• Mã Trường: TBD
 • Mã Ngành: 7340301
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, A08, A09

Học từ giảng viên doanh nghiệp

ĐIỂM MẠNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH 

 • Làm được việc ngay khi tốt nghiệp: Sinh viên (SV) học từ giảng viên có kinh nghiệm và giảng viên chuyên gia; thực hành tại phòng mô phỏng kế toán doanh nghiệp; học từ hồ sơ kế toán thực tế của các doanh nghiệp.
 • Lựa chọn hướng nghề theo đam mê và nhu cầu thị trường lao động (linh hoạt chuyển đổi và thăng tiến).
 • Thích ứng với chuyển đổi số và làm việc toàn cầu.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC 

Kế toán có 2 chuyên ngành:

 • Kế toán doanh nghiệp
 • Kiểm toán

Chương trình học kết hợp lý thuyết và thực hành, bao gồm hai kỳ thực tập bắt buộc tại cơ quan, doanh nghiệp phù hợp với chuyên ngành.

“Học từ trải nghiệm” với sự tham gia sâu sát của đối tác chiến lược Ngân hàng ACB. Bạn có ưu thế được tuyển vào chương trình The Next Banker, được đào tạo nội bộ tại Learning Hub của Ngân hàng ACB.

Đội ngũ giảng viên ngành Kế toán có nhiều năm kinh nghiệm làm việc ở doanh nghiệp. Trang bị kế toán quốc tế (IFRS) để đảm bảo sinh viên có năng lực cạnh tranh khi tốt nghiệp.

Phòng học mô phỏng gồm tủ hồ sơ, bàn làm việc, bạn thực hành luân chuyển các chức danh như kế toán công nợ, kế toán bán hàng, xử lí nghiệp vụ kế toán để nâng cao nghiệp vụ.

Bạn tham gia các hoạt động nổi bật như thăm quan doanh nghiệp đầu khóa tại Ngân hàng ACB Khánh Hòa, AIA Exchange; hội thảo nghề nghiệp để xây dựng networking; đào tạo kỹ năng tìm việc từ các chuyên gia nhân sự, v.v.

Để có cơ hội nghề nghiệp rộng mở, ngành Kế toán định hướng cho SV chọn ngành phụ: 

Kế toán + Tài chính – Ngân hàng: Hướng đi phù hợp với các vị trí trong ngân hàng như gia dịch viên, hỗ trợ tín dụng, tín dụng viên. Lợi thế là Ngân hàng ACB là đối tác chiến lược của TBD.

Kế toán + Luật: Hướng đi phù hợp với các vị trí hỗ trợ tín dụng/kiểm soát hồ sơ tín dụng, thẩm định tín dụng, kế toán thuế.

Kế toán + Công nghệ thông tin: Hướng đi phù hợp với các vị trí tư vấn viên ứng dụng phần mềm kế toán, phân tích nghiệp vụ, kế toán ứng dụng công nghệ.

Kế toán + Kiểm toán: Hướng đi phù hợp với các vị trí trợ lý kiểm toán, kiểm soát viên nội bộ, thích ứng với chuyển đổi số và làm việc toàn cầu.

CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN CỦA SINH VIÊN

Khai phóng tiềm năng: Phát triển năng lực toàn diện và thông minh cảm xúc.
Khám phá ngành nghề: Hiểu biết chung về kinh tế, tài chính, kinh doanh; hiểu biết về nghề kế toán; phân tích và xử lý nghiệp vụ kinh tế cơ bản.
Phát triển chuyên môn:  Thực hiện công việc kế toán mô hình công ty thương mại, dịch vụ; thực hiện phân tích tình hình tài chính công ty vừa và nhỏ.
Làm chủ bản thân: Thực hiện công việc kế toán doanh nghiệp; công việc trợ lý kiểm toán, kiểm soát nội bộ; khả năng thích ứng với môi trường làm việc.
 
NĂNG LỰC ĐẠT ĐƯỢC

Kỹ năng chuyên môn:

Ngành tập trung vào các khối kiến thức Kế toán doanh nghiệp, Kế toán hành chính sự nghiệp, Kế toán ngân hàng, Kế toán – Kiểm toán, Kiểm soát nội bộ, Kế toán thông minh, Chuẩn mực kế toán quốc tế.

Kỹ năng hội nhập (Kỹ năng mềm):

SV được rèn luyện kỹ năng tự học, chủ động lên kế hoạch phát triển năng lực bản thân, làm việc nhóm – thuyết trình, phân tích với tư duy phản biện, hướng tới thực hành nghiệp vụ kế toán-kiểm toán đáp ứng chuẩn mực quốc tế. SV được trang bị kỹ năng lắng nghe, kỹ năng thấu hiểu, thông minh cảm xúc.

TRIỂN VỌNG NGHỀ NGHIỆP

Tốt nghiệp cử nhân Kế toán có cơ hội nghề nghiệp ở 4 lĩnh vực sau: Kế toán, Kiểm toán, Tài chính, Thuế:

 • Doanh nghiệp và đơn vị hành chính – sự nghiệp với vị trí kế toán viên.
 • Công ty kiểm toán với vị trí trợ lý kiểm toán.
 • Chuyên viên tài chính doanh nghiệp.
 • Kế toán ngân hàng, tín dụng viên.
 • Cán bộ thuế trong cơ quan thuế.
 • Kế toán công ty đa quốc gia.

Thu Thảo – SV TBD nắm bắt công việc và tiếp thu nghiệp vụ kế toán của công ty rất nhanh, giao tiếp hòa đồng, nhiệt tình hỗ trợ công việc với tinh thần làm việc rất tự giác.

Nguyễn Thị Nam Phương, Phụ trách nhân sự, Công ty TNHH TM & XD BEE nói về Nguyễn Thu Thảo, cử nhân ngành Kế toán TBD, Khóa 2016.

ĐỐI TÁC VÀ DOANH NGHIỆP TUYỂN DỤNG

 • Mã Trường: TBD
 • Mã Ngành: 7340301
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, A08, A09