Đông phương học

Nha Trang 10.2.2020. Giám đốc Trung tâm Hàn Quốc Học, Giáo sư Park Jong Ryul, sáng nay đã giới thiệu giáo sư An Hei-Won với Ban Giám hiệu để trình bày chiến lược phát triển ngành Hàn Quốc học trong giai đoạn mới.

Giáo sư An Hei-Won đã từng giảng dạy ngôn ngữ và văn hóa Hàn quốc tại Việt Nam gần 10 năm qua. Bà nói được tiếng Việt, từng du học ở Mỹ về phương pháp giảng dạy tiếng Anh. 

“Doanh nghiệp Hàn quốc có nhu cầu học ngôn ngữ và văn hóa Việt,” giáo sư Park nói. “Đồng thời nhu cầu tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp giỏi tiếng Hàn cũng rất cao, vì vậy trong thời gian tới Trung tâm Hàn quốc học sẽ trình bày kế hoạch để phát triển đồng thời hai nhu cầu dạy tiếng Việt cho người Hàn và phát triển bộ môn Hàn quốc hơn.”

Hiệu trưởng Hồ Đắc Túc nói: “Nhà trường đã có kế hoạch phát triển ngành Hàn quốc học, tiên báo thị trường để tạo cơ hội cho sinh viên theo học tiếng Hàn tiếp cận doanh nghiệp Hàn quốc, bảo đảm toàn bô sinh viên tiếng Hàn có viết làm sau khi tốt nghiệp.”

Ông đề nghị giáo sư Park chuẩn bị nguồn lực để Trung tâm Hàn quốc phát triển hơn nữa, trở thành tâm điểm thu hút sinh viên triển vọng đến học tập tại Đại học Thái Bình Dương.

Giáo sư Park đề nghị Nhà trường đưa các môn như Kinh tế cơ bản và Luật đầu tư vào chương trình đào tạo ngành Việt Nam học dành cho học viên nước ngoài. Ngoài ra, GS Park mong muốn mở rộng giao lưu văn hóa, trao đổi sinh viên giữa sinh viên Hàn Quốc và sinh viên tiếng Hàn của Nhà trường.

Cô An Hei-Won, giảng viên tiếng Hàn, nói: “Đây là lần thứ hai tôi đến thăm Trường, tôi nhìn thấy Nhà trường có những thay đổi vượt bậc và tôi hạnh phúc khi được Ban giám hiệu cho tôi cơ hội tham gia vào cộng đồng ngữ trí thức của Nhà trường”.

Tin & ảnh: Cẩm Huyền