Cử nhân Kế toán

Kế toán thông minh trên nền tảng số
Mã ngành:
7340301
Thời gian học:
4 năm
Số tín chỉ:
130

Điểm mạnh chương trình

Kế toán là ngôn ngữ kinh doanh, các nhà quản lý cần thông tin hữu ích liên tục để ra các quyết định quan trọng. Với phạm vi công việc rộng như kế toán quản trị, hoạch định ngân sách, hệ thống thông tin, kiểm soát nội bộ, phân tích tài chính, báo cáo tài chính, kiểm toán nội bộ và độc lập, thuế và kế toán quốc tế sẽ trao cho bạn nhiều cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp.

Chương trình kế toán đã được tích hợp kế toán quốc tế (IFRS), tư duy và ứng dụng chuyển đổi số trong kế toán dưới sự huấn luyện của đội ngũ giảng viên có nhiều năm làm việc tại các doanh nghiệp sẽ giúp bạn có thể làm việc được ngay sau khi tốt nghiệp.

Ngành Kế toán định hướng sinh viên chọn một trong hai chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp hoặc Kiểm toán từ năm thứ nhất để vững chắc nghề nghiệp của mình.

Lộ trình học

Học kỳ 1

 • Công nghệ thông tin thời đại số (3tc)
 • Tiếng Anh 1 (3tc)
 • Kiến thức và kỹ năng khai phóng 1 (2tc)
 • Kiến thức và kỹ năng khai phóng 2 (2tc)
 • Kiến thức và kỹ năng khai phóng 3 (3tc)

Học kỳ 2

 • Tiếng Anh 2 (3tc)
 • Tiếng Anh 3 (3tc)

Học kỳ 3

 • Tiếng Anh 4 (3tc)
 • Dẫn luận vào pháp luật và quyền con người (2tc)
 • Các nguyên lý của kinh tế học (3tc)
 • Nguyên lý kế toán (3tc)
 • Kiến thức và kỹ năng khai phóng 4 (3tc)

 
Môn bắt buộc
 
Môn tự chọn

Học kỳ 1

 • Tiếng Anh 5 (3tc)
 • Tiếng Anh 6 (3tc)
 • Triết học Mác-Lênin (3tc)
 • Kinh tế chính trị Mác-Lênin (2tc)
 • Thị trường tài chính (3tc)

Học kỳ 2

 • Thực tập nhận thức (2tc)

Học kỳ 3

 • Chủ nghĩa xã hội khoa học (2tc)
 • Quản trị học (3tc)
 • Kế toán tài chính (3tc)
 • Tài chính doanh nghiệp (3tc)
 • Tài chính, tiền tệ và tín dụng (3tc)

 
Môn bắt buộc

Học kỳ 1

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh (2tc)
 • Đề án cơ sở (2tc)
 • Chuyên đề 1 (1tc)
 • Kế toán quản trị (3tc)
 • Thống kê kinh doanh (3tc)
 • Ngân hàng thương mại (3tc)
 • Kế toán chi phí (3tc)

Học kỳ 2

 • Giáo dục thể chất (3tc)
 • Giáo dục quốc phòng – an ninh (6tc)

Học kỳ 3

 • Kiểm toán cơ bản (3tc)
 • Thuế và kế toán thuế (3tc)
 • Kế toán quốc tế (3tc)
 • Hệ thống thông tin kế toán (3tc)
 • Chuyên ngành 1 (3tc)

 
Môn bắt buộc
 
Môn tự chọn
 
Môn không tích lũy

Học kỳ 1

 • Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (2tc)
 • Đề án chuyên ngành (2tc)
 • Chuyên đề 2 (1tc)
 • Phân tích báo cáo tài chính (3tc)
 • Ứng dụng phần mềm kế toán và ERP (3tc)
 • Chuyên ngành 2 (3tc)

Học kỳ 2

 • Chuyên ngành 3 (3tc)
 • Chuyên ngành 4 (3tc)

Học kỳ 3

 • Thực tập tốt nghiệp/ Khóa luận tốt nghiệp (6tc)

 
Môn bắt buộc
 
Môn tự chọn
 
Môn tốt nghiệp
Cấu trúc chương trìnhSố TC
Giáo dục tổng quátThể chất và quốc phòng9
Kiến thức và kỹ năng khai phóng15
Ngoại ngữ18
Lý luận Chính trị11
Giáo dục chuyên nghiệpCơ sở24
Cốt lõi35
Chuyên ngành12
Tốt nghiệp6
Tổng số tín chỉ130

 

Chuyên ngành

Sinh viên có thể chọn một trong số các chuyên ngành sau:

Các doanh nghiệp thành công không thể dựa vào phỏng đoán mà dựa vào con số được tạo ta bởi các kế toán viên chuyên nghiệp. Kết hợp lý thuyết và thực hành, chương trình sẽ giúp bạn có thể tổ chức hệ thống kế toán, lập và phân tích báo cáo tài chính các báo cáo quản trị quan trọng hỗ trợ cho nhà quản lý ra các quyết định.

ĐIỂM MẠNH CHUYÊN NGÀNH

 • Nghiệp vụ vững, làm được việc ngay
 • Tích hợp phân tích dữ liệu và chuyển đổi số
 • Hội nhập quốc tế, tích hợp IFRS.

NĂNG LỰC ĐẠT ĐƯỢC
Kỹ năng chuyên môn:

 • Tổ chức hệ thống kế toán phù hợp với đặc thù doanh nghiệp
 • Thiết kế quy trình hệ thống thông tin
 • Kiểm soát nội bộ.

Kỹ năng hội nhập (Kỹ năng mềm):

 • Thành thạo bộ ứng dụng văn phòng
 • Sử dụng hệ sinh tái Google và mạng xã hội hiệu quả
 • Thành thạo phần mềm kế toán và phân tích dữ liệu.

TRIỂN VỌNG NGHỀ NGHIỆP

 • Kế toán viên trong doanh nghiệp trong và ngoài nước, đơn vị hành chính – sự nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ
 • Chuyên viên tài chính doanh nghiệp
 • Giao dịch viên, chuyên viên tín dụng ngân hàng
 • Chuyên viên nghiệp vụ thuế trong các cơ quan thuế.

Kiểm toán quá trình kiểm tra các báo cáo và tài liệu tài chính của một tổ chức bởi một bên thứ ba (kiểm toán viên), độc lập với tổ chức đó. Chương trình sẽ trang bị nền tảng vững chắc về kế toán, lập và phân tích báo tài chính, nghiệp vụ kiểm toán báo cáo tài chính và các dịch vụ đảm bảo.

ĐIỂM MẠNH CHUYÊN NGÀNH

 • Thực hành với hồ sơ kiểm toán thực
 • Học từ tình huống (case study)
 • Ứng dụng phân tích dữ liệu trong kiểm toán.

NĂNG LỰC ĐẠT ĐƯỢC
Kỹ năng chuyên môn:

 • Thiết lập và thực hiện thủ tục kiểm toán
 • Thiết kế và thực thi hệ thống kiểm soát nội bộ
 • Phân tích rủi ro kinh doanh và tài chính.

Kỹ năng hội nhập (Kỹ năng mềm):

 • Thành thạo bộ ứng dụng văn phòng
 • Sử dụng hệ sinh tái Google và mạng xã hội hiệu quả
 • Giao tiếp hiệu quả và quản lý cảm xúc.

TRIỂN VỌNG NGHỀ NGHIỆP

 • Trợ lý kiểm toán các công ty kiểm toán
 • Chuyên viên kiểm soát nội bộ doanh nghiệp và ngân hàng
 • Kế toán viên
 • Chuyên viên tài chính doanh nghiệp.

Cách học

Chương trình học kết hợp lý thuyết và thực hành, bao gồm hai kỳ thực tập bắt buộc tại cơ quan, doanh nghiệp phù hợp với chuyên ngành.

“Học từ trải nghiệm” với sự tham gia sâu sát của đối tác chiến lược Ngân hàng ACB. Bạn có ưu thế được tuyển vào chương trình The Next Banker, được đào tạo nội bộ tại Learning Hub của Ngân hàng ACB.

Đội ngũ giảng viên ngành Kế toán có nhiều năm kinh nghiệm làm việc ở doanh nghiệp. Trang bị kế toán
quốc tế (IFRS) để đảm bảo sinh viên có năng lực cạnh tranh khi tốt nghiệp.

Phòng học mô phỏng gồm tủ hồ sơ, bàn làm việc. Bạn thực hành luân chuyển các chức danh như kế toán công nợ, kế toán bán hàng, xử lí nghiệp vụ kế toán để nâng cao nghiệp vụ.

Bạn tham gia các hoạt động nổi bật như tham quan doanh nghiệp đầu khóa tại Ngân hàng ACB Khánh Hòa, AIA Exchange; hội thảo nghề nghiệp để xây dựng mối quan hệ, đào tạo kỹ năng tìm việc từ các chuyên gia nhân sự, v.v.

Ngoài đi sâu vào chuyên ngành, để mở rộng cơ hội nghề nghiệp ngành Kế toán định hướng cho bạn chọn ngành phụ: Tài chính – Ngân hàng, Luật và Công nghệ thông tin.

Việc làm

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc ở các vị trí sau đây:

 • Kế toán viên trong doanh nghiệp trong và ngoài nước, đơn vị hành chính – sự nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ
 • Chuyên viên tài chính doanh nghiệp
 • Giao dịch viên, chuyên viên tín dụng ngân hàng
 • Chuyên viên nghiệp vụ thuế trong các cơ quan thuế.

Học bổng - Học phí

Học phí của Trường ĐH Thái Bình Dương (TBD) năm 2022 là 640.000 đồng/tín chỉ.

Học phí sẽ tính theo số tín chỉ sinh viên đăng ký và đóng theo từng học kỳ, có ba học kỳ trong một năm học. Tổng số tín chỉ các ngành tại TBD là 130, học trong 3,5 – 4 năm. TBD cam kết học phí ổn định trong toàn khoá học.

Thí sinh nhập học khoá 2022 sẽ được cấp học bổng Vượt khó Covid trị giá 25% học phí toàn khoá học vì vậy có thể hiểu học phí khoá 2022 sẽ được giảm 25%.

Trường cũng có nhiều chính sách hỗ trợ khác nhau cho sinh viên như giảm học phí, tặng học bổng của doanh nghiệp, giới thiệu việc làm đa dạng, v.v. để sinh viên có thêm thu nhập trang trải sinh hoạt.

Trong năm học 2022-2023, tùy vào tình hình diễn biến dịch bệnh, Nhà trường dự kiến tiếp tục có chính sách hỗ trợ tài chính phù hợp và thiết thực cho tân sinh viên và sinh viên, và sẽ được cập nhật tại trang Hỗ trợ Tài chính và Học bổng.

Tuyển sinh - Nhập học

Ngành Kế toán xét tuyển theo 5 phương thức:

 • Xét tuyển Học bạ THPT (kết quả 05 học kỳ; hoặc cả 3 năm THPT; hoặc năm lớp 12; hoặc học kỳ 1 lớp 12 theo tổ hợp; hoặc cả năm lớp 12 theo tổ hợp)
 • Xét tuyển theo Kết quả thi THPT 2022
 • Xét tuyển kết hợp học bạ và năng lực
 • Xét kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM
 • Xét điểm tốt nghiệp THPT

Chi tiết về xét tuyển xem tại đây.

Thí sinh có thể nộp hồ sơ trực tuyến tại đây.