Học phí

Học phí toàn khoá cho sinh viên nhập học năm 2023 là 96.200.000 đồng (hệ cử nhân), 119.140.000 đồng (hệ kỹ sư). Trung bình, 8.745.000 đồng/học kỳ (hệ cử nhân), 10.830.000 đồng/học kỳ (hệ kỹ sư). 

Xin vui lòng xem thêm một số lưu ý sau về học phí:

  • Trường Đại học Thái Bình Dương tổ chức đào tạo theo hình thức tín chỉ, hệ cử nhân có 130 tín chỉ; hệ kỹ sư có 161 tín chỉ. Học phí cho mỗi tín chỉ là 740.000 đồng.
  • Theo lộ trình mẫu, sinh viên sẽ hoàn thành chương trình học trong vòng 3,5 năm học. Nhà trường sẽ tổ chức giảng dạy 3 học kỳ mỗi năm, toàn khóa học sẽ có 11 học kỳ.
  • Dưới quy chế tín chỉ, sinh viên sẽ tự xây dựng kế hoạch học tập cho riêng mình và đăng ký nhiều hơn hay ít hơn số môn học trong từng học kỳ so với lộ trình mẫu. Vì vậy, tùy theo kế hoạch học tập của sinh viên mà mức học phí phải đóng cho mỗi học kỳ sẽ khác nhau. 
  • Học phí chính xác cho học kỳ đầu tiên sẽ được nhà trường công bố ở thông báo trúng tuyển và nhập học đến từng thí sinh khi trúng tuyển.
  • Học phí này chưa bao gồm lệ phí nhập học và bảo hiểm, học phí học lại, phí xét tốt nghiệp; các đợt thực địa tuyến điểm/ đi tour của ngành Du lịch (nếu có tham gia); thực tập, đề án, học phần thực tế Tour guiding, v.v. của ngành Ngôn ngữ Anh (nếu có tham gia); thực tập và thực địa của ngành Đông phương học (nếu có tham gia).

Trường Đại học Thái Bình Dương có nhiều chính sách học bổng, hỗ trợ học phí và các chi phí học tập khác cho tân sinh viên. Chi tiết vui lòng xem tại  mục Hỗ trợ tài chính và học bổng.

Tham khảo thêm