Liên thông – Văn bằng 2

Đại học Thái Bình Dương đào tạo hệ liên thông, văn bằng 2 các ngành: Kế toán, Quản trị kinh doanh, Ngôn ngữ Anh, Luật, Du lịch.

Điều kiện dự thi đào tạo liên thông

a) Người dự thi đào tạo liên thông phải có một trong các văn bằng sau:

  • Bằng tốt nghiệp TCCN, cao đẳng của các trường đã báo cáo tự đánh giá và triển khai kiểm định chất lượng theo tiến độ của Bộ Giáo dục và đào tạo quy định;
  • Bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, cao đẳng nghề của các trường đã có báo cáo tự đánh giá và triển khai kiểm định chất lượng theo tiến độ của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội quy định;
  • Bằng tốt nghiệp các trường nước ngoài, trường nước ngoài hoạt động hợp pháp ở Việt Nam thì văn bằng phải được công nhận theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo hoặc Bộ thương binh lao động và xã hội.

b) Người tốt nghiệp trung cấp nghề, cao đẳng nghề nhưng chưa có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục trung học phổ thông theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo.

Điều kiện tuyển sinh đào tạo Văn bằng 2

Căn cứ điểm c, khoản 2, Điều 16  Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non ban hành kèm theo thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT, ngày 7 tháng 5 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Đề án tuyển sinh hiện hành đã báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo và công khai của Trường Đại học Thái Bình Dương. Trường Đại học Thái Bình Dương xét tuyển liên thông từ trình độ đại học sang đại học (thay thế văn bằng 2 trước đây).

 Dựa vào kết quả học tập trên bảng điểm kèm theo, Hiệu trưởng ra quyết định bảo lưu kết quả đã học và các học phần phải học đối với từng sinh viên.

Đăng ký tuyển sinh Liên thông – Văn bằng 2

Ghi chú: Vui lòng in khổ A4 một mặt.

Xem thông báo tuyển sinh Liên thông – Văn bằng 2 mới nhất


ĐĂNG KÝ THÔNG TIN TUYỂN SINH