Thông tin xét tuyển 2024

4 Phương thức xét tuyển 2024

1.500 chỉ tiêu tuyển sinh 2024 (16 ngành học)

Chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ

Cơ sở xác định điểm

Thời gian tuyển sinh 2024

4 PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN 2024

Phương thức 1: KẾT QUẢ HỌC BẠ THPT
 • ĐTB 5 học kỳ (cả năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12); hoặc
 • ĐTB theo tổ hợp 3 môn của học kỳ 1 lớp 12; hoặc
 • ĐTB theo tổ hợp 3 môn của cả năm lớp 12; hoặc
 • ĐTB cả 3 năm THPT (lớp 10, lớp 11 và lớp 12)
Phương thức 2: KẾT QUẢ THI THPT 2024
 • Theo tổ hợp môn xét tuyển, dự kiến từ 15 điểm trở lên
Phương thức 3: ĐIỂM XÉT TỐT NGHIỆP THPT 2024 
 • Dự kiến từ 5.5 điểm trở lên
Phương thức 4: KẾT QUẢ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐH QUỐC GIA TP.HCM
 • Dự kiến từ 550 điểm trở lên

1.500 CHỈ TIÊU TUYỂN SINH 2024 (16 NGÀNH HỌC)

Chỉ tiêu theo Ngành/Nhóm ngành/Khối ngành, theo từng phương thức tuyển sinh và trình độ đào tạo.

NGƯỠNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO, ĐIỀU KIỆN NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN​

Thí sinh cần đảm bảo ngưỡng chất lượng đầu vào tối thiểu như sau:

Phương thức 1

Xét tuyển dựa vào học bạ THPT, ĐTB từ 6.0 trở lên.

Phương thức 2

Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT 2024, thực hiện theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và ngưỡng đảm bảo chất lượng của Trường.

Phương thức 3

Điểm xét tốt nghiệp năm 2024, đạt từ 5.5 trở lên.

Phương thức 4

Sử dụng kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM, đạt từ 550 trở lên.

CƠ SỞ XÁC ĐỊNH ĐIỂM

Cách xác định điểm của từng phương thức và các thông tin chung của cả 4 phương thức xét tuyển.

 
Phương thức 1
 • ĐTB 5 học kỳ (cả năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12); hoặc
 • ĐTB theo tổ hợp 3 môn của học kỳ 1 lớp 12; hoặc
 • ĐTB theo tổ hợp 3 môn của cả năm lớp 12; hoặc
 • ĐTB cả 3 năm THPT (lớp 10, lớp 11 và lớp 12)
Phương thức 2

Xét điểm tổ hợp các môn điều kiện theo ngành trong số các môn thi tốt nghiệp THPT của thí sinh, thực hiện theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và ngưỡng đảm bảo chất lượng của Nhà trường.

Phương thức 3

Căn cứ điểm xét tốt nghiệp trên giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời của thí sinh.

Phương thức 4

Căn cứ phiếu điểm của Đại học Quốc gia TP.HCM cấp cho thí sinh.

CÁCH TÍNH ĐIỂM

Điểm trung bình cộng 5 HK
ĐTB 5HK = (Cả năm lớp 10 + Cả năm lớp 11 + Học kỳ 1 lớp 12)/3

Điểm trung bình cộng 3 năm
ĐTB 3N = (Cả năm lớp 10 + Cả năm lớp 11 + Cả năm lớp 12)/3

Điểm trung bình cộng 3 môn tổ hợp học kỳ 1 năm lớp 12
ĐTB TH = (Học kỳ 1 lớp 12 Môn 1 + Học kỳ 1 lớp 12 Môn 2 + Học kỳ 1 lớp 12 Môn 3)/3

Điểm trung bình cộng 3 môn tổ hợp cả năm lớp 12
ĐTB TH = (Cả năm lớp 12 Môn 1 + Cả năm lớp 12 Môn 2 + Cả năm lớp 12 Môn 3)/3

Điểm làm tròn: đến 1 số thập phân.

Ngưỡng tối thiểu để xét tuyển và trúng tuyển: Điểm trung bình xét tuyển ≥ 6.0

Các chỉ số này phản ánh năng lực của thí sinh và phù hợp với tính đặc thù của ngành đăng ký xét tuyển.

Thông tin chung 

 • Ngành Ngôn ngữ Anh, môn tiếng Anh nhân hệ số 2.
 • Trong trường hợp có nhiều thí sinh có ĐXT bằng nhau và cùng đợt tuyển sinh thì ưu tiên thí sinh có điểm trung bình tốt nghiệp THPT cao hơn.
 • Mức điểm ưu tiên theo đối tượng và ưu tiên theo khu vực áp dụng theo quy định cập nhật hàng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

THỜI GIAN TUYỂN SINH TRONG NĂM 2024

Phương thức 1: Dự kiến

 • Đợt 1: 8/1 – 29/4
 • Đợt 2: 3/5 – 28/6
 • Đợt 3: 1/7 – 30/9
Phương thức 2, 3: Theo lịch chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, dự kiến từ tháng 7/2024
Phương thức 4: Dự kiến từ tháng 4/2024
ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN TẠI ĐÂY
XEM CẨM NANG HƯỚNG NGHIỆP NĂM 2024 TẠI ĐÂY
XEM CHI TIẾT ĐỀ ÁN TUYỂN SINH TẠI ĐÂY