Ngành Kế toán

Mã ngành:
7340301
Thời gian học:
3,5 năm
Số tín chỉ:
130

Điểm mạnh chương trình

Nhiều cơ hội việc làm
Với phạm vi công việc rộng như: kế toán quản trị, hoạch định ngân sách, hệ thống thông tin, kiểm soát nội bộ, phân tích tài chính, báo cáo tài chính, kiểm toán nội bộ và độc lập, thuế và kế toán quốc tế,… sẽ trao cho bạn nhiều cơ hội việc làm ở môi trường Việt Nam và quốc tế.

Lộ trình học

Học kỳ 1

 • Hạnh phúc trong học tập 
 • Kiến thức và kỹ năng khai phóng
 • Nguyên lý kế toán (3tc)
 • Kiến thức và kỹ năng khai phóng (3tc)
 • Ngoại ngữ 1 (3tc)

Học kỳ 2

 • Kinh tế học ứng dụng (3tc)
 • Ngoại ngữ 2 (3tc)
 • Kiến thức và kỹ năng khai phóng (2tc)

Học kỳ 3

 • Kiến thức và kỹ năng khai phóng (2tc)
 • Ngoại ngữ 3 (3tc)
 • Kế toán tài chính 1 (3tc)
 • Công nghệ thông tin thời đại số (3tc)
 • Ngoại ngữ 4 (3tc)
 • Thực tập nhận thức (2tc)

Học kỳ 1

 • Kiến thức và kỹ năng khai phóng (3tc)
 • Ngoại ngữ 5 (3tc)
 • Quản lý doanh nghiệp hiện đại (Quản trị học) (3tc)
 • Chuyên đề 1 (1tc)
 • Giáo dục quốc phòng – an ninh (3 tuần) (6tc)
 • Thống kê trong kinh doanh (3tc)
 • Kế toán tài chính 2 (3tc)

Học kỳ 2

 • Ngân hàng thương mại (3tc)
 • Ngoại ngữ 6 (3tc)
 • Dẫn luận pháp luật và quyền con người (2tc)

Học kỳ 3

 • Giáo dục thể chất (3tc)
 • Tài chính tiền tệ & tín dụng (3tc)
 • Phân tích báo cáo tài chính (2tc)
 • Triết học Mác – Lênin (3tc)
 • Hệ thống thông tin kế toán (3tc)
 • Kế toán thuế và nghiệp vụ thuế (3tc)

Học kỳ 1

 • Kinh tế chính trị Mác – Lênin (2tc)
 • Kế toán chi phí (3tc)
 • Tài chính doanh nghiệp (3tc)
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học (2tc)
 • Ứng dụng phần mềm kế toán (3tc)

Học kỳ 2

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh (2tc)
 • Kiểm toán cơ bản (3tc)
 • Đề án cơ sở (2tc)

Học kỳ 3

 • Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (2tc)
 • Kế toán quản trị (3tc)
 • Đề án chuyên ngành (2tc)
 • Pháp luật kinh doanh (2tc)
 • Kiểm toán nâng cao (3tc)
 • Kế toán quốc tế (3tc)
 • Chuyên đề 2 (1tc)

Học kỳ 1

 • Chuyên ngành 1:
  (1) Kiểm toán nhà nước
  (2) Kế toán ngân hàng (3tc)
 • Chuyên ngành 2:
  (1) Kiểm soát nội bộ
  (2) Kế toán nhà hàng – khách sạn (2tc)
 • Chuyên ngành 3:
  (1) Kiểm toán hoạt động
  (2) Kế toán công (3tc)
 • Thực tập tốt nghiệp/
  Khóa luận tốt nghiệp (6tc)

Học kỳ 2

 • Thực tập tốt nghiệp/
  Khóa luận tốt nghiệp (tiếp tục)
Cấu trúc chương trìnhSố TC
Giáo dục tổng quátThể chất và quốc phòng9
Kiến thức và kỹ năng khai phóng15
Ngoại ngữ18
Lý luận Chính trị11
Giáo dục chuyên nghiệpCơ sở24
Cốt lõi35
Chuyên ngành12
Tốt nghiệp6
Tổng số tín chỉ130

 

Chuyên ngành

Sinh viên có thể chọn một trong số các chuyên ngành sau:

Các doanh nghiệp thành công không thể dựa vào phỏng đoán mà dựa vào con số được tạo ta bởi các kế toán viên chuyên nghiệp. Kết hợp lý thuyết và thực hành, chương trình sẽ giúp bạn có thể tổ chức hệ thống kế toán, lập và phân tích báo cáo tài chính các báo cáo quản trị quan trọng hỗ trợ cho nhà quản lý ra các quyết định.

ĐIỂM MẠNH CHUYÊN NGÀNH

 • Nghiệp vụ vững, làm được việc ngay
 • Tích hợp phân tích dữ liệu và chuyển đổi số
 • Hội nhập quốc tế, tích hợp IFRS.

NĂNG LỰC ĐẠT ĐƯỢC
Kỹ năng chuyên môn:

 • Tổ chức hệ thống kế toán phù hợp với đặc thù doanh nghiệp
 • Thiết kế quy trình hệ thống thông tin
 • Kiểm soát nội bộ.

Kỹ năng hội nhập (Kỹ năng mềm):

 • Thành thạo bộ ứng dụng văn phòng
 • Sử dụng hệ sinh tái Google và mạng xã hội hiệu quả
 • Thành thạo phần mềm kế toán và phân tích dữ liệu.

TRIỂN VỌNG NGHỀ NGHIỆP

 • Kế toán viên trong doanh nghiệp trong và ngoài nước, đơn vị hành chính – sự nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ
 • Chuyên viên tài chính doanh nghiệp
 • Giao dịch viên, chuyên viên tín dụng ngân hàng
 • Chuyên viên nghiệp vụ thuế trong các cơ quan thuế.

Kiểm toán quá trình kiểm tra các báo cáo và tài liệu tài chính của một tổ chức bởi một bên thứ ba (kiểm toán viên), độc lập với tổ chức đó. Chương trình sẽ trang bị nền tảng vững chắc về kế toán, lập và phân tích báo tài chính, nghiệp vụ kiểm toán báo cáo tài chính và các dịch vụ đảm bảo.

ĐIỂM MẠNH CHUYÊN NGÀNH

 • Thực hành với hồ sơ kiểm toán thực
 • Học từ tình huống (case study)
 • Ứng dụng phân tích dữ liệu trong kiểm toán.

NĂNG LỰC ĐẠT ĐƯỢC
Kỹ năng chuyên môn:

 • Thiết lập và thực hiện thủ tục kiểm toán
 • Thiết kế và thực thi hệ thống kiểm soát nội bộ
 • Phân tích rủi ro kinh doanh và tài chính.

Kỹ năng hội nhập (Kỹ năng mềm):

 • Thành thạo bộ ứng dụng văn phòng
 • Sử dụng hệ sinh tái Google và mạng xã hội hiệu quả
 • Giao tiếp hiệu quả và quản lý cảm xúc.

TRIỂN VỌNG NGHỀ NGHIỆP

 • Trợ lý kiểm toán các công ty kiểm toán
 • Chuyên viên kiểm soát nội bộ doanh nghiệp và ngân hàng
 • Kế toán viên
 • Chuyên viên tài chính doanh nghiệp.

Cách học

Chương trình học kết hợp lý thuyết và thực hành, bao gồm hai kỳ thực tập bắt buộc tại cơ quan, doanh nghiệp phù hợp với chuyên ngành.

“Học từ trải nghiệm” là có sự tham gia sâu sát của các đối tác lớn như: Ngân hàng Á Châu, VACPA và ACCA Vietnam trong việc đào tạo tích hợp các chuẩn mực kế toán quốc tế. Sinh viên có ưu thế được tuyển vào chương trình The Next Banker, được đào tạo nghiệp vụ mở rộng cũng như chuyên sâu qua các lớp thực hành mô phỏng, các dự án servie learning và qua giao lưu trao đổi với các diễn giả là chuyên gia đến từ doanh nghiệp.

Đội ngũ giảng viên ngành Kế toán có nhiều năm kinh nghiệm làm việc ở doanh nghiệp. Trang bị kế toán
quốc tế (IFRS) để đảm bảo sinh viên có năng lực cạnh tranh khi tốt nghiệp.

Phòng học mô phỏng gồm tủ hồ sơ, bàn làm việc. Sinh viên thực hành luân chuyển các chức danh như kế toán công nợ, kế toán bán hàng, xử lí nghiệp vụ kế toán để nâng cao nghiệp vụ.

Sinh viên tham gia các hoạt động nổi bật như: tham quan doanh nghiệp đầu khóa tại Ngân hàng ACB Khánh Hòa, AIA Exchange; hội thảo nghề nghiệp để xây dựng mối quan hệ, đào tạo kỹ năng tìm việc từ các chuyên gia nhân sự, v.v.

Ngoài đi sâu vào chuyên ngành, để mở rộng cơ hội nghề nghiệp ngành Kế toán định hướng cho sinh viên chọn ngành phụ: Tài chính – Ngân hàng, Luật và Công nghệ thông tin.

Cơ hội nghề nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc ở các vị trí sau đây:

 • Kế toán viên
 • Chuyên viên tài chính doanh nghiệp
 • Giao dịch viên, chuyên viên tín dụng ngân hàng
 • Chuyên viên nghiệp vụ thuế
 • Trợ lý kiểm toán các công ty kiểm toán

Học bổng - Học phí

Học phí Trường ĐH Thái Bình Dương năm 2023 là 740.000 đồng/tín chỉ.

Học phí sẽ tính theo số tín chỉ sinh viên đăng ký và đóng theo từng học kỳ, có ba học kỳ trong một năm học. Tổng số tín chỉ các ngành tại TBD là 130 (hệ cử nhân), 161 (hệ kỹ sư).

Nhập học sớm khoá 2023, thí sinh sẽ được giảm 50% học phí Học kỳ I.

Trường cũng có nhiều chính sách hỗ trợ khác nhau cho sinh viên như: tặng học bổng của doanh nghiệp, giới thiệu việc làm đa dạng, v.v. để sinh viên có thêm thu nhập trang trải sinh hoạt.

Chi tiết chính sách hỗ trợ tài chính, học bổng vui lòng xem tại đây.

Tuyển sinh - Nhập học

Ngành Kế toán xét tuyển theo 04 phương thức:

1. KẾT QUẢ HỌC BẠ THPT với điểm trung bình (ĐTB) từ 6.0 trở lên theo các hình thức:
■ ĐTB 5 học kì (cả năm lớp 10, lớp 11 và học kì 1 lớp 12); hoặc
■ ĐTB theo tổ hợp 3 môn của học kì 1 lớp 12; hoặc
■ ĐTB theo tổ hợp 3 môn của cả năm lớp 12; hoặc
■ ĐTB cả 3 năm THPT (lớp 10, lớp 11 và lớp 12)


2. KẾT QUẢ THI THPT 2023
■ Theo tổ hợp môn xét tuyển, dự kiến từ 15 điểm trở lên


3. ĐIỂM XÉT TỐT NGHIỆP THPT 2023
■ Dự kiến từ 5.5 điểm trở lên


4. KẾT QUẢ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐH QUỐC GIA TP.HCM
■ Dự kiến từ 550 điểm trở lên

Chi tiết về xét tuyển xem tại đây.

Thí sinh có thể nộp hồ sơ trực tuyến tại đây.