Học phí

Học phí toàn khoá cho sinh viên nhập học năm 2022 là 62.400.000 đồng hay trung bình 5.672.000 đồng/học kỳ. Học phí này đã bao gồm 25% học phí được giảm thông qua chương trình học bổng Vượt khó Covid-19 cho tất cả tân sinh viên.

Xin vui lòng xem thêm một số lưu ý sau về học phí:

  • Trường Đại học Thái Bình Dương tổ chức đào tạo theo hình thức tín chỉ, trong đó mỗi ngành học có 130 tín chỉ (tương đương khoảng 45 môn học). Học phí cho mỗi tín chỉ là 640.000 đồng, hay 83.200.000 đồng cho toàn khoá. 100% tân sinh viên 2022 được giảm 25% học phí qua chương trình học bổng Covid-19 nên học phí thực đóng là là 62.400.000 đồng cho toàn khoá học hay trung bình 5.672.000 đồng/học kỳ.
  • Theo lộ trình mẫu, sinh viên sẽ hoàn thành chương trình học trong vòng 3,5 năm học. Nhà trường sẽ tổ chức giảng dạy 3 học kỳ mỗi năm. Học phí trung bình một học kỳ ở trên được tính cho 11 học kỳ.
  • Dưới quy chế tín chỉ, sinh viên sẽ tự xây dựng kế hoạch học tập cho riêng mình và đăng ký nhiều hơn hay ít hơn số môn học trong từng học kỳ so với lộ trình mẫu. Vì vậy, tùy theo kế hoạch học tập của sinh viên mà mức học phí phải đóng cho mỗi học kỳ sẽ khác nhau. 
  • Học phí chính xác cho học kỳ đầu tiên sẽ được nhà trường công bố ở thông báo trúng tuyển và nhập học đến từng thí sinh khi trúng tuyển.
  • Học phí này chưa bao gồm lệ phí nhập học và bảo hiểm, học phí học lại, phí xét tốt nghiệp; các đợt thực địa tuyến điểm/ đi tour của ngành Du lịch (nếu có tham gia); thực tập, đề án, học phần thực tế Tour guiding, v.v. của ngành Ngôn ngữ Anh (nếu có tham gia); thực tập và thực địa của ngành Đông phương học (nếu có tham gia). Chi tiết các khoản phí và lệ phí ngoài học phí vui lòng xem tại đây.

Trường Đại học Thái Bình Dương cam kết duy trì mức học phí cố định toàn khóa học. Ngoài ra, nhà trường có nhiều chính sách học bổng, hỗ trợ học phí và các chi phí học tập khác cho tân sinh viên. Chi tiết vui lòng xem tại  mục Hỗ trợ tài chính và học bổng.

Tham khảo thêm