Cử nhân Ngành Luật

Sáng tương lai, vì công lý
Mã ngành:
7380101
Thời gian học:
4 năm
Số tín chỉ:
130

Điểm mạnh chương trình

Sinh viên sẽ khám phá các nguyên tắc cơ bản của luật pháp, hoạt động tố tụng trong lĩnh vững hình sự, dân sự và hành chính. Bạn sẽ trải nghiệm phương pháp học tập thông qua tình huống pháp lý (case study), lớp học đảo ngược trên nền tảng hệ thống kiến thức lõi giúp bạn có thể hiểu sâu và áp dụng luật vào thực tiễn.

Ngành Luật có tỷ lệ có việc làm cao, trên 97% hằng năm.

Lộ trình học

Học kỳ 1

 • Tiếng Anh 1 (3tc)
 • Lý luận nhà nước và pháp luật (2tc)
 • Luật hiến pháp (2tc)
 • CĐTD 1: Lịch sử nhà nước và pháp luật
 • Kiến thức và kỹ năng khai phóng 1 (2tc)
 • Kiến thức và kỹ năng khai phóng 2 (2tc)

Học kỳ 2

 • Tiếng Anh 2 (3tc)
 • Tiếng Anh 3 (3tc)
 • CĐTD 2: Pháp luật phòng chống tham nhũng

Học kỳ 3

 • Công nghệ thông tin thời đại số (3tc)
 • Tiếng Anh 4 (3tc)
 • Dẫn luận vào pháp luật và quyền con người (2tc)
 • Luật dân sự 1 – Những vấn đề chung (2tc)
 • CĐTT 1: Cơ quan tư pháp
 • Kiến thức và kỹ năng khai phóng 3 (3tc)

 
Môn bắt buộc
 
Môn tự chọn

Học kỳ 1

 • Tiếng Anh pháp lý và luật so sánh 1 (3tc)
 • Triết học Mác-Lênin (3tc)
 • Luật dân sự 2 – Quyền sở hữu và thừa kế (2tc)
 • Luật hình sự 1 – Những vấn đề chung (2tc)
 • CĐSH 1: Tư duy dân sự
 • Kiến thức và kỹ năng khai phóng 4 (3tc)

Học kỳ 2

 • Tiếng Anh pháp lý và luật so sánh 2 (3tc)
 • Thực tập nhận thức (2tc)

Học kỳ 3

 • Kinh tế chính trị Mác-Lênin (2tc)
 • Logic và tư duy pháp lý (2tc)
 • Luật hình sự 2 – Phần các tội phạm (2tc)
 • Xây dựng văn bản pháp luật (2tc)
 • Pháp luật về chủ thể kinh doanh (2tc)
 • Luật tố tụng hình sự (2tc)
 • CĐTT 2: Vụ án hình sự
 • CĐSH 2: Tư pháp hình sự

 
Môn bắt buộc
 
Môn tự chọn

Học kỳ 1

 • Chủ nghĩa xã hội khoa học (2tc)
 • Luật tố tụng và thi hành án dân sự (2tc)
 • Luật hành chính (2tc)
 • Luật lao động (2tc)
 • Pháp luật về hoạt động thương mại 2 (2tc)
 • Công pháp quốc tế (2tc)
 • CĐTT 3: Tư vấn doanh nghiệp
 • CĐSH 3: Pháp chế doanh nghiệp

Học kỳ 2

 • Giáo dục thể chất (3tc)
 • Giáo dục quốc phòng – an ninh (6tc)
 • CĐTD 3: Triết học/Kinh tế học pháp luật

Học kỳ 3

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh (2tc)
 • Pháp luật sở hữu trí tuệ (2tc)
 • Luật tố tụng hành chính, khiếu nại và tố cáo (2tc)
 • Luật đất đai (2tc)
 • Tư pháp quốc tế (2tc)
 • Lý luận và pháp luật về quyền con người (2tc)
 • CĐTT 4: Thủ tục hành chính
 • CĐSH 4: Luật hành chính

 

 
Môn bắt buộc
 
Môn không tích lũy

Học kỳ 1

 • Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (2tc)
 • Lý luận và pháp luật về thuế (3tc)
 • Pháp luật hôn nhân gia đình (2tc)
 • Kỹ năng văn bản hành chính thông dụng (2tc)
 • Những vấn đề chung về tư vấn pháp luật (2tc)
 • CĐTT 5: Vụ án dân sự

Học kỳ 2

 • Tự chọn chuyên ngành (6tc)
 • Thực tập nghề luật (2tc)

Học kỳ 3

 • Thực tập tốt nghiệp/ Khoá luận tốt nghiệp (6tc)

 
Môn bắt buộc
 
Môn tự chọn
 
Môn tốt nghiệp
Cấu trúc chương trìnhSố TC
Giáo dục tổng quátThể chất và quốc phòng9
Kiến thức và kỹ năng khai phóng15
Ngoại ngữ18
Lý luận chính trị11
Giáo dục chuyên nghiệpCơ sở21
Cốt lõi35
Chuyên ngành15
Tốt nghiệp6
Tổng số tín chỉ130

Chuyên ngành

Sinh viên sẽ khám phá các nguyên tắc cơ bản của luật pháp, hoạt động tố tụng trong lĩnh vững hình sự, dân sự và hành chính. Bạn sẽ trải nghiệm phương pháp học tập thông qua tình huống pháp lý (case study), lớp học đảo ngược trên nền tảng hệ thống kiến thức lõi giúp bạn có thể hiểu sâu và áp dụng luật vào thực tiễn.

Ngành Luật có tỷ lệ có việc làm cao, trên 97% hằng năm.

ĐIỂM MẠNH CHUYÊN NGÀNH

 • Hệ thống kiến thức lõi về luật
 • Phương pháp tình huống pháp lý
 • Trao đổi cùng chuyên gia, luật sư, thẩm phán, kiểm sát viên trong
 • chính khóa và ngoại khóa
 • Thực tập, thực hành tại văn phòng luật sư, công chứng, thừa phát lại, tòa án và viện kiểm sát
 • Học bổng “Vì công lý” lên đến 100% học phí toàn khóa.

NĂNG LỰC ĐẠT ĐƯỢC
Kỹ năng chuyên môn:

 • Soạn thảo tài liệu pháp lý
 • Tranh luận, tranh biện học thuật và hoạt động thực tiễn pháp lý
 • Tư vấn khách hàng, đặt câu hỏi, thu thập và đánh giá chứng cứ
 • Giải quyết vấn đề theo IRAC.

Kỹ năng hội nhập (Kỹ năng mềm):

 • Làm việc trong môi trường quốc tế
 • Thành tạo tin học văn phòng và các công cụ giao tiếp mạng xã hội.

TRIỂN VỌNG NGHỀ NGHIỆP

 • Viện kiểm sát, cơ quan thi hành án, tòa án
 • Văn phòng luật sư, công chứng, thừa phát lại
 • Trọng tài thương mại
 • Đơn vị hành chính sự nghiệp
 • Khối pháp chế doanh nghiệp.

Cách học

Chương trình trang bị kiến thức cơ bản về xã hội, triết học, kinh tế làm nền tảng cho hệ thống pháp luật. Thông qua hệ thống kiến thức lõi về các luật kết hợp với phương pháp tình huống sinh viên sẽ áp dụng luật vào thực tiễn.

Với nhiều hoạt động thực hành thông qua đóng vai trong các Phiên tòa giả định, trải nghiệm nhiều chức danh tư pháp khác nhau và trải qua hai kỳ thực tập bạn sẽ định hướng được nghề nghiệp (tòa án, luật sư, viện kiểm sát, và pháp chế) cho tương lai.

Ngoài ra, các chương trình tọa đàm, hội thảo với giới hành nghề luật, bạn sẽ được cập nhật kiến thức thực tiễn và xây dựng mối quan hệ cho sau này.

Ngành Luật Trường Đại học Thái Bình Dương có mạng lưới hơn 300 cựu sinh viên đang làm việc tại khu vực hành chính công và tư, sẵn sàng nhận sinh viên ngành luật vào thực tập và có ưu thế việc làm sau khi tốt nghiệp.

Để có cơ hội nghề nghiệp rộng mở, bạn có thể lựa chọn thêm ngành phụ để mở rộng phạm vi công việc:

 • Luật + Tài chính – Ngân hàng: Có cơ hội làm việc mảng pháp chế tại các ngân hàng và các định chế tài chính khác.
 • Luật + Kế toán/thuế: Dành cho những bạn thích sự tuân thủ, cơ hội làm cán bộ thuế trong cơ quan thuế.
 • Luật + Quản trị kinh doanh: Phù hợp với vị trí chuyên viên kinh doanh tại các công ty luật.

Bạn cũng có thể học thêm một ngành khác (song ngành) như: Ngôn ngữ Anh, Đông Phương học, Công nghệ thông tin, Tài chính, Kế toán, Quản trị kinh doanh.

Việc làm

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc ở các vị trí sau đây:

 • Viện kiểm sát, cơ quan thi hành án, tòa án
 • Văn phòng luật sư, công chứng, thừa phát lại
 • Trọng tài thương mại
 • Đơn vị hành chính sự nghiệp
 • Khối pháp chế doanh nghiệp.

Học bổng - Học phí

Học phí của Trường ĐH Thái Bình Dương (TBD) năm 2022 là 640.000 đồng/tín chỉ.

Học phí sẽ tính theo số tín chỉ sinh viên đăng ký và đóng theo từng học kỳ, có ba học kỳ trong một năm học. Tổng số tín chỉ các ngành tại TBD là 130, học trong 3,5 – 4 năm. TBD cam kết học phí ổn định trong toàn khoá học.

Thí sinh nhập học khoá 2022 sẽ được cấp học bổng Vượt khó Covid trị giá 25% học phí toàn khoá học vì vậy có thể hiểu học phí khoá 2022 sẽ được giảm 25%.

Trường cũng có nhiều chính sách hỗ trợ khác nhau cho sinh viên như giảm học phí, tặng học bổng của doanh nghiệp, giới thiệu việc làm đa dạng, v.v. để sinh viên có thêm thu nhập trang trải sinh hoạt.

Trong năm học 2022-2023, tùy vào tình hình diễn biến dịch bệnh, Nhà trường dự kiến tiếp tục có chính sách hỗ trợ tài chính phù hợp và thiết thực cho tân sinh viên và sinh viên, và sẽ được cập nhật tại trang Hỗ trợ Tài chính và Học bổng.

Tuyển sinh - Nhập học

Ngành Luật xét tuyển theo 5 phương thức:

 • Xét tuyển Học bạ THPT (kết quả 05 học kỳ; hoặc cả 3 năm THPT; hoặc năm lớp 12; hoặc học kỳ 1 lớp 12 theo tổ hợp; hoặc cả năm lớp 12 theo tổ hợp)
 • Xét tuyển theo Kết quả thi THPT 2022
 • Xét tuyển kết hợp học bạ và năng lực
 • Xét kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM
 • Xét điểm tốt nghiệp THPT

Chi tiết về xét tuyển xem tại đây.

Thí sinh có thể nộp hồ sơ trực tuyến tại đây.

Sinh viên - đối tác - đồng nghiệp
Nghĩ về ngành Ngành Luật trường ĐH TBD