Cử nhân Du lịch

Học - Đi - Trưởng thành
Mã ngành:
7810101
Thời gian học:
4 năm
Số tín chỉ:
130

Điểm mạnh chương trình

Khơi dậy niềm đam mê khám phá. Kết hợp các kiến thức về quản trị với giao lưu, trải nghiệm thực tiễn để xây dựng một tương lai năng động.

Năng lực ngoại ngữ lưu loát. Sinh viên có thể lựa chọn học chuyên ngành bằng tiếng Anh với chuyên gia trong và ngoài nước, hoặc học thêm ngoại ngữ thứ 2 như tiếng Hàn Quốc, tiếng Trung Quốc.

Các chuyên gia hàng đầu, các nhà quản lý giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực lữ hành – sự kiện, nhà hàng – khách sạn trực tiếp giảng dạy.

Thực hành, thực tập, trải nghiệm thực tế chiếm hơn 40% thời lượng chương trình đào tạo (trải dài từ năm nhất đến khi tốt nghiệp). Yếu tố này giúp tỷ lệ sinh viên TBD sau tốt nghiệp có việc làm cao, đạt hơn 66% ngay cả khi ngành du lịch bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch bệnh Covid-19.

Lộ trình học

Tiếng Anh

Học kỳ 1

 • Công nghệ thông tin thời đại số (3tc)
 • Tiếng Anh 1 (3tc)
 • Nguyên lý ngành du lịch (3tc)
 • Nhập môn quản trị sự kiện (3tc)
 • Kỹ năng hoạt náo (3tc)
 • Kiến thức và kỹ năng khai phóng 1 (2tc)

Học kỳ 2

 • Tiếng Anh 2 (3tc)
 • Tiếng Anh 3 (3tc)
 • Chuyên đề 1: Y tế du lịch (1tc)
 • Nghiệp vụ nhà hàng (3tc)
 • Hướng dẫn và thuyết minh du lịch (2tc)
 • Du lịch sức khỏe và du lịch chữa bệnh (2tc)

Học kỳ 3

 • Tiếng Anh 4 (3tc)
 • Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc (3tc)
 • Thực tập nhận thức (3tc)

Tiếng Trung

Học kỳ 1

 • Công nghệ thông tin thời đại số (3tc)
 • Tiếng Trung 1 (3tc)
 • Tiếng Trung 2 (3tc)
 • Nguyên lý ngành du lịch (3tc)
 • Nhập môn quản trị sự kiện (3tc)
 • Kỹ năng hoạt náo (3tc)
 • Kiến thức và kỹ năng khai phóng 1 (2tc)

Học kỳ 2

 • Tiếng Trung 3 (3tc)
 • Chuyên đề 1: Y tế du lịch (1tc)
 • Nghiệp vụ nhà hàng (3tc)
 • Hướng dẫn và thuyết minh du lịch (2tc)
 • Du lịch sức khỏe và du lịch chữa bệnh (2tc)

Học kỳ 3

 • Tiếng Trung 4 (3tc)
 • Tiếng Trung 5 (3tc)
 • Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc (3tc)
 • Thực tập nhận thức (3tc)

Tiếng Hàn

Học kỳ 1

 • Công nghệ thông tin thời đại số (3tc)
 • Tiếng Hàn sơ cấp 1 (3tc)
 • Nguyên lý ngành du lịch (3tc)
 • Nhập môn quản trị sự kiện (3tc)
 • Kỹ năng hoạt náo (3tc)
 • Kiến thức và kỹ năng khai phóng 1 (2tc)

Học kỳ 2

 • Tiếng Hàn sơ cấp 2 (3tc)
 • Chuyên đề 1: Y tế du lịch (1tc)
 • Nghiệp vụ nhà hàng (3tc)
 • Hướng dẫn và thuyết minh du lịch (2tc)
 • Du lịch sức khỏe và du lịch chữa bệnh (2tc)

Học kỳ 3

 • Tiếng Hàn sơ cấp 3 (3tc)
 • Tiếng Hàn sơ cấp 4 (3tc)
 • Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc (3tc)
 • Thực tập nhận thức (3tc)

 
Môn bắt buộc
 
Môn tự chọn

Tiếng Anh

Học kỳ 1

 • Tiếng Anh 5 (3tc)
 • Tiếng Anh 6 (3tc)
 • Triết học Mác-Lênin (3tc)
 • Sales & Marketing du lịch (3tc)
 • Quản trị tiền sảnh (3tc)
 • Kiến thức và kỹ năng khai phóng 2 (2tc)
 • Tuyến điểm du lịch (3tc)
 • Dinh dưỡng và sức khỏe (3tc)

Học kỳ 2

 • Dẫn luận vào pháp luật và quyền con người (2tc)
 • Kinh tế du lịch (3tc)
 • Chuyên đề 2: Thủ tục xuất nhập cảnh (1tc)
 • Nghiệp vụ pha chế (3tc)
 • Nghiệp vụ buồng phòng (3tc)
 • Tổ chức sự kiện (3tc)
 • Thiết kế tour (3tc)
 • Chăm sóc sức khỏe tinh thần (3tc)
 • Các liệu pháp chăm sóc sức khỏe (2tc)

Học kỳ 3

 • Kinh tế chính trị Mác-Lênin (2tc)
 • Chuyên đề 3: Pháp luật du lịch (1tc)
 • Thực tập nghề nghiệp (4tc)
 • Kiến thức và kỹ năng khai phóng 3 (3tc)

Tiếng Trung

Học kỳ 1

 • Tiếng Trung 6 (3tc)
 • Triết học Mác-Lênin (3tc)
 • Sales & Marketing du lịch (3tc)
 • Quản trị tiền sảnh (3tc)
 • Kiến thức và kỹ năng khai phóng 2 (2tc)
 • Tuyến điểm du lịch (3tc)
 • Dinh dưỡng và sức khỏe (3tc)

Học kỳ 2

 • Dẫn luận vào pháp luật và quyền con người (2tc)
 • Kinh tế du lịch (3tc)
 • Chuyên đề 2: Thủ tục xuất nhập cảnh (1tc)
 • Nghiệp vụ pha chế (3tc)
 • Nghiệp vụ buồng phòng (3tc)
 • Tổ chức sự kiện (3tc)
 • Thiết kế tour (3tc)
 • Chăm sóc sức khỏe tinh thần (3tc)
 • Các liệu pháp chăm sóc sức khỏe (2tc)

Học kỳ 3

 • Kinh tế chính trị Mác-Lênin (2tc)
 • Chuyên đề 3: Pháp luật du lịch (1tc)
 • Thực tập nghề nghiệp (4tc)
 • Kiến thức và kỹ năng khai phóng 3 (3tc)

Tiếng Hàn

Học kỳ 1

 • Tiếng Hàn trung cấp 1 (3tc)
 • Tiếng Hàn trung cấp 2 (3tc)
 • Triết học Mác-Lênin (3tc)
 • Sales & Marketing du lịch (3tc)
 • Quản trị tiền sảnh (3tc)
 • Kiến thức và kỹ năng khai phóng 2 (2tc)
 • Tuyến điểm du lịch (3tc)
 • Dinh dưỡng và sức khỏe (3tc)

Học kỳ 2

 • Dẫn luận vào pháp luật và quyền con người (2tc)
 • Kinh tế du lịch (3tc)
 • Chuyên đề 2: Thủ tục xuất nhập cảnh (1tc)
 • Nghiệp vụ pha chế (3tc)
 • Nghiệp vụ buồng phòng (3tc)
 • Tổ chức sự kiện (3tc)
 • Thiết kế tour (3tc)
 • Chăm sóc sức khỏe tinh thần (3tc)
 • Các liệu pháp chăm sóc sức khỏe 1 (2tc)

Học kỳ 3

 • Kinh tế chính trị Mác-Lênin (2tc)
 • Chuyên đề 3: Pháp luật du lịch (1tc)
 • Thực tập nghề nghiệp (4tc)
 • Kiến thức và kỹ năng khai phóng 3 (3tc)

 

 
Môn bắt buộc
 
Môn tự chọn

Tiếng Anh

Học kỳ 1

 • Chủ nghĩa xã hội khoa học (2tc)
 • Kế toán tài chính trong du lịch (3tc)
 • Di sản du lịch (3tc)
 • Kiến thức và kỹ năng khai phóng 4 (3tc)
 • Catering (3tc)
 • Kỹ năng truyền thông trong du lịch (3tc)
 • Quản trị khu giải trí (2tc)
 • Dịch vụ chăm sóc khách hàng trong du lịch sức khỏe (3tc)
 • Các liệu pháp chăm sóc sức khỏe 2 (2tc)

Học kỳ 2

 • Giáo dục thể chất (3tc)
 • Giáo dục quốc phòng – an ninh (6tc)
 • Quản trị dịch vụ ẩm thực (3tc)
 • Du lịch MICE (2tc)
 • Quản lý dịch vụ Spa (3tc)

Học kỳ 3

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh (2tc)
 • Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (2tc)
 • Đề án du lịch 1 (2tc)
 • Kỹ năng xây dựng hệ sinh thái (3tc)
 • Trò chơi kinh doanh (3tc)
 • Quản trị điểm đến du lịch sức khỏe (3tc)

Tiếng Trung

Học kỳ 1

 • Chủ nghĩa xã hội khoa học (2tc)
 • Kế toán tài chính trong du lịch (3tc)
 • Di sản du lịch (3tc)
 • Kiến thức và kỹ năng khai phóng 4 (3tc)
 • Catering (3tc)
 • Kỹ năng truyền thông trong du lịch (3tc)
 • Quản trị khu giải trí (2tc)
 • Dịch vụ chăm sóc khách hàng trong du lịch sức khỏe (3tc)
 • Các liệu pháp chăm sóc sức khỏe 2 (2tc)

Học kỳ 2

 • Giáo dục thể chất (3tc)
 • Giáo dục quốc phòng – an ninh (6tc)
 • Quản trị dịch vụ ẩm thực (3tc)
 • Du lịch MICE (2tc)
 • Quản lý dịch vụ Spa (3tc)

Học kỳ 3

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh (2tc)
 • Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (2tc)
 • Đề án du lịch 1 (2tc)
 • Kỹ năng xây dựng hệ sinh thái (3tc)
 • Trò chơi kinh doanh (3tc)
 • Quản trị điểm đến du lịch sức khỏe (3tc)

Tiếng Hàn

Học kỳ 1

 • Chủ nghĩa xã hội khoa học (2tc)
 • Kế toán tài chính trong du lịch (3tc)
 • Di sản du lịch (3tc)
 • Kiến thức và kỹ năng khai phóng 4 (3tc)
 • Catering (3tc)
 • Kỹ năng truyền thông trong du lịch (3tc)
 • Quản trị khu giải trí (2tc)
 • Dịch vụ chăm sóc khách hàng trong du lịch sức khỏe (3tc)
 • Các liệu pháp chăm sóc sức khỏe 2 (2tc)

Học kỳ 2

 • Giáo dục thể chất (3tc)
 • Giáo dục quốc phòng – an ninh (6tc)
 • Quản trị dịch vụ ẩm thực (3tc)
 • Du lịch MICE (2tc)
 • Quản lý dịch vụ Spa (3tc)

Học kỳ 3

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh (2tc)
 • Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (2tc)
 • Đề án du lịch 1 (2tc)
 • Kỹ năng xây dựng hệ sinh thái (3tc)
 • Trò chơi kinh doanh (3tc)
 • Quản trị điểm đến du lịch sức khỏe (3tc)

 
Môn bắt buộc
 
Môn tự chọn
 
Môn không tích lũy

Tiếng Anh

Học kỳ 1

 • Đề án du lịch 2 (3tc)
 • Du lịch thông minh (3tc)
 • Phát triển du lịch bền vững (3tc)
 • Thực địa du lịch (2tc)

Học kỳ 2, Học kỳ 3

 • Thực tập tốt nghiệp/ Khóa luận tốt nghiệp (6tc)

Tiếng Trung

Học kỳ 1

 • Đề án du lịch 2 (3tc)
 • Du lịch thông minh (3tc)
 • Phát triển du lịch bền vững (3tc)
 • Thực địa du lịch (2tc)

Học kỳ 2, Học kỳ 3

 • Thực tập tốt nghiệp/ Khóa luận tốt nghiệp (6tc)

Tiếng Hàn

Học kỳ 1

 • Đề án du lịch 2 (3tc)
 • Du lịch thông minh (3tc)
 • Phát triển du lịch bền vững (3tc)
 • Thực địa du lịch (2tc)

Học kỳ 2, Học kỳ 3

 • Thực tập tốt nghiệp/ Khóa luận tốt nghiệp (6tc)

 

 
Môn bắt buộc
 
Môn tốt nghiệp

Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiếng Hàn

Cấu trúc chương trìnhSố TC
Giáo dục tổng quátThể chất và quốc phòng9
Kiến thức và kỹ năng khai phóng15
Ngoại ngữ18
Lý luận Chính trị11
Giáo dục chuyên nghiệpCơ sở24
Cốt lõi26
Chuyên ngành21
Tốt nghiệp6
Tổng số tín chỉ130

Chuyên ngành

Trang bị kiến thức, kỹ năng trong khách sạn và nhà hàng, giúp sinh viên nắm rõ những dịch vụ khác nhau để phục vụ đúng nhu cầu của khách hàng.

ĐIỂM MẠNH CHUYÊN NGÀNH

 • Kết nối sâu với doanh nghiệp.
 • Thực hành nghề nghiệp thông qua các kỳ thực tập và thực địa
 • Học chuyên ngành ngay từ năm nhất
 • Thường xuyên gặp gỡ, học hỏi với các doanh nghiệp đối tác, chuyên gia trong và ngoài nước..

NĂNG LỰC ĐẠT ĐƯỢC
Kỹ năng chuyên môn:

 • Trang bị kỹ nghiệp vụ và kỹ năng quản lý
 • Tham gia khảo sát, thực địa nghiên cứu và điều hành doanh nghiệp ảo.

Kỹ năng hội nhập (Kỹ năng mềm):

 • Phương pháp giảng dạy tiên tiến như lớp học đảo, trường hợp điển hình
 • Trò chơi mô phỏng doanh nghiệp
 • Phát triển kỹ năng thích nghi
 • Giải quyết vấn đề
 • Quản lý cảm xúc để biết lắng nghe và thấu cảm.

TRIỂN VỌNG NGHỀ NGHIỆP

 • Nhân viên, quản lý các bộ phận ẩm thực, lễ tân, buồng phòng, bartender và dịch vụ khác
 • Chuyên viên bộ phận chăm sóc khách hàng.

Phát triển kiến thức và kỹ năng liên quan đến tour, tuyến du lịch, các sự kiện và hoạt động giải trí cho du khách.

ĐIỂM MẠNH CHUYÊN NGÀNH

 • Học chuyên ngành ngay từ năm nhất
 • Trải nghiệm thực tế thường xuyên.

NĂNG LỰC ĐẠT ĐƯỢC
Kỹ năng chuyên môn:

 • Kỹ năng thực tế từ trải nghiệm
 • Tự tin áp dụng kiến thức quản trị và quản lý
 • Tổ chức sự kiện thông qua các đề án
 • Thành lập và điều hành doanh nghiệp ảo bằng trò chơi quản lý.

Kỹ năng hội nhập (Kỹ năng mềm):

 • Thích nghi với mọi hoàn cảnh
 • Giải quyết vấn đề
 • Quản lý cảm xúc để biết lắng nghe và thấu hiểu.

TRIỂN VỌNG NGHỀ NGHIỆP

 • Hướng dẫn viên du lịch
 • Chuyên viên tư vấn du lịch
 • Thiết kế và điều hành tour
 • Chuyên viên tổ chức sự kiện
 • Quản lý bậc trung trong các doanh nghiệp lữ hành và sự kiện.

Hướng tới sự cân bằng giữa sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần bằng các liệu pháp và chế độ dinh dưỡng thích hợp.

ĐIỂM MẠNH CHUYÊN NGÀNH

 • Học chuyên ngành ngay từ năm nhất
 • Giao lưu cùng chuyên gia
 • Đáp ứng xu hướng phát triển mới của ngành du lịch sau đại dịch Covid-19
 • Hướng tới tăng cường sức khỏe, thể chất, tinh thần cho du khách.

NĂNG LỰC ĐẠT ĐƯỢC
Kỹ năng chuyên môn:

 • Khám phá kỹ năng chuyên ngành về dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần
 • Quản lý dịch vụ spa.

Kỹ năng hội nhập (Kỹ năng mềm):

 • Phương pháp giảng dạy tiên tiến như lớp học đảo, trường hợp điển hình
 • Trò chơi mô phỏng doanh nghiệp
 • Phát triển kỹ năng thích nghi
 • Giải quyết vấn đề
 • Quản lý cảm xúc để biết lắng nghe và thấu cảm.

TRIỂN VỌNG NGHỀ NGHIỆP

 • Chuyên viên và quản lý cấp trung trong các bộ phận chăm sóc khách hàng
 • Thiết kế các sản phẩm du lịch chăm sóc sức khỏe
 • Tư vấn du khách.

Cách học

Ngành Du lịch được thiết kế theo mô hình học qua trải nghiệm, kết nối chặt chẽ với thực tế thông qua tình huống.

Sinh viên chọn 1 trong 3 chuyên ngành Quản trị Khách sạn – Nhà hàng, Quản trị Lữ hành – Sự kiện, và Du lịch Sức khoẻ để định hướng nghề nghiệp sâu cho mình từ năm thứ nhất.

 • Với chuyên ngành Quản trị Khách sạn – Nhà hàng, người học được trang bị kiến thức, kỹ năng trong khách sạn và nhà hàng, giúp sinh viên nắm rõ những dịch vụ khác nhau để phục vụ đúng nhu cầu của khách hàng
 • Với chuyên ngành Quản trị Lữ hành – Sự kiện, người học được phát triển kiến thức và kỹ năng liên quan đến tour, tuyến du lịch, các sự kiện và hoạt động giải trí cho du khách
 • Với chuyên ngành Du lịch Sức khoẻ, người học được đào tạo hướng tới sự cân bằng giữa sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần bằng các liệu pháp và chế độ dinh dưỡng thích hợp.

Việc làm

Sau khi hoàn thành chương trình học bạn sẽ có năng lực tổ chức hoạt động thường nhật, quản lý, tiếp thị, phát triển sản phẩm, và điều phối công việc trong các mảng chính sau:
• Front & Back Office trong khách sạn, resort
• Dịch vụ ẩm thực trong nhà hàng
• Dịch vụ lữ hành
• Sự kiện và M.I.C.E. (du lịch hội nghị hội thảo)
• Dịch vụ sức khỏe trong du lịch
• Giáo dục, tư vấn và nghiên cứu.

Học bổng - Học phí

Học phí của Trường ĐH Thái Bình Dương (TBD) năm 2022 là 640.000 đồng/tín chỉ.

Học phí sẽ tính theo số tín chỉ sinh viên đăng ký và đóng theo từng học kỳ, có ba học kỳ trong một năm học. Tổng số tín chỉ các ngành tại TBD là 130, học trong 3,5 – 4 năm. TBD cam kết học phí ổn định trong toàn khoá học.

Năm 2022, TBD dành 400 suất học bổng (HB) với tổng giá trị trên 14 tỷ đồng cho 03 chương trình HB, gồm: HB Phát triển tài năng (giá trị 100%-75%-50% học phí toàn khóa học), HB Khuyến học (giá trị 100%-75%-50% học phí toàn khóa học), HB Vượt khó Covid-19 (giá trị 25% học phí toàn khóa học). Trường cam kết cấp HB Vượt khó Covid-19 cho 100% thí sinh nhập học năm 2022. 

Trường cũng có nhiều chính sách hỗ trợ khác nhau cho sinh viên như giảm học phí, học bổng của doanh nghiệp, giới thiệu việc làm đa dạng … để sinh viên có thêm thu nhập trang trải sinh hoạt.

Trong năm học 2022-2023, tùy vào tình hình diễn biến dịch bệnh, Nhà trường dự kiến tiếp tục có chính sách hỗ trợ tài chính phù hợp và thiết thực cho tân sinh viên và sinh viên, và sẽ được cập nhật tại trang Hỗ trợ Tài chính và Học bổng.

Tuyển sinh - Nhập học

Ngành Du lịch xét tuyển theo 5 phương thức:

 • Xét tuyển Học bạ THPT (kết quả 05 học kỳ; hoặc cả 3 năm THPT; hoặc năm lớp 12; hoặc học kỳ 1 lớp 12 theo tổ hợp; hoặc cả năm lớp 12 theo tổ hợp)
 • Xét tuyển theo Kết quả thi THPT 2022
 • Xét tuyển kết hợp học bạ và năng lực
 • Xét kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM
 • Xét điểm tốt nghiệp THPT.

Chi tiết về xét tuyển xem tại đây.

Thí sinh có thể nộp hồ sơ trực tuyến tại đây.