Đăng ký dự tuyển Học bổng trực tuyến 2023

Biểu mẫu áp dụng cho Thí sinh có nguyện vọng đăng ký dự tuyển Học bổng tại Trường Đại học Thái Bình Dương. Hãy tìm hiểu các cơ hội học bổng và ứng tuyển ngay hôm nay, tất cả cơ hội là của bạn.

  CHỌN LOẠI HỌC BỔNG
  THÔNG TIN CÁ NHÂN  CÁCH THỨC XÉT HỌC BẠ THPT
  Kết quả học tập THPT tổng quát
  (Lưu ý: nhập số thập phân là dấu chấm, ví dụ: 5.6 thay cho 5,6)

  Kết quả học tập lớp 12:
  (Lưu ý: nhập số thập phân là dấu chấm, ví dụ: 5.6 thay cho 5,6)

  Điểm học kỳ 1 lớp 12

  Tải lên hồ sơ xét tuyển

  • Học bạ
  • Bằng tốt nghiệp
  • Thư tự giới thiệu bản thân: Nêu rõ hoàn cảnh gia đình, mục tiêu học tập, nghề nghiệp, lý do chọn Trường Đại học Thái Bình Dương để thực hiện mục tiêu;
  • Thư giới thiệu của giáo viên chủ nhiệm hoặc giáo viên bộ môn nắm rõ quá trình học tập, tinh thần tuân thủ nội quy nhà trường cũng như hoàn cảnh gia đình của bạn;
  • Hồ sơ chứng minh năng lực (nếu chọn phương thức Đăng ký xét tuyển bằng kết quả học bạ THPT và thành tựu).

  (*) Tối đa 10 tập tin và dung lượng mỗi tập tin không quá 5mb (*.jpg, *jpeg, *.pdf, *.doc, *.docx)