27.02.2020

Áp dụng mô hình “lớp học đảo ngược” – “Flipped classroom” – Nhằm mục đích bồi dưỡng năng lực người học

Mô hình “lớp học đảo ngược” có thể xem là mô hình dạy học kết hợp (Strayer, 2012), là mô hình sử dụng CNTT để hỗ trợ giảng dạy nhằm thúc đẩy quá trình học tập “ở bên ngoài lớp học”.

27.02.2020

Những kinh nghiệm khi giảng dạy học phần hệ quản trị cơ sở dữ liệu theo POHE tại Đại học Thái Bình Dương

Đặt vấn đề Để đào tạo theo định hướng nghề nghiệp-ứng dụng chúng ta cần tiếp cận, hiểu và áp dụng một cách mềm dẻo để phù hợp với thực trạng của trường. Qua thực tiễn đào tạo cần rút ra những kinh nghiệm để ngày càng phù hợp hơn nhằm đem lại kết quả […]

27.02.2020

Một số đề xuất và kiến nghị trong giảng dạy theo định hướng ứng dụng nghề nghiệp

I. MỞ ĐẦU             Chất lượng giáo dục là điều kiện sống còn của một cơ sở đào tạo. Vì vậy, việctìm hiểu, vận dụng các mô hình, các chương trình tiên tiến … vào trong quá trình đào tạo là điều rất cần thiết để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Hơn […]