Hội đồng trường

Nguyen Thanh Toai

Tiến sĩ Nguyễn Thanh Toại

Chủ tịch Hội đồng Trường, Hiệu trưởng

Tiến sĩ Nguyễn Thanh Toại là thành viên sáng lập, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng ACB hơn 20 năm. Ông có nhiều năm kinh nghiệm quản lý giáo dục tại Trường Đại học Kinh tế Tp. HCM. Hiện ông đang giữ vai trò Chủ tịch ACBE và là nhà đầu tư chiến lược của TBD.

do ba khang

Tiến sĩ Đỗ Bá Khang

Thành viên Hội đồng Trường

Ông có nhiều năm nghiên cứu, giảng dạy và quản lý tại Viện Công nghệ Châu Á (AIT) Thái Lan. Ông có nhiều công trình nghiên cứu đã xuất bản trên các tạp chí khoa học thế giới, là cố vấn chuyên môn khối ngành quản trị – kinh tế và định hướng nghiên cứu tại TBD.

Nguyễn Văn Hòa

Ông Nguyễn Văn Hòa

Phó chủ tịch Hội đồng Trường

Ông đang giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc Tài chính tại Ngân hàng ACB. Ông sẽ phát triển mạng lưới nhà đầu tư và chiến lược tài chính vững chãi tại TBD.

tien-si-Pham-Quoc-Loc

Tiến sĩ Phạm Quốc Lộc

Phó Hiệu trưởng, Thành viên Hội đồng Trường

Ông là nhà quản lý giáo dục dày dặn kinh nghiệm tại các trường đại học như RMIT, Hoa Sen và đại học Loyola (Mỹ). Ông đưa nền tảng giáo dục khai phóng vào chương trình đào tạo, góp phần phát triển TBD thành nơi quy tụ giảng viên giỏi, sinh viên tài năng, môi trường giáo dục liêm chính.

tran phu my

Ông Trần Phú Mỹ

Thành viên Hội đồng Trường

Ông là Trưởng Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng TBD. Ông chịu trách nhiệm thực hiện chiến lược phát triển cơ sở vật chất và trang thiết bị thực hành cho nhà trường.

nguyen minh tuan

Ông Nguyễn Minh Tuấn

Thành viên Hội đồng Trường

Ông đương nhiệm là Tổng Giám đốc ACBR, góp phần thúc đẩy mối liên kết đào tạo giữa ACBR và nhà trường. Ông đang làm cố vấn chuyên môn khối ngành quản trị – kinh tế của TBD.

nguyen-thi-hoa-2

Bà Nguyễn Thị Hoa

Thành viên Hội đồng Trường

Bà đang là Phó Giám đốc Khối Quản trị Nguồn nhân lực của Ngân hàng ACB. Bà tư vấn chiến lược liên kết và phát triển nguồn nhân lực giữa ACB và TBD; cố vấn chuyên môn khối ngành quản trị – kinh tế cũng như năng lực đầu ra của sinh viên.