Xét tuyển trực tuyến 2022

  THÔNG TIN CÁ NHÂN


  (Điền thông tin chính xác để nhận kết quả từ TBD)  Nơi học THPT hoặc tương đương


  (Ghi đủ 4 số của năm tốt nghiệp)  Tra cứu mã trường, mã tỉnh, khu vực tại đây.

  THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN  Kết quả học tập THPT tổng quát
  (Lưu ý: nhập số thập phân là dấu chấm, ví dụ: 5.6 thay cho 5,6)

  Kết quả học tập lớp 12:
  (Lưu ý: nhập số thập phân là dấu chấm, ví dụ: 5.6 thay cho 5,6)

  Học kỳ 1 lớp 12

  Cả năm lớp 12 (nếu có)


  Ngành đăng ký xét tuyển
  Thí sinh có thể chọn tối thiểu 1 ngành và tối đa 3 ngành xét tuyển.


  Tải lên hồ sơ xét tuyển