Học phí

Học phí được tính theo tín chỉ. Sinh viên hoàn thành một chương trình đào tạo trong 3.5 năm hay 11 học kỳ với 130 tín chỉ (mỗi năm có 3 học kỳ, năm cuối 2 học kỳ). Học phí thực tế từng học kỳ sẽ khác nhau, tùy thuộc vào số tín chỉ sinh viên đăng ký trong học kỳ đó.

Học phí năm 2020 là 640.000/tín chỉ. Dự kiến năm 2021 không có nhiều thay đổi và sẽ sớm được cập nhật ngay tại trang này. Bạn hãy lưu lại trang để có được thông tin nhanh chóng.

Nhà trường cam kết duy trì mức học phí cố định toàn khóa học.

Chính sách hỗ trợ tài chính

Nhà trường luôn có các chính sách hỗ trợ tài chính cho sinh viên trong những điều kiện thích hợp.

Năm 2020: Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Trường Đại học Thái Bình Dương quyết định giảm 80% học phí cho năm học đầu tiên của khóa tuyển sinh năm đó.

Bên cạnh đó, Trường Đại học Thái Bình Dương còn có 300 suất Học bổng, phù hợp với nhiều hoàn cảnh khác nhau của thí sinh, và có giá trị lên đến 100% học phí toàn khóa học.

 Xem chi tiết học bổng tại đây.