Ngành Du lịch

Mã ngành:
7810101
Thời gian học:
3,5 năm
Số tín chỉ:
130

Điểm mạnh chương trình

Học từ trải nghiệm thực tế
Thực hành, thực tập, trải nghiệm thực tế trải dài từ năm nhất đến khi tốt nghiệp. Yếu tố này giúp tỷ lệ sinh viên TBD sau tốt nghiệp có việc làm cao.

Nhiều môn chuyên ngành được các chuyên gia, các nhà quản lý giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực lữ hành – sự kiện, nhà hàng – khách sạn trực tiếp giảng dạy.

Lộ trình học

Học kỳ 1

 • Hạnh phúc trong học tập
 • Kiến thức và kỹ năng khai phóng
 • Nguyên lý ngành du lịch (3tc)
 • Kỹ năng hoạt náo (3tc)
 • Ngoại ngữ 1 (3tc)

Học kỳ 2

 • Chuyên ngành 1:
  (1) Nghiệp vụ nhà hàng 
  (2) Hướng dẫn và thuyết minh du lịch 
  (3) Du lịch sức khỏe và du lịch chữa bệnh (3tc)
 • Ngoại ngữ 2 (3tc)
 • Kiến thức và kỹ năng khai phóng (2tc)

Học kỳ 3

 • Chuyên ngành 2:
  (1) Thiết kế thực đơn
  (2) Tuyến điểm du lịch
  (3) Dinh dưỡng và sức khỏe (3tc)
 • Ngoại ngữ 3 (3tc)
 • Chuyên đề 1: Y tế du lịch (1tc)
 • Kiến thức và kỹ năng khai phóng (3tc)
 • Thực tập nhận thức (8 tuần) (3tc)

 

 
Môn bắt buộc
 
Môn tự chọn

Học kỳ 1

 • Ngoại ngữ 4 (3tc)
 • Chuyên ngành 3:
  (1) An toàn vệ sinh thực phẩm 
  (2) Thiết kế tour du lịch 
  (3) Các liệu pháp chăm sóc sức khỏe 1 (3tc)
 • Công nghệ thông tin thời đại số (3tc)
 • Giáo dục quốc phòng – an ninh (3 tuần) (6tc)
 • Nhập môn quản trị sự kiện (3tc)
 • Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc (3tc)
 • Chuyên đề 2: Thủ tục xuất nhập cảnh (1tc)

Học kỳ 2

 • Dẫn luận pháp luật và quyền con người (2tc)
 • Ngoại ngữ 5 (3tc)
 • Chuyên ngành 4:
  (1) Nghiệp vụ pha chế
  (2) Tổ chức sự kiện
  (3) Chăm sóc sức khỏe tinh thần (3tc)

Học kỳ 3

 • Giáo dục thể chất (3tc)
 • Ngoai ngữ 6 (3tc)
 • Kiến thức và kỹ năng khai phóng (2tc)
 • Chuyên ngành 5:
  (2) Quản trị khu giải trí
  (3) Các liệu pháp chăm sóc sức khỏe 2
 • Triết học Mác – Lênin (3tc)
 • Kiến thức và kỹ năng khai phóng (3tc)
 • Sales & Marketing du lịch (3tc)
 
Môn bắt buộc
 
Môn tự chọn

Học kỳ 1

 • Kinh tế chính trị Mác – Lênin (2tc)
 • Chuyên ngành 6:
  (1) Catering
  (2) Kỹ năng truyền thông trong du lịch
  (3) Dịch vụ chăm sóc sức khỏe trong du lịch (3tc)
 • Kỹ năng xây dựng hệ sinh thái (3tc)
 • Chuyên đề 3: Pháp luật du lịch (1tc)
 • Đề án du lịch 1 (2tc)
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học (2tc)
 • Kế toán tài chính trong du lịch (3tc)
 • Chuyên ngành 7: (3tc)
  (1) Quản trị dịch vụ ẩm thực
  (2) Du lịch MICE 
  (3) Quản trị dịch vụ SPA

Học kỳ 2

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh (2tc)
 • Đề án du lịch 2 (3tc)
 • Di sản du lịch (3tc)

Học kỳ 3

 • Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (2tc)
 • Kinh tế du lịch (3tc)
 • Thực tập nghề nghiệp (12 tuần) (4tc)
 
Môn bắt buộc
 
Môn tự chọn
 
Môn không tích lũy

Học kỳ 1

 • Thực địa du lịch (1 tuần) (2tc)
 • Chuyên ngành 8: (3tc)
  (1), (2) Trò chơi kinh doanh (1 tuần)
  (3) Quản trị dịch vụ điểm đến du lịch sức khỏe 
 • Phát triển du lịch bền vững (3tc)
 • Du lịch thông minh (3tc)
 • Thực tập tốt nghiệp (16 tuần) (3tc)
 • Khóa luận tốt nghiệp (3tc)

Học kỳ 2

 • Thực tập tốt nghiệp (16 tuần) (tiếp tục)
 • Khóa luận tốt nghiệp (tiếp tục)
 
Môn bắt buộc
 
Môn tốt nghiệp

Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiếng Hàn

Cấu trúc chương trìnhSố TC
Giáo dục tổng quátThể chất và quốc phòng9
Kiến thức và kỹ năng khai phóng15
Ngoại ngữ18
Lý luận Chính trị11
Giáo dục chuyên nghiệpCơ sở24
Cốt lõi26
Chuyên ngành21
Tốt nghiệp6
Tổng số tín chỉ130

Chuyên ngành

Trang bị kiến thức, kỹ năng trong khách sạn và nhà hàng, giúp sinh viên nắm rõ những dịch vụ khác nhau để phục vụ đúng nhu cầu của khách hàng.

ĐIỂM MẠNH CHUYÊN NGÀNH

 • Kết nối sâu với doanh nghiệp.
 • Thực hành nghề nghiệp thông qua các kỳ thực tập và thực địa
 • Học chuyên ngành ngay từ năm nhất
 • Thường xuyên gặp gỡ, học hỏi với các doanh nghiệp đối tác, chuyên gia trong và ngoài nước..

NĂNG LỰC ĐẠT ĐƯỢC
Kỹ năng chuyên môn:

 • Trang bị kỹ nghiệp vụ và kỹ năng quản lý
 • Tham gia khảo sát, thực địa nghiên cứu và điều hành doanh nghiệp ảo.

Kỹ năng hội nhập (Kỹ năng mềm):

 • Phương pháp giảng dạy tiên tiến như lớp học đảo, trường hợp điển hình
 • Trò chơi mô phỏng doanh nghiệp
 • Phát triển kỹ năng thích nghi
 • Giải quyết vấn đề
 • Quản lý cảm xúc để biết lắng nghe và thấu cảm.

TRIỂN VỌNG NGHỀ NGHIỆP

 • Nhân viên, quản lý các bộ phận ẩm thực, lễ tân, buồng phòng, bartender và dịch vụ khác
 • Chuyên viên bộ phận chăm sóc khách hàng.

Phát triển kiến thức và kỹ năng liên quan đến tour, tuyến du lịch, các sự kiện và hoạt động giải trí cho du khách.

ĐIỂM MẠNH CHUYÊN NGÀNH

 • Học chuyên ngành ngay từ năm nhất
 • Trải nghiệm thực tế thường xuyên.

NĂNG LỰC ĐẠT ĐƯỢC
Kỹ năng chuyên môn:

 • Kỹ năng thực tế từ trải nghiệm
 • Tự tin áp dụng kiến thức quản trị và quản lý
 • Tổ chức sự kiện thông qua các đề án
 • Thành lập và điều hành doanh nghiệp ảo bằng trò chơi quản lý.

Kỹ năng hội nhập (Kỹ năng mềm):

 • Thích nghi với mọi hoàn cảnh
 • Giải quyết vấn đề
 • Quản lý cảm xúc để biết lắng nghe và thấu hiểu.

TRIỂN VỌNG NGHỀ NGHIỆP

 • Hướng dẫn viên du lịch
 • Chuyên viên tư vấn du lịch
 • Thiết kế và điều hành tour
 • Chuyên viên tổ chức sự kiện
 • Quản lý bậc trung trong các doanh nghiệp lữ hành và sự kiện.

Hướng tới sự cân bằng giữa sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần bằng các liệu pháp và chế độ dinh dưỡng thích hợp.

ĐIỂM MẠNH CHUYÊN NGÀNH

 • Học chuyên ngành ngay từ năm nhất
 • Giao lưu cùng chuyên gia
 • Đáp ứng xu hướng phát triển mới của ngành du lịch sau đại dịch Covid-19
 • Hướng tới tăng cường sức khỏe, thể chất, tinh thần cho du khách.

NĂNG LỰC ĐẠT ĐƯỢC
Kỹ năng chuyên môn:

 • Khám phá kỹ năng chuyên ngành về dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần
 • Quản lý dịch vụ spa.

Kỹ năng hội nhập (Kỹ năng mềm):

 • Phương pháp giảng dạy tiên tiến như lớp học đảo, trường hợp điển hình
 • Trò chơi mô phỏng doanh nghiệp
 • Phát triển kỹ năng thích nghi
 • Giải quyết vấn đề
 • Quản lý cảm xúc để biết lắng nghe và thấu cảm.

TRIỂN VỌNG NGHỀ NGHIỆP

 • Chuyên viên và quản lý cấp trung trong các bộ phận chăm sóc khách hàng
 • Thiết kế các sản phẩm du lịch chăm sóc sức khỏe
 • Tư vấn du khách.

Cách học

Ngành Du lịch được thiết kế theo mô hình học từ trải nghiệm, kết nối chặt chẽ với thực tế thông qua tình huống.

Sinh viên chọn 1 trong 3 chuyên ngành Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống, Quản trị Lữ hành – Sự kiện, và Du lịch Sức khoẻ để định hướng nghề nghiệp sâu cho mình từ năm thứ nhất.

 • Với chuyên ngành Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống, người học được trang bị kiến thức, kỹ năng trong khách sạn và nhà hàng, giúp sinh viên nắm rõ những dịch vụ khác nhau để phục vụ đúng nhu cầu của khách hàng
 • Với chuyên ngành Quản trị Lữ hành – Sự kiện, người học được phát triển kiến thức và kỹ năng liên quan đến tour, tuyến du lịch, các sự kiện và hoạt động giải trí cho du khách
 • Với chuyên ngành Du lịch Sức khoẻ, người học được đào tạo hướng tới sự cân bằng giữa sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần bằng các liệu pháp và chế độ dinh dưỡng thích hợp.

Cơ hội nghề nghiệp

 • Chuyên viên bộ phận chăm sóc khách hàng
 • Thiết kế và điều hành tour, tổ chức sự kiện, hướng dẫn viên du lịch
 • Quản lý bậc trung trong các doanh nghiệp lữ hành và sự kiện/ chăm sóc khách hàng
 • Thiết kế các chương trình nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe tại resort, trung tâm chăm sóc sức khỏe
 • Giảng dạy tại các cơ sở giáo dục về ngành du lịch

Học bổng - Học phí

Học phí Trường ĐH Thái Bình Dương năm 2024 là 740.000 đồng/tín chỉ.

Học phí sẽ tính theo số tín chỉ sinh viên đăng ký và đóng theo từng học kỳ, có ba học kỳ trong một năm học. Tổng số tín chỉ các ngành tại TBD là 130 (hệ cử nhân), 161 (hệ kỹ sư).

Trường có nhiều học bổng và các chính sách hỗ trợ tài chính khác nhau cho sinh viên. Chi tiết vui lòng xem tại đây.

Tuyển sinh - Nhập học

Ngành Du lịch xét tuyển theo 04 phương thức:

1. KẾT QUẢ HỌC BẠ THPT với điểm trung bình (ĐTB) từ 6.0 trở lên theo các hình thức:
■ ĐTB 5 học kì (cả năm lớp 10, lớp 11 và học kì 1 lớp 12); hoặc
■ ĐTB theo tổ hợp 3 môn của học kì 1 lớp 12; hoặc
■ ĐTB theo tổ hợp 3 môn của cả năm lớp 12; hoặc
■ ĐTB cả 3 năm THPT (lớp 10, lớp 11 và lớp 12)


2. KẾT QUẢ THI THPT 2023
■ Theo tổ hợp môn xét tuyển, dự kiến từ 15 điểm trở lên


3. ĐIỂM XÉT TỐT NGHIỆP THPT 2023
■ Dự kiến từ 5.5 điểm trở lên


4. KẾT QUẢ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐH QUỐC GIA TP.HCM
■ Dự kiến từ 550 điểm trở lên

Chi tiết về xét tuyển xem tại đây.

Thí sinh có thể nộp hồ sơ trực tuyến tại đây.