Phương án tuyển sinh 2021 (dự kiến)

Phương thức tuyển sinh 2021

Trường thực hiện tuyển sinh theo 3 phương thức:

 • Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào học bạ THPT theo kết quả của 05 học kỳ (cả năm lớp 10, cả năm lớp 11, và HK 1 lớp 12); Hoặc của cả 03 năm lớp 10, 11, 12; Hoặc của học kỳ 1 năm lớp 12 theo ngành và tổ hợp tương ứng của phương thức 2; Hoặc của cả năm lớp 12 theo ngành và tổ hợp môn tương ứng của phương thức 2.
 • Phương thức 2: Sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, theo tổng điểm 03 môn tổ hợp xét tuyển.
 • Phương thức 3: Xét tuyển kết hợp học bạ THPT và điều kiện riêng của trường: tốt nghiệp trung cấp trở lên (người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và hoàn thành các môn văn hóa THPT theo quy định hiện hành), hoặc có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (IELTS 5.0, TOEFL iBT 55, TOEIC 550), hoặc đạt giải khuyến khích trở lên trong các kỳ thi cấp tỉnh trở lên (Học sinh giỏi, Khoa học kỹ thuật, Olympic truyền thống 30-4).

Chỉ tiêu tuyển sinh 2021

Chỉ tiêu theo Ngành/Nhóm ngành/Khối ngành, theo từng phương thức tuyển sinh và trình độ đào tạo.

Mã ngànhTên ngànhChỉ tiêuTổ hợp môn xét tuyển
7380101Luật
(Các chuyên ngành: Luật học; Luật Kinh tế – Dân sự;)
150C00; D01; C19; C20
7810101Du lịch
(Các chuyên ngành: Hướng dẫn du lịch và lữ hành; Quản trị Khách sạn và nhà hàng)
200C00; D01; D14; C20
7220201Ngôn ngữ Anh
(Các chuyên ngành: Tiếng Anh giảng dạy; Tiếng Anh Thương mại và Du lịch; Tiếng Anh biên phiên dịch) * Môn tiếng Anh nhân hệ số 2.
100D01; D14; D66; D84
7480201Công nghệ thông tin
(Các chuyên ngành: Công nghệ phần mềm; Trí tuệ nhân tạo ứng dụng; Hệ thống thông tin quản lý; Mạng máy tính và an toàn thông tin.)
100A00; D01/D03/D06; A01/D28/D29; D07/D23/D24
7340101Quản trị kinh doanh
(Các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh tổng hợp; Quản trị Marketing)
150A00; A01; A08; A09
7340201Tài chính – Ngân hàng
(Các chuyên ngành: Ngân hàng thương mại; Tài chính doanh nghiệp)
100A00; A01; A08; A09
7340301Kế toán
(Các chuyên ngành: Kế toán – Kiểm toán; Kế toán Nhà hàng – Khách sạn)
100A00; A01; A08; A09
7310608Đông Phương học
(Các chuyên ngành: Hàn Quốc học; Trung Quốc học)
100C00; D01; C19; C20

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển

Thí sinh cần đảm bảo ngưỡng chất lượng đầu vào tối thiểu như sau:

 • Phương thức 1: xét tuyển dựa vào học bạ THPT, điểm trung bình cộng theo từng trường hợp từ 6.0 trở lên (chưa tính điểm ưu tiên).
 • Phương thức 2: xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT 2020, thực hiện theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và ngưỡng đảm bảo chất lượng của Trường.
 • Phương thức 3: xét tuyển dựa vào học bạ THPT (điểm trung bình cộng theo từng trường hợp như phương thức 1 đạt từ 6.0 trở lên, chưa tính điểm ưu tiên) và đạt một trong các điều kiện theo yêu cầu riêng của trường đã đề cập ở phương thức 3, mục Phương thức tuyển sinh ở trên.


Dưới đây là chi tiết cách xác định điểm của từng phương thức và các thông tin chung của cả 3 phương thức xét tuyển.

Cách xác định điểm xét tuyển theo phương thức 1 và 3 (xét tuyển học bạ và bảng điểm)
Cơ sở xác định điểm

Phương thức 1. Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển theo các cách sau:

  • Điểm trung bình cộng của tất cả các môn trong 5 HK (cả năm lớp 10, lớp 11, và học kỳ 1 lớp 12);
  • Điểm trung bình cộng của tất cả các môn trong 3 năm học lớp 10, lớp 11, và lớp 12;
  • Điểm trung bình cộng của tổ hợp 3 môn xét tuyển học kỳ 1 năm lớp 12;
  • Điểm trung bình cộng của tổ hợp 3 môn xét tuyển trong cả năm lớp 12.

Phương thức 3. Điểm tính theo 1 trong 3 điều kiện của phương thức 1 đạt từ 6.0 trở lên và đạt 1 trong các yêu cầu của phương thức 3, mục Phương thức tuyển sinh ở trên.

Cách tính điểm

Điểm trung bình cộng 5 HK:

ĐTB 5HK = (Cả năm lớp 10 + Cả năm lớp 11 + Học kỳ 1 lớp 12)/3

Điểm trung bình cộng 3 năm:

ĐTB 3N = (Cả năm lớp 10 + Cả năm lớp 11 + Cả năm lớp 12)/3

Điểm trung bình cộng 3 môn tổ hợp học kỳ 1 năm lớp 12:

ĐTB TH = (Học kỳ 1 lớp 12 Môn 1 + Học kỳ 1 lớp 12 Môn 2 + Học kỳ 1 lớp 12 Môn 3)/3

Điểm trung bình cộng 3 môn tổ hợp cả năm lớp 12:

ĐTB TH = (Cả năm lớp 12 Môn 1 + Cả năm lớp 12 Môn 2 + Cả năm lớp 12 Môn 3)/3

Cách xác định điểm xét tuyển theo phương thức 2 (xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT)

Xét điểm tổ hợp các môn điều kiện theo ngành trong số các môn thi tốt nghiệp THPT của thí sinh, thực hiện theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và ngưỡng đảm bảo chất lượng của Trường.

Thông tin chung cho cả 3 phương thức
 • Ngành Ngôn ngữ Anh, môn tiếng Anh nhân hệ số 2.
 • Trong trường hợp có nhiều thí sinh có ĐXT bằng nhau và cùng đợt tuyển sinh thì ưu tiên thí sinh có điểm trung bình tốt nghiệp THPT cao hơn.
 • Mức điểm ưu tiên theo đối tượng và ưu tiên theo khu vực áp dụng theo quy định cập nhật hàng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Học phí

Học phí được tính theo tín chỉ. Mức học phí năm 2021 dự kiến là 640.000 đồng/tín chỉ. Nhà trường cam kết duy trì mức học phí cố định toàn khóa học. Thông tin chi tiết học phí xin xem tại đây.

Thời gian tuyển sinh trong năm 2021

 • Phương thức 1:
  • Đợt 1: 01/03 – 16/04
  • Đợt 2: 17/04 – 18/06
  • Đợt 3: 19/06 – 19/07
  • Đợt 4: 20/07 – 01/08
  • Đợt 5: 20/07 – 01/08
  • Đợt 6: 01/10 – 30/10
 • Phương thức 2: Theo lịch chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • Phương thức 3: Dự kiến từ ngày 29/03 đến ngày 20/07

Đăng ký xét tuyển trực tuyến  Phương thức tuyển sinh

  Phương thức 1. Xét tuyển dựa vào học bạ THPT theo kết quả của 05 học kỳ (HK 1 và HK 2 lớp 10, HK 1 và HK 2 lớp 11, và HK 1 lớp 12) hoặc học bạ của cả 03 năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12.

  Phương thức 2. Sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT 2020 theo tổng điểm 03 môn tổ hợp xét tuyển.

  Phương thức 3. Xét tuyển các trường hợp sau: tốt nghiệp trung cấp; tốt nghiệp THPT đạt chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (IELTS 5.5, TOEFL iBT 60, TOEIC 600), hoặc đạt giải khuyến khích trở lên trong các kỳ thi (Học sinh giỏi cấp tỉnh, Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, Olympic truyền thống 30-4).